back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

KATEGÓRIA

Samospráva

Deň otvorených dverí na Trnavskej župe bude tento rok o tradíciách a kultúre v kraji

TT SK |MM| Úrad Trnavského samosprávneho kraja pripravuje na sobotu 1. júna 2024 v poradí piaty ročník Dňa otvorených dverí. Podujatie pre širokú verejnosť...

Nové chodníky, stromy, ihrisko, či lúčne plochy. Sereď obnovila ďalší sídliskový vnútroblok, z externých zdrojov

Mestský úrad |  Sídlisko zo 70-tych rokov minulého storočia v Seredi sa nadýchlo novým životom. Za takmer 800-tisíc eur dostalo nové chodníky, osvetlenie, ihrisko,...

Termíny bezplatného právneho poradenstva

Mestský úrad /  Základné právne poradenstvo pre obyvateľov mesta Sereď: Služba je k dispozícii iba občanom mesta Sereď v presne stanovenom termíne. Základné právne poradenstvo nezahŕňa...

Hodina otázok s primátorom, v stredu 15. mája o 17.00 hod.

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď /  Primátor mesta Sereď Ing. Ondrej Kurbel vás srdečne pozýva na verejnú hodinu otázok. Uskutoční sa v...

Opatrovateľská služba v Seredi

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď /  Takmer štyri desiatky opatrovateliek a opatrovateľov sú denne v teréne a zabezpečujú starostlivosť o odkázaných spoluobčanov. Akú prácu vykonávajú...

Sereď získala významné externé zdroje: viac ako 400-tisíc eur podporí opatrovateľskú službu v meste!

Nie každé mesto poskytuje svojim obyvateľom odkázaným na pomoc inej osoby opatrovateľskú službu. Sereď patrí od roku 2009 k tým, ktoré sa rozhodli postaviť k tejto...

Riadne vyučovanie na základných školách v Seredi bude pokračovať 9. mája

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď /  Školy v Seredi, ktoré prijali oznámenia o údajom uložení výbušnín v ich priestoroch, boli skontrolované. V žiadnej sa výbušnina nenachádzala. Riadne...

Odpovede na interpelácie poslancov MsZ zo dňa 18. 04. 2024

Mestský úrad  /   Mgr. Ján Jankulár: Považuje mesto sadové  úpravy na ul. Dionýza Štúra a ul. Garbiarska za ukončené a prevzaté? Sadové úpravy sú nedostatočne...

VIDEO: Príbeh ihriska na Mlynárskej ulici

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď /  Osem ihrísk. Osem krajov. Naše farebné ihrisko na Mlynárskej ulici je jedným z ôsmich unikátov na Slovensku. Majú...

Memorandum o spolupráci mesta a mládežníkov

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď / V piatok 19. apríla bola podpísaná zmluva o spolupráci medzi mestom Sereď a mládežníckym parlamentom – Nová Sereď....

Správa majetku Sereď s.r.o. bude mať nového konateľa

Správa majetku Sereď, s.r.o., je obchodnou spoločnosťou, ktorej jediným zakladateľom je mesto Sereď. Táto spoločnosť má mandát od roku 2012 spravovať a prenajímať nebytové...

Pracovná ponuka: Referent referátu spoločenských služieb

Personálny referát mesta Sereď / Mesto Sereď oznamuje, že prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu referent referátu spoločenských služieb. Pracovná ponuka TU: Ponuka_práce zdroj:...

Výsledky ankety o vplyve uzatvoreného mosta na vaše životy

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď /  Primátor mesta Ing. Ondrej Kurbel ďakuje všetkým respondentom, ktorí sa zapojili do ankety k uzatvorenému mostu. Vecné...

Uzatvorený most: Slovenská správa ciest chce začať s prácami na novom moste koncom roka 2024, informoval riaditeľ úseku investícií Joanidis primátora mesta Kurbela

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď /  Vedenie mesta Sereď sa dnes stretlo so zástupcami Generálneho riaditeľstva Slovenskej správy ciest Bratislava v záležitosti uzatvoreného seredského...

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi vo štvrtok

V súlade s ustanoveniami § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení...

Primátor Serede Ondrej Kurbel odovzdal do užívania verejnosti štyri obnovené športoviská. Mesto ich modernizovalo z externých zdrojov

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď / Nové multifunkčné ihrisko, inkluzívne ihrisko pre seniorov, fitness prvky, workoutová zostava, či detské ihrisko s päťmetrovou pyramídou...

