ISSN 1337-8481

Archív SeredOnLine

KATEGÓRIA

Samospráva

Župa spustila prihlasovanie do Ekologického činu roka. Novinkou je online registrácia

TT SK |MM|   Trnavský samosprávny kraj spustil prihlasovanie do 13. ročníka súťaže Ekologický čin roka 2023. Župa ocení jednotlivcov a kolektívy, ktoré svojimi aktivitami...

Seredské novinky 6/2023 sú na ceste do Vašich poštových schránok

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď /  Októbrové vydanie mesačníka Seredské novinky je práve na ceste do Vašich poštových schránok. Je tematicky venované...

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Sereď

Mestský úrad/        Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Sereď Mestské zastupiteľstvo v Seredi v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom...

Naše detské ihriská: ak práve neobnovujeme, tak opravujeme a meníme

Miriam Klottonová, odd. životného prostredia a údržby mesta Sereď /  Sezóna najaktívnejšieho využívania detských ihrísk sa jeseňou bude pomaličky končiť a aj tento rok od...

Termíny bezplatného právneho poradenstva

Mestský úrad  /  Služba je k dispozícii iba občanom mesta Sereď v presne stanovenom termíne. Základné právne poradenstvo nezahŕňa spisovanie právnych úkonov, ani zastupovanie na súdnom...

Aktuálne zo stavenísk obnovovaných vnútroblokov: búracie práce aj rysujúce sa chodníky

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď /   Obyvatelia Serede môžu v týchto týždňoch sledovať dva súbežne začaté stavebné projekty väčších rozmerov. Na ulici Garbiarska a tiež na...

Primátor v teréne: na Spádovej ulici sa bude diskutovať o najväčších problémoch lokality

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď /  Dejiskom najbližšej Hodiny otázok s primátorom sa stane sídlisko na Spádovej ulici. Primátor sa chce stretnúť s obyvateľmi...

Z mimoplánovaného zasadnutia MsZ: Hlavného kontrolóra mesta Sereď budú poslanci voliť 9. novembra 2023

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď /   Poslanci Mestského zastupiteľstva v Seredi sa na dnešnom mimoplánovanom rokovaní uzniesli, že hlavného kontrolóra si budú...

Mimoplánované MsZ o vyhlásení dňa voľby hlavného kontrolóra mesta Sereď bude 26. septembra

Mestské zastupiteľstvo / Mesto Sereď /   Pozvánka a návrh programu TU: Pozvánka_a_návrh_programu_MsZ_.2023 zdroj: Mesto Sereď

Aj regenerácia vnútrobloku na Ulici D. Štúra II sa už začala

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď /  Pár dní po zahájení prác na Garbiarskej ulici sa začalo pracovať aj na ulici D. Štúra II. V obidvoch prípadoch...

Reakcia poslanca MsZ Erika Štefaneka k zámeru TT SK presťahovať Obchodnú akadémiu do priestorov a areálu Gymnázia

Erik Štefanek , poslanec MsZ v Seredi/  "Aktuálny návrh Trnavského samosprávneho kraja je pre naše mesto nevýhodný. Veľmi nevýhodný. Nie je to žiadna dohoda,...

Tišnov hostil delegácie svojich partnerských miest

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď / 14. SEP 2023 /  Tišnov zorganizoval priateľské stretnutie pre svoje tri spriatelené mestá. Tišnovčania privítali svoje...

Pred súčasným zastupiteľstvom v našom meste stojí ďalšie veľké a neľahké rozhodnutie

Ing. Mária Fačkovcová /  VUC TT, ktorý je zriaďovateľom Obchodnej akadémie(OA) a Gymnázia Vojtecha Mihálika(GVMS) v našom meste, z dôvodu efektívnejšieho a úspornrejšieho financovania...

Župa motivuje pedagógov stredných škôl formou finančných príspevkov na vzdelávanie aj bývanie

TT SK |MM| Trnavský samosprávny kraj začal od nového školského roka 2023/2024 poskytovať príspevok na úhradu výdavkov spojených so zvýšením kvalifikácie pedagogických zamestnancov stredných...

PRIPOMIENKOVANIE Strategických dokumentov mesta Sereď

Predkladáme Vám na pripomienkovanie návrhy strategických dokumentov mesta Sereď: KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB NA ROKY 2024 - 2028 PROGRAM ROZVOJA BÝVANIA V MESTE SEREĎ NA ROKY...

19. septembra bude MsÚ z technických príčin zatvorený

O Z N A M Oznamujeme občanom, že dňa 19.09.2023 (utorok) bude mestský úrad z technických príčin ZATVORENÝ zdroj: Mesto Sereď

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi už vo štvrtok

P R I M Á T O R   M E S T A   S E R E Ď z v o l á v a v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb....

„Sama priznala, že VZN obsahuje body, ktoré sú diskriminačné“ – píše poslankyňa MsZ Sabová Dudášová o úradníčke Kováčovej

Minulotýždňové komisie pri MsZ predchádzajúce riadnemu rokovaniu zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční už vo štvrtok, boli čo do programu nabité. Hlavne komisia kultúrna, na ktorej...

Členovia okrskových volebných komisií v Seredi dnes zložili sľub

Blížia sa parlamentné voľby a s nimi aj povinnosti samosprávy pri zabezpečení ich riadneho priebehu. Členovia okrskových komisií v Seredi dnes, 7.9.2023 zložili vo...

Skúška sirén bude v piatok 8. septembra

Mestský úrad / Referát dopravy a krízového riadenia mesta Sereď /   Dňa 8.9.2023 o 12:00 hod. bude v meste Sereď vykonané akustické preskúšanie sirén hlasitou skúškou...

Stavebný ruch na Garbiarskej ulici sa začína: štartuje obnova vnútrobloku

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď /  V najbližších týždňoch a mesiacoch sa obyvatelia Garbiarskej ulice v Seredi musia vyzbrojiť poriadnou dávkou trpezlivosti. Radnica tu totiž začína...

Nebezpečný zjazd z R1: využívajte radšej nasledujúci, smerom na Šintavu a Šoporňu – AKTUALIZOVANÉ

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď /  V súvislosti s uzatvoreným mostom ponad železnicu pre automobilovú dopravu sú stále aktuálnou témou a najmä výrazným problémom...

Zmeškané finančné prostriedky pre chybu úradníčky budú ubytovateľom vyplatené dnes

Sereď / Už v prvej polovici mesiaca august nás kontaktovali občania v súlade s legislatívou poskytujúci ubytovanie odídencom pred vojnovým konfliktom z Ukrajiny s...