Životné prostredie

Chceme, aby aspoň malá časť nášho územia mala pokoj od motorových píl, chemických látok, výstrelov a hučiacich áut.

Juraj Lukáč Včera som sa bol porozprávať s divočinou Vlčích hôr. Potreboval som sa porozprávať. Tento týždeň ideme odovzdávať do Národnej rady Slovenskej republiky viac ako 105 000 papierových podpisov. Podpisy občanov nášho štátu, ktorí si prajú skutočnú ochranu prírody na...

Mesto opätovne zlikviduje nelegálnu skládku pri záhradkách. Zelených odpadov sa radšej zbavujte na zbernom dvore alebo kompostovaním

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta  /18 OKT 2021/ V záhradkárskej oblasti za hrádzou je nelegálna skládka zeleného bioodpadu. Pred pár rokmi tu síce mesto povolilo ukladať biologicky rozložiteľné odpady, no neskôr skládku oficiálne zrušilo a v spolupráci so Ženijným...

Reakcia ministra životného prostredia Jána Budaja na vyjadrenia predsedu parlamentu Borisa Kollára v súvislosti so stiahnutím návrhu novely zákona o ochrane prírody

MŽP SR |MM|  Minister životného prostredia Ján Budaj stojí za reformou národných parkov. Náhle odstúpenie nebolo zo strany predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára vecne odôvodnené. Fakty, na ktoré sa odvolával, napr. vo veci výmery spomínaných lesov, boli mylné....

Splatnosť miestneho poplatku za komunálne odpady už 2.11.2021

Mesto Sereď – oddelenie životného prostredia  upozorňuje poplatníkov miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, že miestny poplatok  na rok 2021 je splatný  dňom 02.11.2021.   Z uvedeného dôvodu vyzývame poplatníkov, aby miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ...

MŽP pripravilo debatu ako zlepšiť zber elektroodpadu

MŽP SR |MM|  Na Slovensku sa vyzbiera približne 8,5 kilogramu elektroodpadu na jedného obyvateľa ročne. Výrobcovia elektronických zariadení však upozorňujú, že stále existuje časť elektroodpadu, ktorá nevstupuje do oficiálnych štatistík. O možnostiach efektívnejšieho zberu diskutovali dnes na pôde Ministerstva...

Medzinárodný deň elektroodpadu si MŽP pripomína pomocou občanom

MŽP SR |MM|  Ministerstvo životného prostredia (MŽP) podporuje obehové hospodárstvo a v tejto súvislosti ponúka obyvateľom Bratislavy možnosť využiť kontajner na zber drobného elektroodpadu. Červeno-biela zberná nádoba na drobný elektronický odpad je umiestnená pred budovou ministerstva na Námestí Ľudovíta...

Vzniknú nové ihriská? Komu hlásiť poškodenú hojdačku? Dnes odpovedá Oddelenie životného prostredia (Servis informácií z mesta)

Mestský úrad   / Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta     11 OKT 2021 / Odpovedá Miriam Klottonová, Oddelenie životného prostredia   O: O koľko ihrísk sa mesto stará?  O:  V našom meste je vybudovaných 27 detských ihrísk vo vnútroblokoch...

Informácia pre verejnosť a oznámenie o predložení zámeru. Zariadenie na zber odpadkov – Sereď

Informácia pre verejnosť a oznámenie o predložení zámeru. Zariadenie na zber odpadkov - Sereď PDF  Text zámeru PDF    zdroj: sered.sk

MŽP bilancuje svoju historicky prvú misiu na Expo Dubaj

  MŽP SR |MM|  Témy ochrany klímy, biodiverzity a životného prostredia, zelené inovatívne projekty slovenských podnikateľov, ktoré zviditeľnili Slovensko na najväčšej svetovej výstave a tiež nadviazanie nových diplomatických vzťahov. To sú najdôležitejšie body slovenskej misie na Expo Dubaj 2020, ktorú...

Jesenný zber objemných odpadov 2021

Oddelenie životného prostredia  /7 OKT 2021/ Odpady treba vyložiť na priestranstvo pred Váš rodinný dom v prvý deň zberu v čase do 6:00 hod. rannej v súlade s pokynmi - viď príloha.     zdroj: seredskenovinky.sk  

Koniec zberu biologicky rozložiteľného odpadu rastlinného pôvodu

Oddelenie životného prostredia   /7 OKT 2021/ Mesto Sereď oznamuje obyvateľom rodinných domov, že zber 120 litrových hnedých nádob s biologicky rozložiteľným odpadom sa tento rok končí pondelok 15. novembra, resp. štvrtok 18. novembra v závislosti od platného harmonogramu zberu odpadu...

Jesenná preventívna deratizácia

Mestský úrad / Oddelenie životného prostredia /7 OKT 2021/ Mesto Sereď oznamuje, že v termíne od 15.10.2021 do 29.10.2021 bude na verejných priestranstvách mesta Sereď vykonávaný monitoring výskytu hlodavcov a následne celoplošná deratizácia. Žiadame všetkých občanov, aby počas výkonu celoplošnej deratizácie...

Splatnosť miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021

Oddelenie životného prostredia / Mesto Sereď – oddelenie životného prostredia  upozorňuje poplatníkov miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, že miestny poplatok  na rok 2021 je splatný  dňom 02.11.2021.   Z uvedeného dôvodu vyzývame poplatníkov, aby miestny poplatok za komunálne odpady a drobné...

Delegácia MŽP SR skúmala udržateľný vodný manažment v praxi

MŽP SR |MM|  Minister životného prostredia SR spolu so slovenskou delegáciou mali možnosť nahliadnuť v Dubaji do areálu Medzinárodného centra pre biosalinové poľnohospodárstvo (ICBA). Delegáciu spolu s Jánom Budajom na prehliadke sprevádzal slovenský veľvyslanec SAE Michal Kováč a senior...

Drevo na kúrenie

Oddelenie životného prostredia   /5 OKT 2021/ Mesto Sereď oznamuje svojim občanom, že aj počas nasledujúcej vykurovacej sezóny majú na základe platného rozhodnutia Okresného úradu Galanta o udelení súhlasu na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti č. OU-GA-OSZP-2020/006465-005 zo dňa 29.6.2020...

Poslanci parlamentu podporili triedenie a recykláciu odpadov

MŽP SR  |MM|   Národná rada Slovenskej republiky dňa 30.09.2021 schválila dôležitú novelu zákona o odpadoch, ktorá uprednostňuje triedenie a recykláciu odpadov pred spaľovaním. Nová legislatíva zakazuje spaľovanie odpadu, ktorý môže byť zhodnotený iným spôsobom a tiež skládkovanie potravinového odpadu...

V Kurimanoch si poplatok za odpady určujú občania zodpovedným prístupom k triedeniu

menejodpadu.sk |MM|  Elektronická evidencia odpadu sa v podtatranskom regióne udomácnila. V Kurimanoch, v okrese Levoča, sa dlhodobo venujú systematickému zlepšovaniu odpadového hospodárstva. A preto nebolo prekvapením, že sa v obci rozhodli zaviesť elektronickú evidenciu odpadov. Kurimany sa tak zaradili...
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -