back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Správa majetku Sereď s.r.o. bude mať nového konateľa

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

Správa majetku Sereď, s.r.o., je obchodnou spoločnosťou, ktorej jediným zakladateľom je mesto Sereď. Táto spoločnosť má mandát od roku 2012 spravovať a prenajímať nebytové priestory, objekty mesta a technicky zhodnocovať nehnuteľnosti.

Dňa 27.02.2024 bolo zo strany Ing. Karola Andrášika doručené valnému zhromaždeniu obchodnej spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o., vzdanie sa funkcie konateľa SMS. Po uplynutí dvoch mesiacov výkon jeho funkcie konateľa končí dňom 27.04.2024. V tejto súvislosti bolo na túto pozíciu vykonané výberové konanie a následne 5.4. 2024 osobný pohovor s dvoma prihlásenými uchádzačmi o uvedenú pozíciu a to s JUDr. Dagmar Borovskou a JUDr. PhDr. Marekom Tóthom, LL.M.

Výberové konanie a pohovor vykonala primátorom poverená komisia v zložení: Ing. Mária Fačkovcová (viceprimátorka a poslankyňa MsZ ), RNDr. Denisa Bartošová ( prednostka MsÚ Sereď ), JUDr. Edita Červeňová (poslankyňa MsZ ), Ing. Martina Hilkovičová ( poslankyňa MsZ) a Martina Kiššová (zamestnankyňa mesta Sereď). Komisia konštatovala, že obaja uchádzači spĺňali požadované kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie konateľa SMS, pričom navrhla primátorovi, aby odporučil MsZ schváliť za konateľa JUDr. PhDr. Mareka Tótha, LL.M.

Schvaľovací bod programu bol predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Seredi dňa 18.04.2024, na ktorom poslanci hlasovaním (16 za, 1 proti, 1 sa zdržal) schválili JUDr. PhDr. Mareka Tótha, LL.M. do funkcie konateľa obchodnej spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o., od 01.05.2024.

Marek Tóth vyštudoval Právnickú fakultu UMB a korporátne právo v Prahe. Má doktorát z práva a manažmentu. V súčasnosti sa angažuje ako poslanec mestského zastupiteľstva a zároveň je členom legislatívno-právnej komisie v Seredi. Keďže Ústavný zákon 357 z roku 2004 nevylučuje súbeh funkcie konateľa spoločnosti s poslaneckým mandátom, má v úmysle vo svojej roli poslanca mestského zastupiteľstva pokračovať ďalej. Ako uviedol, funkciu konateľa SMS berie skôr ako službu a snahu pomôcť mestu aj týmto spôsobom.

Záznam tohto bodu rokovania si môžete pozrieť v priloženom videu v čase cca od 07:50:00 hod.

- Článok pokračuje pod reklamou -

úvodné foto: Matek Tóth, zdroj: MsÚ

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Ďalšie články

spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Najčítanejšie

- Inzercia -spot_img

Aktuality