Životné prostredie

Ministri Budaj a Vlčan uzavreli historickú dohodu, ktorá prispeje k reforme národných parkov a rozvoju slovenského vidieka

  MŽP SR |MM|  Ochrana prírody a biodiverzity a tiež trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov, obzvlášť na území národných parkov, sú kľúčovými piliermi rozvoja slovenského vidieka. Zároveň sú rozhodujúce pre podporu mnohostranných úžitkov pre spoločnosť. V tejto súvislosti Ján Budaj, minister...

Keď ľudia prestávajú byť ľuďmi a stávajú sa z nich prasatá

Sereď /  Každý z nás obdivuje čistotu a poriadok smerom na západ od našich hraníc a pohoršujú sa pri neporiadku nielen u nás, ale všade tam kde sa ľudia s odpadkami na verejnosti naučili žiť. Tam, kde to akosi...

Scenár v Malom Háji sa opakuje – rozhovor s poslankyňou MsZ Máriou Fačkovcovou – VIDEO

Scenár v Malom Háji sa opakuje - dlhy starej aj "novej" firmy voči mestu sú vysoké Určite si ešte mnohí čitatelia   pamätajú na koniec podnikania pána Krošláka, konateľa firmy TEKADEX s. r. o., na mestskom pozemku v Malom Háji. Mal...

Nedeľné ráno v kempingu.

Sereď / Krásny pohľad na jesennú prírodu v blízkosti mesta nám dnes priniesol Miro Mierny na svojich fotografiách. Miro Mierny - Nedeľné ráno v kempingu. Oplatilo sa skôr vstať Zdroj: Miro Mierny

Minister Budaj podporuje účinnejšiu ochranu lesov

MŽP SR |MM| Ochranári a občianski aktivisti odovzdali do Národnej rady Slovenskej republiky vyše 105 000 podpisov za účinnejšiu ochranu lesov, aby sa zvýšila plocha prirodzených lesov.  Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) víta a podporuje občianske iniciatívy, ktorých cieľom...

Lipy pre Seredčanov sú už v meste

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta  /22 OKT 2021/ Dnes do Serede priviezli plný nákladiak mladých stromov. 81 líp a vyše päť desiatok ďalších stromov bude ešte v priebeh tejto jesene vysadených v našom meste.   Na jarnú výzvu mesta „Adoptuj si lipu“ zareagovalo...

Envirokriminalita je 4. najrozsiahlejšou organizovanou trestnou činnosťou na svete. Zločiny proti prírode sú zločiny proti nám

WWF Slovakia |MM| Zločiny proti prírode, ako napríklad nelegálne zabíjanie, trávenie živočíchov, odchyt do pascí alebo nelegálny obchod s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín sú hneď po ničení biotopov druhou najväčšou bezprostrednou hrozbou pre prežitie druhov vo...

Veľkoobjemový odpad vyviezol ku kontajnerom

Zberný dvor v Seredi bol vybudovaný na zber, uskladnenie a triedenie zložiek komunálnych odpadov z domácností. Obyvatelia tu môžu odovzdať šatstvo, elektroodpad, opotrebované batérie a akumulátory či nábytok. Takýto odpad rozhodne nepatrí na kontajnerové stojiská, ktoré sú umiestnené na...

Aj vy sa máte možnosť zapojiť do budovania oddychovej zóny

Seredský skauti Vás pozývajú podieľať sa na vybudovaní oddychovej zóny Nábrežie Garbiarska. Najbližšia brigáda sa uskutoční už túto sobotu, 23.10. od 9.30 Oddychová zóna Nábrežie Garbiarska bude slúžiť všetkým, preto chcú skauti do jej budovania zapojiť aj verejnosť. Veria, že...

Chceme, aby aspoň malá časť nášho územia mala pokoj od motorových píl, chemických látok, výstrelov a hučiacich áut.

Juraj Lukáč Včera som sa bol porozprávať s divočinou Vlčích hôr. Potreboval som sa porozprávať. Tento týždeň ideme odovzdávať do Národnej rady Slovenskej republiky viac ako 105 000 papierových podpisov. Podpisy občanov nášho štátu, ktorí si prajú skutočnú ochranu prírody na...

Mesto opätovne zlikviduje nelegálnu skládku pri záhradkách. Zelených odpadov sa radšej zbavujte na zbernom dvore alebo kompostovaním

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta  /18 OKT 2021/ V záhradkárskej oblasti za hrádzou je nelegálna skládka zeleného bioodpadu. Pred pár rokmi tu síce mesto povolilo ukladať biologicky rozložiteľné odpady, no neskôr skládku oficiálne zrušilo a v spolupráci so Ženijným...

Reakcia ministra životného prostredia Jána Budaja na vyjadrenia predsedu parlamentu Borisa Kollára v súvislosti so stiahnutím návrhu novely zákona o ochrane prírody

MŽP SR |MM|  Minister životného prostredia Ján Budaj stojí za reformou národných parkov. Náhle odstúpenie nebolo zo strany predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára vecne odôvodnené. Fakty, na ktoré sa odvolával, napr. vo veci výmery spomínaných lesov, boli mylné....

Splatnosť miestneho poplatku za komunálne odpady už 2.11.2021

Mesto Sereď – oddelenie životného prostredia  upozorňuje poplatníkov miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, že miestny poplatok  na rok 2021 je splatný  dňom 02.11.2021.   Z uvedeného dôvodu vyzývame poplatníkov, aby miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ...

MŽP pripravilo debatu ako zlepšiť zber elektroodpadu

MŽP SR |MM|  Na Slovensku sa vyzbiera približne 8,5 kilogramu elektroodpadu na jedného obyvateľa ročne. Výrobcovia elektronických zariadení však upozorňujú, že stále existuje časť elektroodpadu, ktorá nevstupuje do oficiálnych štatistík. O možnostiach efektívnejšieho zberu diskutovali dnes na pôde Ministerstva...

Medzinárodný deň elektroodpadu si MŽP pripomína pomocou občanom

MŽP SR |MM|  Ministerstvo životného prostredia (MŽP) podporuje obehové hospodárstvo a v tejto súvislosti ponúka obyvateľom Bratislavy možnosť využiť kontajner na zber drobného elektroodpadu. Červeno-biela zberná nádoba na drobný elektronický odpad je umiestnená pred budovou ministerstva na Námestí Ľudovíta...

Vzniknú nové ihriská? Komu hlásiť poškodenú hojdačku? Dnes odpovedá Oddelenie životného prostredia (Servis informácií z mesta)

Mestský úrad   / Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta     11 OKT 2021 / Odpovedá Miriam Klottonová, Oddelenie životného prostredia   O: O koľko ihrísk sa mesto stará?  O:  V našom meste je vybudovaných 27 detských ihrísk vo vnútroblokoch...

Informácia pre verejnosť a oznámenie o predložení zámeru. Zariadenie na zber odpadkov – Sereď

Informácia pre verejnosť a oznámenie o predložení zámeru. Zariadenie na zber odpadkov - Sereď PDF  Text zámeru PDF    zdroj: sered.sk
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -