Životné prostredie

Stromolezci sú v Seredi opäť. Redukujú historický platan, fixujú čierny orech a vypílili storočnú lipu

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta /21 JÚL 2021/ V Zámockom parku je rušno. Stromolezci a arboristi opäť šplhajú do korún starých stromov a kontrolujú zdravotný stav vzácnych jedincov. Vykonali už redukčný rez na historickom platane, Čiernemu...

Kuchynský bioodpad: separujeme stále výborne, mesto pridáva nové, aj väčšie nádoby na sídliská

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta /20 JÚL 2021/ Separovanie kuchynských odpadov sa stretáva s veľkým pochopením Seredčanov. Odpad odovzdávajú čistý bez obalov a sáčikov. Mesto zabezpečilo v poradí tretie rozširovanie počtu stojísk, kde odpady odovzdáte. Zároveň...

Záplavy zasiahli aj jaskynný systém Domica

Štátna ochrana prírody  |MM|  Len nedávno sme uverejňovali letný typ na schladenie v našej najdlhšej jaskyni Slovenského krasu. Domica je známa nielen svojimi unikátmi jaskynného systému, ale aj možnosťou liečebnej terapie. V nedeľu však Domicu zasiahli ničivé záplavy, ktoré do...

Pozvánka na prednášku o kompostovaní s praktickou ukážkou

Iveta Tóthová  /19 JÚL 2021/ V sobotu 24. júla 2021 sa v Seredi uskutoční prednáška s praktickou ukážkou kompostovania v záhradách aj bytoch. Cieľom je vysvetliť záujemcom čo kompostovať a čo nie, ako kompostovať efektívne, ako si vyrobiť kvalitný kompost...

Stanovisko k aktuálnej situácii s čerpaním termálnych vôd v obci Podhájska

MŽP |MM|  Súčasné vedenie Ministerstva životného prostredia urobí všetko pre obnovenie využívania termálnej vody v obci Podhájska. Nemôže ale pripustiť pokračovanie porušovania zákonov. Aktuálne zistenia Slovenskej inšpekcie životného prostredia a Polície SR preukazujú, že pri prevádzke kúpaliska sa porušovali zákony...

Vyhlásenie výzvy LIFE 2021

MŽP |MM|  Ministerstvo životného prostredia SR ako Národný kontaktný bod pre program LIFE v programovom období 2021-2027 informuje o vyhlásení prvej výzvy na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu na ochranu životného prostredia a klímy LIFE 2021-2027, ktorá bola zverejnená Európskou komisiou dňa...

Združenie má za cieľ zrevitalizovať PORONDU. V rámci prvej etapy chcú oživiť mŕtve rameno Váhu – KAČIČÁREŇ

Občianske združenie SLOVENSKÉ ZDRUŽENIE PRÍRODA je pomerne mladou organizáciou, ktorá vznikla iba pred niekoľkými mesiacmi. Zakladateľkou je Mária Malaníková, ktorá prichádza so smelými plánmi - zrevitalizovať prírodu, ktorú familiárne Seredčania nazývajú PORONDA. Ide o lesík, ktorý sa tiahne od...

Takto separujeme v Seredi: nesprávne ukážky z mesta a prečo poplatky za smeti budú rásť

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta /15 JÚL 2021/ Mesto Sereď vydalo Manuál správneho separovania odpadov v Seredi.  Sklo, papier, plasty, zmesový odpad, kuchynský odpad, oleje, šatstvo, elektro. Takmer všetok odpad sa dá bezplatne odložiť na správne miesto...

Na Slovensku pribudne ďalších 6 chránených území

MŽP SR |MM|   Vláda dnes prerokovala a schválila šesť nariadení, vďaka ktorým vzniknú tri chránené areály, dve prírodné rezervácie a jedna národná prírodná rezervácia. Účinnosť nadobudnú 1. augusta 2021. 🌲 Všetky tri chránené areály sa nachádzajú v Chránenom vtáčom území...

Zásahový tím pristúpil k eutanázii rizikového medveďa z Jasenskej doliny

MŽP SR  |MM|   Zásahový tím Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR) musel uspať a usmrtiť medveďa, ktorý nezvratne stratil plachosť. Pohyboval sa v okolí obce Belá-Dulice v okrese Martin. Približne štvorročná medvedica navštevovala osídlené oblasti od júna 2020. Zásahový tím...

Lavička pokoja a vďaky

Ľubomír Veselický /12 JÚL 2021/   Občianske združenie Pomocníček venovalo v roku 2016 obyvateľom mesta v parku pri kaštieli lavičku, ktorá bola skutočnou ozdobou a zapadala do priestoru náučného chodníka. Autori diela odovzdali budúcim užívateľom tento odkaz: „Na tomto mieste môžu...

“ako si dovoľuješ ma urážať, VEREJNE ma označiť diagnózou, tvrdiť, že červíka som si priniesla domov” – pýta sa pani Helena a žiada verejné...

V článku uverejnenom iba niekoľko dní dozadu pod nadpisom  Pani Helena z Hrnčiarskej ulice prehovorila o tom, ako sa jej do pohára mal z verejného vodovodu dostať červík – VIDEO – AKTUALIZOVANÉ  diskutujúci uverejnil tento príspevok: not funny fact 9....

Teplota palubovky v odstavenom aute na slnku dosiahla neuveriteľných 98,2 st. C

Ďalší rok s ďalšími teplotnými rekordami. Vonkajšie teploty v tieni dosahujú  tropických až 39 C. Nie, nehovoríme o severnej Afrike, ale o vnútrozemskom Slovensku v centre Európy. Každý rok upozorňujeme verejnosť na rýchle sa prehrievanie sa interiéru auta odstaveného na...

Ministerstvo životného prostredia spúšťa Turistický semafor

MŽP SR |MM|  Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Štátnou ochranou prírody a Slovenskou agentúrou životného prostredia spustí v sobotu 10.7.2021 webovú aplikáciu s názvom Turistický semafor. Tá pomôže turistom získať informácie o husto navštevovaných lokalitách národných parkov...

Aj dôsledné odhaľovanie nelegálnej ťažby dreva je nástrojom na zmierňovanie dôsledkov zmeny klímy

WWF Slovakia |MM|   Posilniť kapacity pri vyšetrovaní a stíhaní nelegálnej ťažby dreva, spustiť transparentný elektronický systém evidencie ťažby a prepravy dreva a otvoriť ho verejnej kontrole, to sú niektoré z hlavných odporúčaní expertov združených v medzinárodnom projekte zameranom na...

Obrazy s vyplavenými domami nie sú na Slovensku nič nové, rok čo rok vidíme nahnevaných, alebo nešťastných ľudí, ako sa boria so zátopami, alebo...

Jan Budaj Nešťastia nás stíhajú aj v dňoch akým je ten dnešný, tzn. v dňoch štátnych sviatkov. Obrazy s vyplavenými domami nie sú na Slovensku nič nové, rok čo rok vidíme nahnevaných, alebo nešťastných ľudí, ako sa boria so zátopami,...

Demänovská jaskyňa slobody oslavuje

MŽP |MM|  Inaugurácia známky pri príležitosti stého výročia objavenia jaskyne. Demänovská jaskyňa slobody oslavuje 100 rokov od svojho objavenia. Boli to dvaja nadšení jaskyniari, ktorí dňa 3. augusta 1921 prekopaním sedimentov rieky Demänovka objavili jadnu z najkrajších jaskýň Slovenska. Pri...
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -