ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Znovuobjavovanie Panskej ľadovne dokumentujeme od prvého dňa. Nálezy bol zdokumentovať aj archeológ