back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Koncepcia rozvoja práce s mládežou mesta Sereď na roky 2025 – 2030

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

Marek Čulaga, Koordinátor práce s mládežou v meste Sereď |  Súčasná generácia mladých ľudí vo veku do 30 rokov je základom novej, modernej spoločnosti. Či už ide o rozvoj technológií, automatizáciu, výraznejšie sociálne nerovnosti, otázky duševného zdravia alebo problémy so závislosťami — to všetko sú oblasti výziev, ktorým budú mladí ľudia v plnej miere čeliť a o ktoré sa už dnes zaujímajú, zreteľne pomenúvajú príčiny problémov a formujú si svoje názory a postoje.

Pre systematickú prácu s mládežou je kľúčové, aby bolo mesto Sereď schopné so svojimi mladými obyvateľmi a obyvateľkami komunikovať a počúvať ich názory, aby aktívne podporovalo prostredie mládeže a ponúkalo im priestor spolupodieľať sa na rozvoji mesta.

Keďže mestu dlhodobo chýbajú strategické a koncepčné dokumenty, ktoré by lepšie definovali možnosti rozvoja oblasti práce s deťmi a mládežou, vytvorenie Koncepcie rozvoja práce s mládežou je prvý krok k tomu, aby mesto Sereď vedelo reflektovať aktuálne potreby a problémy v živote mladých.

 

Aké sú hlavné ciele Koncepcie?

Zmapovať aktuálne potreby a problémy v živote mladých ľudí v Seredi

- Článok pokračuje pod reklamou -

Pomenovať jednotlivé oblasti života mladých ľudí v Seredi, ktoré budú rámcovať výsledky počiatočného mapovania.

Definovať konkrétne priority, ciele a možné opatrenia pre mladých na najbližšie roky, pričom je potrebné zohľadňovať predpokladaný vývoj mapovaných trendov a potrieb.

 

Ako a kedy bude prebiehať tvorba Koncepcie?

Práca na Koncepcii rozvoja práce s mládežou mesta Sereď začala začiatkom roka 2024 prípravnou fázou, ktorej cieľom bolo vytvorenie pracovnej skupiny zloženej z odborníkov v oblasti školstva, psychologického poradenstva, športových klubov a organizáciami pracujúcimi s mládežou.

Následne by mal v priebehu júna 2024 prebiehať prieskum mapovania potrieb mladých od 13 – 30 formou dotazníkov.

 

Kedy je naplánované predloženie finálneho dokumentu?

Predloženie finálneho dokumentu koncepcie je nateraz plánované na začiatok roku 2025.

- Článok pokračuje pod reklamou -

Dotazník mapovania potrieb mladých je určený pre mladých vo veku od 13 – 30 rokov.

Je možné ho vyplniť elektronicky do 30.6.2024. na tomto linku: https://forms.gle/z432vMSXHBxuX2gY7

zdroj: Mesto Sereď

 

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_imgspot_img

Ďalšie články