Projekt – Stavebné úpravy a modernizácia existujúcich športovísk v meste Sereď

Ing. Branislav Bíro, projektový manažér /  V súlade s výzvou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 2/2023/SRR a žiadosťou o poskytnutie dotácie mesto...

Zoznámte sa s projektom participatívneho rozpočtu: Oživujeme Hodský park v Galante

TT SK |MM| Do župného participatívneho rozpočtu Tvoríme kraj sa zapojilo občianske združenie Zelený plán s projektom Oživujeme Hodský park v Galante. Cieľom je revitalizácia...

Nová pitná fontána v Seredi

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď / Po tom, ako sa v marci ku Dňu vody podarilo v Seredi otvoriť a odovzdať štyri sfunkčnené mestské studne...

Druhá etapa obnovy informačno-navigačného systému v Seredi je v realizácii

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď /  V týchto týždňoch si občania aj návštevníci mesta môžu všimnúť obnovy informačno – navigačných tabúľ v Seredi, ktoré...

Sereď získala významné ocenenie za prácu s mládežou

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď /  V piatom ročníku ocenenia, ktoré zviditeľňuje hodnoty aktívneho občianstva a participácie, si v Trnave prebralo ocenenie 29 osobností v...

Oznámenie o zverejnení na pripomienkovanie návrhu záverečného účtu mesta Sereď za rok 2023

Zverejnené od: 2024-04-03 Zverejnené do: 2024-04-15   Prílohy Oznámenie o zverejnení na pripomienkovanie návrhu záverečného účtu mesta Sereď za rok 2023  20240403140712_3537 zdroj: Mesto Sereď

Oznámenie o zverejnení na pripomienkovanie návrhu záverečného účtu mesta Sereď za rok 2023

Zverejnené od: 2024-04-03 Zverejnené do: 2024-04-15 Prílohy Oznámenie o zverejnení na pripomienkovanie návrhu záverečného účtu mesta Sereď za rok 2023 20240403133712_2895 Zdroj: Mesto Sereď

Oznámenie o zverejnení návrhu 1. zmeny rozpočtu mesta Sereď na rok 2024

Zverejnené od: 2024-04-03 Zverejnené do: 2024-04-18 Prílohy Oznámenie o zverejnení návrhu 1. zmeny rozpočtu mesta Sereď na rok 2024 20240403123706_3147   zdroj: Mesto Sereď

Cena Trnavského samosprávneho kraja: nominujte laureátov najvyššieho župného ocenenia

TT SK |MM|  Trnavský samosprávny kraj opäť ocení jednotlivcov a kolektívy za ich osobitný prínos k rozvoju trnavskej župy. Laureátov Ceny Trnavského samosprávneho kraja...

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Sereď- pozemok na Strednočepeňskej ulici

Právne a majetkové oddelenie /  Mesto Sereď zverejňuje v súlade s § 9a ods. 15 písm. f) bod 1. zákona č. 138/1991 Zb. o...

Marcová tematická Hodina otázok s primátorom niesla náročnejšiu tému. Urbanizmus Serede oslovil občanov aj ich volených zástupcov

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď /  Primátor mesta Sereď Ondrej Kurbel sa pravidelne stretáva s verejnosťou aj na špeciálne vytvorenom formáte. Na otvorených...

Informácie pre záujemcov o predajné miesto počas kultúrneho podujatia Seredský hodový jarmok

Prílohy Žiadosť o vydanie povolenia na predaj a o uzatvorenie Nájomnej zmluvy za trhové miesto, na kultúrnom podujatí „Seredský hodový jarmok“  20240326125424_informacie-pre-zaujemcov-o-predajne-miesto-pocas-kulturneho-podujatia-seredsky-hodovy-jarmok_6602b770db8053.61891832 Ponukové a...

Pripomíname, že voda v mestských studniach nie je vhodná na pitie

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď / Minulý týždeň, pri príležitosti Dňa vody, sa mestu Sereď podarilo odovzdať do užívania verejnosti štyri zrepasované...

Opatrovateľky asistujú seniorom pri bežnej starostlivosti, nemýľte si ich však s upratovacou službou, či záhradníkom

Adamčíková Silvia, PhDr., Oddelenie sociálne, bytové a rodiny / Mesto Sereď poskytuje obyvateľom odkázaným na pomoc inej osoby opatrovateľskú službu. V súčasnosti zamestnávame 38 kvalifikovaných...

Najčítanejšie