back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Otázka mesiaca: Starostlivosť o zeleň v meste. Akú dokáže radnica zabezpečiť?

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď  |  Prečítajte si spracovanú Otázku mesiaca z tlačených Seredských noviniek 6/2024, ktorá sa venovala roblematike starostlivosti o zeleň mesta. Tlačené novinky distribuuje Slovenská pošta do vašich poštových schránok, novinky nájdete aj na prvom kontakte MsÚ a v archíve Seredských noviniek mesta TU (strany 10-11).

Otázka mesiaca: Akú starostlivosť o zeleň mesta dokáže zabezpečiť radnica?

Výsledok práce zamestnancov údržby mesta vidno v teréne každý deň. V zime odmetajú sneh a posýpajú cesty, na jar vysádzajú, kosia, orezávajú kríky, cez leto polievajú, na jeseň sadia stromy. Zberajú odpadky, odnášajú veľkoobjemové odpady, elektroodpady, zelené bioodpady, čistia ulice, upravujú mesto pred akciami a po nich. Je táto starostlivosť dostatočná a má mesto nejaké plány do budúcna?

 

Prečo sa v jarných mesiacoch nestíha kosiť?

Už minulosti Seredské novinky priniesli rozhovory (napríklad TU a TU) s vedúcimi zamestnancami mesta zodpovednými za kosenie. Stále platí, že z kapacitných dôvodov nie je možné stihnúť pokosiť celé mesto naraz a sťažnosti na nepokosené sídliská a ďalšie verejné plochy prichádzajú najmä v máji, kedy je príroda v plnej sile a bujnie veľkou rýchlosťou. Kosci mesta však plnia vytvorený časový plán kosby a postupujú podľa neho.

- Článok pokračuje pod reklamou -

V prípade nepokosených súkromných plôch majiteľov mesto ku koseniu vyzýva, no suplovať ich práce nemôže a ani nestíha. Výnimkou sú také plochy, ktoré mesto využíva so súhlasom majiteľa za účelom konania verejného podujatia.

Otázky obyvateľov pravidelne smerujú aj na veľakrát nepokosené pozemky priľahlé k rieke Váh po hrádzu. Ani tie nie sú v správe mesta Sereď, ale kosí a udržiava ich Slovenský vodohospodársky podnik.

 

Kapacity a technika

Vozový park oddelenia údržby mesta obsahuje päť kusov vozidla Piaggio, jeden kus vozidlo Man (nosič kontajnerov), jeden kus nákladné vozidlo Iveco so zadným hydraulickým čelom, traktor Holder, štyri kusy traktorových kosačiek, osem strunových vyžínačiek, stroj zametač chodníkov a okrajov ciest, plotostrihy, dva traktory Zetor a dva malotraktory na odpratávanie snehu počas zimnej údržby. K tomu bežné náradie ako záhradnícke nožnice, krompáče, motyky, rýle a vozíky.

Oddelenie údržby mesta zabezpečuje každý druhý týždeň od jari až do jesene zbieranie bioodpadov a čiernych vriec. V piatok je okrem iného v pláne práce dočisťovanie ohrádok okolo všetkých kontajnerových stojísk v meste.  Dvakrát ročne sa zvážajú objemné odpady a elektroodpady z pred rodinných domov. Veľkokapacitné kontajnery pred činžiaky mesto umiestňuje na požiadanie správcov bytových domov.

 

Čo je v meste aktuálne?

„V máji sme vysadili 2045 kusov letničiek, chemicky sme ošetrili trávniky vo vnútroblokoch, a D. Štúra II., kde sa vykonalo aj čiastočné ručné čistenie od burín. Pokračuje sa s potrebným orezávaním stromov, ktoré si zabezpečujeme nielen dodávateľsky cez odbornú arboristickú spoločnosť, ale aj vlastnými kapacitami. Na základe našej dobrej spolupráce s arboristami si vybrali mesto Sereď a náš Zámocký park ako dejisko veľmi zaujímavej súťaže v stromolezectve,“ uviedla Katarína Navrátilová z oddelenia životného prostredia mesta Sereď.

- Článok pokračuje pod reklamou -

 

Plán vytriediť viac odpadu

Súčasťou zelenej tematiky mesta je aj manipulácia s odpadmi. „Máme v pláne zvýšiť podiel vytriedeného komunálneho odpadu a zapájame sa preto do projektu z dielne Ministerstva životného prostredia SR,“ uviedla vedúca oddelenia životného prostredia mesta Zuzana Vohláriková. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre zvýšenie množstva vytriedeného komunálneho odpadu je aktuálne na stole projektového oddelenia mesta. „Našim cieľom je zefektívnenie systému zberu vytriedených komunálnych odpadov v Seredi zameraného hlavne na biologicky rozložiteľný odpad. V prípade schválenia projektu zvýšime kapacity triedeného zberu odpadu a tým zvýšime aj podiel vytriedeného odpadu v meste Sereď. Ráta sa aj s nákupom novej techniky na Zberný dvor na Cukrovarskej ulici,“ vysvetlil projektový  manažér mesta Branislav Bíro. Po schválení sa napríklad v meste zlepší systém odvozu zeleného odpadu od rodinných domov, hnedé 120-litrové sa zamenia za väčšie 240-litrové pri zachovaní súčasnej frekvencia zvozu. Treba preto držať palce, aby aj tento projekt za mesto Sereď bol vybraný a podporený.

 

Dobrovoľníci v akcii

Nielen vnútorné mesto má svoju zeleň, ale aj v extraviláne si môžete všimnúť dôležité zelené prvky. Ani tie by však bez zásahu ľudskej ruky neprežili. Napríklad sa jedná o zelenú aleju líp a javorov, ktoré vysadila súkromná spoločnosť v priemyselnom parku mesta na svojich pozemkoch pozdĺž ciest. „Nakoľko sa však akosi zabudlo na ich zalievanie, tak sa o záchranu desiatok až stoviek kusov stromov postarali seredskí skauti. Opakovane zalievali stromy za pomoci najzákladnejšej techniky a vody zo súkromnej studne,“ zaspomínal na leto roku 2020 Dušan Irsák, ktorý skautom vďačne asistoval.

Aj futbalisti z Cosmos kemping sa na seredskom štadióne pričinili o výsadbu a starostlivosť štyroch pamätných višní divých.

Seredský spolok včelárov Juraja Fándlyho zasa pravidelne vysádza a zalieva stromy v oblasti Strednočepeňského ramena. Do aleje minulý rok pribudlo okrem šiestich líp a 15 agátov aj niekoľko vtáčích búdok a počet stromov sa rozrástol už na číslo 72. V starostlivosti pritom pomáhajú aj ich priatelia a sympatizanti.

Na sídlisku Meander zasa v roku 2019 KC PRIESTOR aj za významnej pomoci susedskej brigády vysadil šesť stromov, ktoré následne obyvatelia bytového domu pravidelne svojpomocne zalievali.

 

- Článok pokračuje pod reklamou -

Otázka mesiaca v tlačených Seredských novinkách vždy prináša aj viaceré pohľady na danú problematiku. V júnovom čísle sa k téme vyjadril vedúci oddelenia údržby mesta Sereď Ing. Rastislav Dubovecký; arborista zo spoločnosti, ktorá pre mesto Sereď zabezpečuje odbornú starostlivosť o stromy Štefan Székely a pre porovnanie praxe s inou samosprávou nášho regiónu aj hovorkyňa mesta Galanta Mgr. Mária Kilácskóová. 

 

Ing. Rastislav Dubovecký, vedúci oddelenia údržby mesta Sereď

Od nástupu do mojej novej pozície vedúceho uplynulo pol roka, a preto reálne zatiaľ nemám v praxi odskúšané všetky činnosti a situácie, ktoré sa na oddelení vyskytujú počas celého roka.  Ku svojej vedúcej práci však pristupujem s plným nasadením.

Naše oddelenie zabezpečuje v meste starostlivosť o zeleň, kosíme trávnaté plochy, orezávame kríky a z časti aj niektoré stromy, staráme sa o výsadbu, odburiňovanie a zalievanie kvetinových záhonov, či ich zasypávanie štiepkou. Zabezpečujeme zvoz konárov, zber biologicky rozložiteľného odpadu, zber skla a zber elektroodpadu z pred rodinných domov. Ďalej zabezpečujeme denne čistenie košov z malých smetných nádob v rámci celého mesta. Je ich okolo 200 kusov. Zabezpečujeme zimnú údržbu ciest a chodníkov v správe mesta Sereď, ale aj vývoz odpadu zo Zberného dvora na Cukrovarskej ulici na smetisko v Pustých Sadoch. V neposlednom rade zabezpečujeme výsadbu mladých stromov, ku ktorým osádzame chráničky kmeňov, zavlažovanie vaky, ktoré je potrebné pravidelne napĺňať vodou a osádzame stabilné kotvenie mladých stromov na tri koly. Snažíme sa aj operatívne vyhovieť požiadavkám občanov a sme pri všetkých športových, či spoločenských akciách, ktoré organizuje mesto.

Pri objeme prác, ktoré som nevymenoval detailne, skôr len principiálne, daný počet pracovníkov na oddelení aktuálne nie je postačujúci. Je nás spolu 31. Jednoznačne nám chýbajú vodiči na techniku, ktorú máme. Tento rok sme zaobstarali novú traktorovú kosačku, nový krvinorez a dva prístroje na vyfúkavanie trávy a lístia.

Myslím si, že máme pekné zazelenané a vynovené mesto. Vidno, že sa podarilo zrealizovať veľa nových projektov, vysadili sa stromy, farebné kvetinové záhony, vysiali sa trávniky. Avšak, pre dobrú starostlivosť o tieto nové a aj o pôvodné zelené priestranstvá, neboli naplánovaní noví ľudia, ktorí by udržiavali kvalitu týchto plôch v stave, ktorý si všetci želáme.

Ing. Rastislav Dubovecký, vedúci oddelenia údržby mesta Sereď

 

Štefan Székely, certifikovaný arborista, člen ISA Slovensko, spoločnosť Lumberjack, s.r.o. partnerská spoločnosť mesta Sereď

Samosprávy na Slovensku aktuálne prišli na to, že musia investovať do toho, čo zatiaľ nepoznali. Sú to odborné a systematické práce na stromoch. Kedysi neexistovali arboristi a obce mali pre túto prácu svojich ľudí. Tí robotu síce porobili, ale ako vyzerala? Pilčíci rezali hlava-nehlava motorovou pílou a dreviny nielenže po takýchto zákrokoch vyzerali smutne a poškodene, ale časom aj vyschli. Pre porovnanie, všimnite si napríklad soforovú aleju pred Jednotou v Seredi. Tú sme vlani po komplexnom vyšetrení orezali. Jednalo sa pritom o orezy v obrovských objemoch. Vidíte dnes, že by stromom nejaký konár chýbal? My pracujeme s citom, pochopením pre architektúru a filozofiu života konkrétneho stromu a orezy realizujeme ručne. Ak chytíme do rúk motorovú pílu, jedná sa takmer vždy o výrub.

Ďalším problémom je, že obce si myslia, že ak vysadia sto stromov, tak ich sto prežije. To ale tak nie je. Povýsadbová starostlivosť o stromy je zásadná. Treba rátať s minimálne trojročnou pravidelnou zálievkou, výchovnými rezmi, treba zabezpečiť chráničky kmeňov, stabilné kotvenie.

Čo si myslím o starostlivosti o vzrastlé stromy v Seredi? Niekoľko rokov pracujeme na objednávku mesta. Vieme, že aj pred nami tu pracovali certifikovaní arboristi, čo považujem za dôležitý strategický prístup. Musím v tejto súvislosti vyzdvihnúť zodpovedný prístup pracovníčky na oddelení životného prostredia. Ak by som mal hodnotiť Sereď, tak spomedzi obcí, ktoré sú našimi klientami, získava za starostlivosť päť hviezdičiek z piatich.

Čo ešte robíte v Seredi správne? Využívate zavlažovancie vaky na mladé stromy. Na ich napĺňanie vodou máte pravdepodobne málo zavlažovacích áut, keďže aj vlani som si všímal, ako vaši zamestnanci napĺňali jednu cisternu za druhou. Vnímam aj dilemu miest, či kosiť viac, či menej. Jedni šomrú, že mesto nestíha kosiť, iní zasa chcú pomáhať včelám. Ďalej, v mestách je ideálne mať vybudované závlahy zelených plôch všade. Je výborné, že seredské obnovené sídliská už majú svoje závlahy, možno by bolo do budúcna strategické postupne budovať závlahy priamo z Váhu.

Štefan Székely, certifikovaný arborista, spoločnosť Lumberjack, ktorá pre Sereď zabezpečuje odbornú starostlivosť o stromy

 

Mgr. Mária Kilácskóová, hovorca mesta Galanta, PR manager Galanta, 15155 obyvateľov (k 1.1.2023)

V meste Galanta má vízia starostlivosti o zelené plochy zásadný význam pre estetiku a životné prostredie a túto činnosť zabezpečuje mestská organizácia Technické služby mesta Galanta (ďalej len TSMG). Plánovaný nákup novej obslužnej techniky je dôležitý pre efektívne a účinné realizovanie tejto úlohy, avšak v tomto roku nie sú v rozpočte mesta Galanta na  nákup väčších mechanizmov alokované finančné prostriedky. Kosenie verejných plôch je súčasťou starostlivosti o zeleň a aktuálne disponujú Technické služby mesta Galanta štyrmi traktorovými kosačkami. Vzhľadom na celkovú výmeru trávnatých plôch je potrebné dokúpiť ešte aspoň dva tipy týchto kosačiek. Z drobnej techniky bol zakúpený tento rok krovinorez. Celkovo zabezpečuje v súčasnosti údržbu a starostlivosť o zeleň v meste Galanta 58 zamestnancov TSM. Vďaka dobrej organizácii a zadelení práce je tento stav postačujúci, aj napriek tomu sú zamestnanci celoročne plne vyťažení. S narastajúcim rozvojom a rastom počtu obyvateľov v meste je však nevyhnutné zvýšiť počet zamestnancov zaoberajúcich sa starostlivosťou o zeleň. S rozšírením územia mesta sa zvyšuje aj potreba údržby verejných priestranstiev a zelene. Zvýšený počet zamestnancov umožní lepšiu starostlivosť o parky, sídliská a verejné záhrady, čo prispieva k celkovému estetickému dojmu mesta. Zamestnanci TSMG zabezpečujú okrem toho celoročne starostlivosť o čistotu v meste, v praxi to znamená zber a odvoz komunálneho odpadu  a vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu, zbieranie odpadkov, vyprázdňovanie zberných nádob pri miestnych komunikáciách, prípadne odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu. TSMG  prevádzkujú aj separačnú halu  a lisovňu vyseparovaných zložiek odpadu, ale aj kompostáreň a vykonávajú rôzne iné činnosti.

Investícia do ďalších pracovných síl v tejto oblasti je preto dôležitá nielen z hľadiska estetiky, ale aj z hľadiska kvality života obyvateľov mesta. Víziou riaditeľa TSMG je do dvoch rokov zvýšiť počet zamestnancov na 60-65. Počas zimy sa zamestnanci zaoberajú starostlivosťou o zeleň aj napriek menej priaznivým podmienkam. Ich práca zahŕňa aj odstraňovanie snehu a ľadu z chodníkov a ciest, aby boli bezpečné pre chodcov. Okrem toho sa venujú údržbe stromov a kríkov, aby prežili chladné obdobie a boli pripravené na novú sezónu, ale aj napríklad zber lístia. Pracujú aj na príprave zelených plôch na jar, ako je napríklad orezávanie a čistenie, aby boli pripravené na nový rast. Ich práca počas zimy je nevyhnutná pre udržanie zelenej infraštruktúry mesta Galanta v dobrom stave aj v tomto období.

Mgr. Mária Kilácskóová, hovorkyňa mesta Galanta

zdroj: Mesto Sereď
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_imgspot_img