Životné prostredie

Slovenská inšpekcia životného prostredia udelila hriňovskej mliekarni doteraz najvyššiu pokutu

SIŽP SR |MM|  Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) udelila spoločnosti KOLIBA, a.s. pokutu vo výške 135 000 eur. Ide doteraz o najvyššiu pokutu udelenú SIŽP za mimoriadne zhoršenie vôd na Slatine. SIŽP svojím rozhodnutím zo dňa  28.12.2020 uložila spoločnosti KOLIBA, a.s....

Okupali by ste v tejto žumpe svoje dieťa?????

Sereď / ďalšia oprávnená sťažnosť na NEkvalitnú vodu dodávanú z verejného vodovodu tentokrát do redakčnej pošty dorazila dnes večer od obyvateľky mesta Veroniky z Pažitnej ulice. Problematike špinavej a nepoužiteľnej vody dodávanej do verejného vodovodu a dva razy účtovanej (vodné...

Raz ľudia nebudú veriť tejto epizóde, kedy nám chceli prírodné procesy riadiť po trofejach bažiacich poľovníci.

Jan Budaj Tento víkend je konečne vlk na Slovensku chráneným zvieraťom. Jeho plošný odstrel skončil, ako verím, natrvalo. Tak ako je to už dávno v okolitých štátoch. Aj slovenská príroda potrebuje predátorov. Reči poľovníkov, že umelo zregulujú srnčiu a diviaču...

Napriek kontrole aj vyšetrovaniu polície, naďalej nelegálne naváža odpad – lokalita Sereď – Malý háj

Zelená linka MŽP SR |MM|  V areáli bioplynovej stanice, v lokalite Sereď - Malý háj, sa nachádza nelegálna skládka plastového odpadu. Už takmer pol roka sa o ňu, na základe podnetu od obyvateľa mesta, zaujíma Zelená linka MŽP, Slovenská inšpekcia...

PRÁVE TERAZ: Plastový odpad zo zahraničia do Serede vozia kamióny aj dnes !!

Sereď / Normálny človek si myslí, že po troch za sebou publikovaných článkoch  priamo odhaľujúcich pochybné prepojenia firmy a systematické navážanie plastového odpadu zo zahraničia do mesta, sa  príčetný podnikateľ zľakne a minimálne svoju činnosť odporujúcu legislatíve a aj...

Trnava: PRVÝ ZBER BIOODPADU

Peter Bročka· PRVÝ ZBER BIOODPADU prebehol bez komplikácií. VŽPéčko (vedľajšie živočíšne produkty) bolo celkom čisté. Cca 80% tvoril zelený odpad, zvyšok kuchynský odpad (rožky a chlieb atď). Vo vreckách nebolo skoro nič, čo je výborná a najčistejšia forma zberu, vďaka....

Mesto vysúťažilo nového spracovateľa bioodpadov

Mestský úrad / Ing. Zuzana Slahučková  / Mesto Sereď v decembri podpísalo zmluvu s novou spoločnosťou, ktorá sa bude starať o zber, uloženie a spracovanie biologických odpadov mesta. O víťazovi súťaže rozhodla výberová komisia. Nakoľko predchádzajúca spoločnosť Tekadex s.r.o., ktorá...

Nelegálna skládka odpadu v katastri obce Šintava

Zelená linka MŽP SR |MM| Koncom decembra bola obyvateľom Šoporne na Zelenú linku ministerstva životného prostredia, nahlásená nelegálna skládka odpadu medzi obcou Šoporňa a Šintava. Skládka odpadu sa mala nachádzať pri odbočke na poľnú cestu do obce Pata. Televízor, kusy...

Takéto haldy plastového odpadu zo zahraničia na mestský pozemok “navozil” podnikateľ Krošlák. Tomčányi a Krajčovič nezasiahli.

Bude naše mesto skladiskom odpadu zo zahraničia? Všade sa dovozu odpadu, jeho skladovaniu a spracovávaniu bránia, no vedenie mesta Sereď na takúto (aj nelegálnu) činnosť vytvára vhodné podmienky ! Aký má na to dôvod ? Sereď / Už v niekoľkých...

Môj postoj k obchodnej verejnej súťaži na pozemok v Malom háji – poslankyňa Mária Fačkovcová

Môj postoj k obchodnej verejnej súťaži na pozemok v Malom háji Sereď / poslankyňa MsZ Mária Fačkovcová / Dňa 8.1.2021  bol na SOL  uverejnený článok : "Firmy sa menia, konateľ Krošlák a dlhy voči Mestu Sereď zostávajú." V mnohých diskusných príspevkoch reagujúci občania...

Firmy sa menia, konateľ Krošlák a dlhy voči Mestu Sereď zostávajú

Rok 2021 bude možno prelomový a ľudia sa dozvedia mnoho, možno aj také veci, o ktorých mnohí chcú, aby zostali skryté. Nitky sa rozpletajú a je otázkou času, čo sa dozvieme ďalej. Na úvod poukážem na článok, ktorý bol dnes v noci...

Miestny poplatok za komunálne odpady sa od 1. januára 2021 zvyšuje

Mestský úrad Sereď - Oddelenie životného prostredia /  Od 1. januára 2021 sa podobne ako v okolitých mestách aj v meste Sereď upravuje výška miestneho poplatku za komunálne odpady pre fyzické osoby (obyvateľov rodinných domov a bytových domov) z doterajších 27,07...

Výzva pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

Mestský úrad - Oddelenie životného prostredia / Mesto Sereď upozorňuje právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď, aby najneskôr do 15. februára 2021 oznámili na MsÚ v Seredi,...

Čo s haldou? Riešením sa javila jej peletizácia, spomína Jozef Valábek z Niklovky

Zuzana Slahučková / Na dvadsať rokov zasvätil svoj život Niklovej hute v Seredi. Vyškolil sa za prevádzkového elektromontéra, bol majstrom odborného výcviku v podnikovom učilišti, vedúcim elektrovysokonapäťovej údržby a desať rokov pôsobil vo funkcií predsedu odborov. Po ukončení prevádzky...

Nové stromy v meste: výsadba, náhradná výsadba aj výruby

Zuzana Slahučková /  Niektoré stromy stratili svoju vitalitu aj stabilitu a majú to zrátané. Iné stromy obohatili mestskú zeleň, či nahradili vyrúbané stromy po rekonštrukciách mestských kotolní v roku 2019. Aj investori sadili. Nové lipy, duby, jasene, ale aj...

Zber vianočných stromčekov sa blíži

Najkrajšie sviatky v roku máme za sebou. Pomaly rušíme vianočnú výzdobu a vraciame sa späť do bežného života. Aj vianočné stromčeky splnili svoj účel a  nastáva čas rozlúčiť sa s nimi. Kým umelé stromčeky uskladníme v škatuliach, živé je...

Harmonogram zberu triedených odpadov (papier, plasty, sklo) na rodinných domoch v roku 2021

Oddelenie životného prostredia mesta Sereď zverejnilo termíny zberu triedených odpadov vo vreciach na rodinných domoch v prvom polroku v roku 2021. Nájdete ho aj tu: 20210104221950_harmonogram-zberu-triedenych-odpadov-papier-plasty-sklo-na-rodinnych-domoch-v-roku-2021_5ff234f6d651a5.76792637   zdroj: sered.sk    
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -