Životné prostredie

Pokračovanie sanačných prác v Chemku Strážske

MV SR |MM|  Hasiči zo Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru Humenné odstránili ďalšie 200-litrové sudy s PCB látkami v lokalite „ošípáreň“, ktoré obsahovali Delór 106, ako aj destilačné zvyšky z výroby PCB látok v tekutom stave. V rámci...

Nová prírodná rezervácia pri Bratislave bude prístupná verejnosti

MŽP SR  |MM|   Druhová pestrosť Devínskej Kobyly je ovplyvnená unikátnym prepojením karpatského oblúka a panónskeho bioregiónu. Svoj domov tu majú desiatky druhov chránených rastlín a živočíchov, vrátane vzácnych orchideí či motýľov. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) pripravuje vyhlásenie prírodnej rezervácie...

Odpad zo zahraničia ktorý mal končiť v Seredi, sa pokúsili nelegálne vyložiť na cudzom pozemku pri Bratislave

Na ostatnom rokovaní MsZ, primátor mesta  Ing. Martin Tomčányi poslancov a verejnosť v mimoriadne dlhom referáte informoval aj o stave kauzy týkajúcej sa mestského pozemku v Malom Háji, na ktorom aj v rozpore s nájomnou zmluvou podnikala najskôr firma...

Seredskí poslanci schválili zmeny vo frekvencii zberu komunálneho odpadu

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta  /15 NOV 2021/ Aby sa poplatky za smeti pre Seredčanov dokázali udržať na úrovni roku 2021, schválilo v novembri zastupiteľstvo nové všeobecne záväzné nariadenie ohľadne zberu komunálnych odpadov v našom meste. Čo sa...

Nízkouhlíková stratégia mesta Sereď

OZ Mám rád cyklistiku / Spoločnosť Proma Energy, s.r.o. zo Žiliny v spolupráci s mestom Sereď vypracovala nízkouhlíkovú stratégiu, ktorá obsahuje opatrenia najmä na energetickú efektívnosť, využívanie obnoviteľných zdrojov energie s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s...

Nástrahy vykurovacej sezóny

Marta Bejdáková Manažér kvality ovzdušia Oddelenia územného plánovania a životného prostredia / Tohtoročná vykurovacia sezóna je už v plnom prúde. Každoročne sa spája s príchodom vykurovacej sezóny aj zhoršovanie kvality ovzdušia v mnohých lokalitách Slovenska. Zimné obdobie je charakteristické nízkymi teplotami, bezvetrím...

Nové stromy, lúka a trvalky. Takto sa na jar zazelená zrevitalizovaný priestor na Cukrovarskej

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta  /8 NOV 2021/ Sereď si dala vypracovať odbornú krajinno-architektonickú štúdiu. Jej cieľom je priniesť kvalitnú a funkčnú zeleň do priestranstva v okolí bývalej Vravy. Čerstvo vynovenú časť Cukrovarskej ulici skrášli sedem mladých vzrastlých...

V Glasgowe pokračujú rokovania s cieľom zmierniť klimatickú krízu

  MŽP SR |MM|   Klimatická konferencia v škótskom Glasgowe (COP 26) pokračuje expertnými vyjednávaniami. Po tom, ako svetové veľmoci, ale aj krajiny EÚ, vrátane Slovenska, podporili zastavenie odlesňovania, zúčastnené delegácie hľadajú efektívny spôsob, ako budú jednotlivé krajiny nahlasovať emisie skleníkových...

Začíname s likvidáciou environmentálnej záťaže v Chemko Strážske

MV SR |MM|  V areáli bývalého závodu Chemko Strážske začalo ministerstvo vnútra v súčinnosti s ministerstvom životného prostredia s likvidáciou nebezpečne uskladnených sudov s PCB látkami. Po desaťročiach neriešenia problému je to prvý krok k náprave alarmujúceho stavu ohrozujúceho...

Boj proti reforme národných parkov je náročný.

Juraj Lukáč Boj proti reforme národných parkov je náročný. Preto na protesty treba chodiť dobre vybavený. Toto auto, Dodge za 85 000€ je základným vozidlom čelného predstaviteľa chudobného vidieka, ktorým na protesty po celom Slovensku jazdí. Čo zmôžeme my, ktorí musíme vláčiť 105...

Bez plastov na verejných podujatiach i v štátnej správe

MŽP SR |MM|   Prevádzky verejného a rýchleho stravovania a verejné podujatia už nebudú ponúkať občerstvenie v jednorazových plastových výrobkoch. Od začiatku roku 2023 ich nebude používať ani štátna správa. Vyplýva to z novej legislatívy, ktorú pripravilo Ministerstvo životného prostredia...

Novembrová výzva: čo všetko majú Slováci v smetnom koši?

SAŽP |MM|   Kampaň Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) Zatoč s odpadom prichádza s treťou výzvou. V novembri sa verejnosti, žiakov ale aj jednotlivcov pýtame na obsah smetného koša v ich  domácnosti.  Zameriame sa najmä na objem vyhodených obalov. Osvetová kampaň...

Konferencia v Glasgowe je pre našu planétu rozhodujúca

Prezidentka Zuzana Čaputová vystúpila v utorok 2. novembra 2021 na Klimatickej konferencii OSN v Glasgowe.  Podľa prezidentky máme jediný spoločný cieľ, ktorým je záchrana planéty a musíme konať podľa tohto cieľa. Konferenciu v Glasgowe označila za rozhodujúcu. "Potrebujeme zintenzívniť naše úsilie znížiť emisie a zmierniť následky...

Sereď pripravila pre svojich občanov manuál správneho kompostovania. Zabezpečí tiež zámenu hnedých nádob za kompostér

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta  /2 NOV 2021/ Od marca tohto roka mali Seredčania možnosť zvážiť svoj záujem o zámenu hnedej nádoby na zelený bioodpad za nový kompostér. Do dnešného dňa si takúto zmenu fungovania svojej záhrady...

Vedenie mesta k preberanému bodu poskytne odpovede až po rokovaní MsZ. Z čoho majú strach?

Vo veci problematického prenájmu mestského pozemku v Malom Háji súkromným spoločnostiam a vývoja situácie, kedy Mestu Sereď (teda nám obyvateľom) nájomcovia nechávajú dlhy v značných čiastkach, sme sa prostredníctvom hovorkyne MsÚ Mgr. Zuzany Slahučkovej, na vedenie Mesta Sereď obrátili...

Vyhadzoval odpadky zo smetných nádob, čím znečistil verejné priestranstvo

Príslušníci Mestskej polície v Seredi riešili v uplynulých dňoch znečistenie verejného priestranstva a to povyhadzovanými odpadkami zo smetných nádob. Túto skutočnosť zaznamenali aj občania mesta hlavne na ulici M.R.Štefánika popri Hokejke a SLSP. Zástupca náčelníka Peter Sokol uviedol, že...

64 dní do spustenia zálohového systému na Slovensku

  MŽP SR |MM|   Slovensko sa ako prvá krajina v regióne pridá k tým európskym štátom, ktoré nebudú mať voľne pohodený odpad z plastových fliaš a plechoviek. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Juraj Smatana dnes na tlačovej konferencii informoval...
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -