back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Pripomíname si medzinárodný deň biodiverzity

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

SAŽP |MM| Medzinárodný deň biodiverzity oslavuje svet už od roku 2000. Je príležitosťou pripomenúť si, aký význam má pre ľudskú spoločnosť aj planétu biodiverzita, teda prírodné bohatstvo zahrňujúce rozmanitosť všetkých génov, druhov i ekosystémov. Biologickú rozmanitosť u nás i vo svete však čoraz viac negatívne ovplyvňujú rôzne faktory. Svoj podiel na úbytku biodiverzity má aj zmena klímy.

Pôvodcom negatívnych dôsledkov na biodiverzitu sú zmeny vo využívaní pôdy, znečistenie prostredia, ťažba prírodných surovín a tiež zmena klímy. Kombinácia týchto faktorov spôsobuje, že z mnohých druhov z roka na rok ubúda a mnohé sa úplne vytrácajú. Viaceré, donedávna ešte bežné druhy, sa stávajú z hľadiska svojej existencie ohrozenými.

Cieľom Medzinárodného dňa biodiverzity je informovať verejnosť a zvýšiť povedomie spoločnosti o problémoch, ktorým biologická rozmanitosť vo svete i u nás čelí. Upriamuje tiež pozornosť na riešenia, ktoré môžu byť globálne alebo lokálne. Do osvetovej kampane sa pravidelne zapája aj Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá v tento deň pravidelne organizuje pohybovo-vedomostnú environmentálnu súťaž Hypericum v prírodnom areáli Strediska environmentálnej výchovy Dropie. Témou aktuálneho 24. ročníka sú prírodné, kultúrne a historické jedinečnosti Dolného Žitného ostrova a Podunajského regiónu. Žiaci II. stupňa základných škôl si tak overia svoje poznatky v oblasti biodiverzity mokradí či lužných lesov.

Pre návštevníkov areálu SAŽP v Banskej Bystrici sme si pripravili novú pátraciu hru o klíme a biodiverzite, k dispozícii bude od 22. mája. Na jednotlivých stanovištiach čakajú na súťažiacich vedomostné zadania, za ktoré zbierajú písmená do záverečnej tajničky. Cieľom tejto hry je previesť účastníka areálom SAŽP a ukázať mu opatrenia, ktoré agentúra robí k zmierneniu zmeny klímy a k podpore biodiverzity. Počas celého mája je zároveň otvorená online výzva z výchovno-vzdelávacej kampane KlímaTYzuj sa. Prostredníctvom aktuálnej témy upozorňuje na úbytok biodiverzity a navrhuje riešenia, ako tento stav zvrátiť, napríklad vybudovaním kúpeľa a napájadla pre vrabce či umiestňovaním hmyzích hotelov vo svojom okolí.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_imgspot_img

Ďalšie články

PRIDAŤ KOMENTÁR