Životné prostredie

Ľubomír Veselický: Dôsledným plánovaním nákupov potravín odľahčíte váš smetiak

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta / 26 JAN 2022 / Bc. Ľubomír Veselický,  poslanec MZ v Seredi za volebný obvod č. 2: A. Hlinku, Čepeňská, Dolnomajerská, Hornomajerská, Hviezdoslavova, Fraňa Kráľa, Jesenského, Jilemnického, Komenského, Krásna, Kúpeľné námestie, Legionárska, M.R.Štefánika,...

Ako znížiť spotrebu? Riaďme sa heslom „nie mať, ale byť“, radí Róbert Kráľ

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta  / 25 JAN 2022 / Ing. arch. Róbert Kráľ, poslanec MZ v Seredi za volebný obvod č. 1: Amazonská, Bratislavská, Cukrovarská, Dolnostredská, D.Štúra, Fándlyho, Garbiarska, Južná, Kasárenská, Kostolná, Kukučínova, Letná, Malý háj, Mládežnícka,...

Tip na úspešný boj s odpadmi? Trpezlivosť a zodpovednosť, myslí si poslanec Norbert Kalinai

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta  / 24 JAN 2022 / Ing. Norbert Kalinai, poslanec MZ v Seredi za volebný obvod č. 2: A. Hlinku, Čepeňská, Dolnomajerská, Hornomajerská, Hviezdoslavova, Fraňa Kráľa, Jesenského, Jilemnického, Komenského, Krásna, Kúpeľné námestie, Legionárska, M.R.Štefánika,...

Reakcia MŽP na predstavenie aplikácie „OTVORENÉ DREVO“ rezortom pôdohospodárstva

MŽP SR |MM|  Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) pod vedením Jána Budaja dlhodobo upozorňuje na systémové riešenie kontroly ťažby dreva zo slovenských lesov a obchodovania s ním. Rezort životného prostredia už dávnejšie presadzoval, aby sa na kontrolu ťažby dreva...

Platí zákon pre každého rovnako, alebo znovu právo a spravodlivosť bude ťahať za kratší koniec ?

Sereď / Dnes predpoludním krátko pred 11.00 hod. občania zaregistrovali hustý dym vychádzajúci z objektu na Cukrovarskej ulici. V tomto objekte obývanom najmä rómskymi spoluobčanmi bol založený oheň a horelo množstvo odpadkov. Rozhorčení občania nás kontaktovali s poznámkou, či je...

Akcia MEDÚZA – Nelegálny dovoz odpadu z Talianska a Poľska

Prezídium PZ SR  |MM|  Odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality úradu kriminálnej polície prezídia policajného zboru vyšetruje dovozov odpadu z Talianska a Poľska na Slovensko. Trestné konanie súvisí s deviatimi prípadmi protiprávneho dovozu odpadu, ktoré boli v minulom...

Krasové jazerá v Slovenskom krase

Gabi Lešinský Na fotkách nášho už nebohého kolegu Ing. Mikuláša Erdősa, CSc. (*1936-†1995), zakladateľa košického pracoviska Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, je zaniknuté, dnes už neexistujúce, a kedysi najväčšie krasové jazero v bývalom Československu – Jazero...

SILA A PRÁCA KOREŇOVÝCH SÚSTAV DREVÍN V KRASE JE OBROVSKÁ

Gabi Lešinský SILA A PRÁCA KOREŇOVÝCH SÚSTAV DREVÍN V KRASE JE OBROVSKÁ V Slovenskom krase sme niekoľkokrát zdokumentovali v novoobjavených jaskyniach koreňové systémy drevín, ktoré siahali až do neuveriteľných hĺbok; najväčšia zaznamenaná činí 15 m (javor horský-klen v Klen-Szalayho jaskyni na...

Januárová výzva vzdelávacej kampane Zatoč s odpadom upozorňuje na hrozby módneho priemyslu

SAŽP |MM|  Ročne sa vo svete vyrobí asi 80 miliárd kusov oblečenia, pričom až 80 % putuje na skládku. Textilná výroba, ako jedno z najznečisťujúcejších odvetví, vyprodukuje 1,2 miliardy ton CO2 ročne, čo je viac emisií ako z medzinárodných...

Zber komunálnych odpadov v Seredi: domácnosti s imobilným členom, či s viac ako štyrmi osobami majú nárok na ďalšiu nádobu

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta  /7 JAN 2022/ Rok 2022 prináša so sebou ekologické novinky. Okrem celoštátneho zavedenia zálohovania plastových fliaš a plechoviek, si v Seredi zvykáme aj na zmeny v logistike zberu nevyseparovaných odpadov. Zmenou v našom meste...

Väčšina smetných nádob na uliciach čakala dnes na ich vývoz

Sereď /  Je štvrtok 6. január a do konca roka 2021 bežný termín vývozu komunálneho odpadu na niektorých uliciach v meste. Väčšina obyvateľov ulice si včera večer, alebo dnes ráno - tak ako po posledné roky vyložila zberné nádoby...

Odľahčite si smetiak odseparovaním plastov, papiera, skla a ostatných recyklovateľných zložiek. Ako na to?

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta  /5 JAN 2022/ Od januára majú Seredčania žijúci na rodinných domoch znížený servis odvozu svojich nevytriedených odpadov. Jedna polovica mesta je zbieraná v párny pondelok, druhá polovica v nepárny pondelok, podľa harmonogramu. Z toho vyplýva istý...

Zber odzdobených vianočných stromčekov začína v pondelok 10. januára

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta  /4 JAN 2022/ Svoje živé a odzdobené vianočné stromčeky môžete od nedele 9. januára vykladať pred svoj rodinný dom, alebo uložiť vedľa kontajnerového stojiska svojho činžiaku. Od nasledovného dňa, pondelka 10....

A dnes sú tu výsledky : na slovenských skládkach skončila – po prvý raz v existencii nášho štátu – už menej ako polovica vytvoreného...

Jan Budaj Ofenzíva boja so špinou a odpadmi začala už v roku 2020, kedy sme posilnili legislatívu podpory recyklácie (bez dopadu na vrecko občanov, alebo na štátny rozpočet!). A dnes sú tu výsledky : na slovenských skládkach skončila - po prvý raz v existencii...

ROK 22 : dokážeme vrátiť čistotu krajine?

Jan Budaj ROK 22 : dokážeme vrátiť čistotu krajine? Nie, toto nie je vec politickej rétoriky - naša krajina je naozaj zašpinená. Pre dlhoročnú ľahostajnosť zodpovedných sú naše lesy a jazerá (aj v rezerváciách!) plné plastových fliaš. Na mnohých miestach zostal...
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -