back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Psy sa v klietke dlhodobo trápili, hladovali a jedli vlastné výkaly. Enviropolícia obvinila ich „chovateľa“

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

Prezídium PZ SR |MM| Vyšetrovateľ enviropolície Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia PZ vzniesol obvinenie 64-ročnému mužovi z obce Chynorany v okrese Partizánske pre podozrenie z prečinu týranie zvierat podľa Trestného zákona.

Obvinený do apríla tohto roka v obci Chynorany, na záhrade v klietke choval 6 ks feniek plemena anglický kokeršpaniel a ďalších 5 ks šteniat psíkov plemena anglický kokeršpaniel v klietke v kufri auta.

Psy boli dlhodobo chované v nevhodných podmienkach, pričom v dôsledku stiesnených podmienok boli značne zanedbané, špinavé od vlastných výkalov, dehydrované, podvyživené, začervené, mali poruchy správania, jedli svoje vlastné výkaly, pili moč, neboli socializované a mali poruchy správania.

Páchateľ týmto konal v rozpore s ustanoveniami zákona o veterinárnej starostlivosti a svojim konaním spôsobil psom utrpenie a neprimeranú bolesť v miere, kedy jeho konanie mohlo byť kvalifikované ako trestný čin.

V prípade dokázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody až päť rokov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Ďalšie články

 1. Aj na Športovej v Seredi že vraj..tažko dokázať…ale psíci že vraj štekaju o sto šest s pivnice…a zadnej pristavby…cca 300m pred kapustniskami…

  1
 2. Hajzlov, ktorí týrajú nevinné zvieratá by som zavrela tiež do klietky a vystavila na týždeň na prudké slnko bez vody a žrádla…. zavrieť ho na dlho ako sa len bude dať… Chovanie ľudí k zvieratám je niekedy pre mňa nepochopiteľné….

  2
 3. DOLNÁ STREDA
  Ahojte, dňa 3.3.2024 som zverejnil príspevok, ktorý ste mi zdieľali ( prosím aj dnes zdieľajte), a ktorý som začal slovami:
  „Keď som bol malý chlapec, túžil som po psíkovi. Sen sa mi splnil a získal som kamaráta, ochrancu a milujúcu dušu dalmatínskeho psa Cézara. Nikdy na neho nezabudnem. Aj vďaka nemu som sa rozhodol byť veterinárnym lekárom, hoci osud to nakoniec zariadil inak. Ak by som dnes nebol advokátom, nenapísal by som tento príspevok a zrejme by som sa ani nedozvedel o tom, s čím sa k Vám dnes prihováram, či už ste milovníkom psov, alebo akýchkoľvek iných zvierat, alebo len spolu so mnou žijete v krajine, v ktorej nie všetky veci a procesy fungujú podľa nastavených pravidiel.“
  Rovnako ako vtedy, tak aj dnes som presvedčený, že 15 minút, ktoré venujete čítaniu tohto príspevku, ako i jeho prípadnému zdieľaniu dokáže pomôcť tomu, aby sa niečo zmenilo a veci začali fungovať tak, ako fungovať majú…

  Opäť sme sa posunuli o krok ďalej, a moje podozrenia, ktoré som opisoval v uvedenom príspevku, sa naplnili viac ako do bodky. Aby som však nebol všeobecný a opäť založil to, čo sem uvádzam na faktoch, budem Vám citovať z „Oznámenia o výsledku prešetrenia sťažnosti S 7/2024“, ktorý vykonala Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, na základe sťažnosti, ktorú som na činnosť a postupy Regionálnej a veterinárnej správy v Galante zo dňa 5.3.2024 ako advokát podal.

  Jednotlivé citácie z výsledku prešetrenia sťažnosti budem uvádzať chronologicky v poradí ako sú obsiahnuté v jeho písomnom vyhotovení, avšak celé ho nezverejním, keďže má 22 strán a 72 bodov, ale vyberiem tie najdôležitejšie pre vytvorenie si dostatočne jasného obrazu o Regionálnej a veterinárnej správy Galanta ( ďalej len „RVPS GA“ ) ako i veterinárnej starostlivosti, ktorú zabezpečoval pre Registrovaného chovné zariadenie ( ďalej len RCHZ ) v Dolnej Strede MVDr. Rastislav Domko ako zmluvný veterinárny lekár vykonávajúci štátne veterinárne činnosti na základe zmluvy s RVPS GA.

  Jednu z výnimiek chronologického zoradenia spravím na začiatku, kedy spomeniem bod 55 výsledku prešetrenia sťažnosti, v ktorom sa uvádza, že v rámci stanoviska RVPS GA ku kontrole:

  „RVPS GA poukázala na fakt, že Sťažovateľ vystupuje na sociálnych sieťach ako fyzická osoba, nie ako právny zástupca, zverejňuje výsledky zo sprístupnených úradných záznamov na sociálnych sieťach a útočí na inšpektorov RVPS GA a žiada personálne zmeny. RVPS GA podotýka, že Sťažovateľ vyžiadal sprístupnenie viacerých dokumentov zo spisu ako právny zástupca majiteľa pozemku susediaceho s RCHZ, ktoré využíva na sociálnych sieťach ako osoba súkromná.“

  Na tomto mieste by chcel ubezpečiť RVPS GA a všetkých menovaných v mojom príspevku, že svojim klientom som bol zbavený mlčanlivosti ( v rámci výkonu advokácie a súčasne som bol oprávnený rozširovať všetky zistenia prostredníctvom akýchkoľvek informačných prostriedkov ) a mám jeho súhlas na zverejnenie a šírenie všetkých skutočností, ktoré sa mi podarilo zistiť, overiť a ktoré svedčia o tom, ako si RVPS GA plnila svoje povinnosti, resp. tieto porušovala a svojím prístupom umožňovala, aby to čo vidíte na videu trvalo dlhé a dlhé mesiace. Dôležité je uviesť, že informácie, ktoré som získal, by ste mali možnosť aj Vy prostredníctvom zákona o slobodnom prístupe k informáciám a teda poukaz RVPS GA na čírenie zistených informácií subjektívne vnímam ako snahu hľadať vinníka a toho, kto porušuje zákon v niekom inom len nie vo svojich radoch. Rozumiem tomu v tom, že čítať o sebe v obdobnom príspevku nemusí byť príjemné, ale každý si musíme niesť zodpovednosť za to čo robíme a ako to robíme.

  Aby som Vám pripomenul komu môžu vadiť moje príspevky v tomto prípade moje príspevky, tak pripomínam všetkých zainteresovaných:

  Pavol Ščípa, Dolná Streda 518 – chovateľ s registráciou chovu od 22.3.2021 do 06.03.2024 ( 07.03.2024 ) na adrese Dolná Streda 518 zriadenej na parcele č. 1663/1 vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu bez akéhokoľvek oprávnenia parcelu užívať
  MVDr. Bohuslava Miškovičová – riaditeľka Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Galanta zúčastnená na kontrole dňa 20.10.2022 a 13.1.2023 a odpovedajúca na moje žiadosti
  MVDr. Anetta Belovičová – Úradný veterinárny lekár Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Galanta zúčastnený na kontrole dňa 20.10.2022, 13.1.2023, 25.5.2023 a 22.8.2023 a vybavujúca moje podnety
  Ing. Simona Búdová – Inšpektor Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Galanta zúčastnený na kontrole dňa 20.10.2022, 13.1.2023, 25.5.2023 a 22.8.2023 a vybavujúca moje podnety
  MVDr. Rastislav Domko – veterinárny lekár, ktorý zabezpečoval veterinárnu starostlivosť u chovateľa – Pavol Ščípa, Dolná Streda 518 a súčasne predseda poľovného združenia HUBERT Nebojsa
  MVDr. Viera Domková – možno terajší alebo bývalý zamestnanec Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Galanta a manželka veterinárne lekára, ktorý zabezpečoval veterinárnu starostlivosť u chovateľa – Pavol Ščípa, Dolná Streda 518

  V úvode „oznámenia o výsledku prešetrenia sťažnosti“ sa uvádza:

  „Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej aj „ŠVPS SR“) prijala dňa 05.03.2024 podanie od právnickej osoby Advokátska kancelária JUDr. Peter Wolf, s.r.o, Hlavná 949/53, 924 01 Galanta, IČO: 47252987 na ŠVPS SR zaevidované pod číslom záznamu (ďalej aj „č.z.“), 2049/2024, zaradené do spisu č. 5536/2024 -180 a označené ako „S 7/2024“ .“

  „ŠVPS SR považuje Sťažnosť Sťažovateľa proti spôsobu riešenia/neriešenia nezákonného stavu v registrovanom chovnom zariadení Pavla Ščípu, Dolná Streda 518, 925 32 RVPS GA za OPODSTATNENÚ.“

  Z bodu 10 odôvodnenia:
  RVPS GA na základe kontrolných zistení zdokumentovaných v úradnom zázname č. 2020272210200900 nariadila p. Ščípovi, prevádzkovateľovi RCHZ, veterinárne opatrenia podľa § 8 ods. 3 písm. d) zákona č. 39/2007 Z.z. označené č.j. 1587/2022, vložené do spisu 163/2022-510 dňa 21.10.2022, ktoré podelila podľa obsahu do šiestich bodov. Ku každému opatreniu bola ustanovená lehota na jeho odstránenie. Opatrenie jedna až štyri sa týkali dobrých životných podmienok zvierat v zmysle zabezpečenia výbehov pre psov, uspokojovania fyziologických potrieb, znižovania počtu zvierat vzhľadom na nevyhovujúce rozmery kotercov, ktoré musí prevádzkovateľ zväčšiť. RVPS GA stanovila lehotu na odstránenie predmetných nedostatkov do 21.11.2022. Zvyšné dve opatrenia v zmysle viesť evidenciu v zmysle Vyhlášky č. 283/2020 Z.z. stanovila odstrániť prevádzkovateľovi do 31.10.2022 a okamžite zabrániť nekontrolovanému množeniu psov. Opatrenia si prevádzkovateľ RCHZ prebral osobne dňa 21.10.2022.

  Z bodu 11 odôvodnenia:
  ŠVPS SR preskúmaním úradného záznamu 2020272210200900 zistila, že v časti úradné číslo prevádzky nebolo uvedené registračné číslo RCHZ, v časti III. Preukázané kontrolné zistenia ich písal inšpektor nečitateľne rukou. V úradnom zázname neboli podrobnejšie zapísané kontrolné zistenia ohľadne nekontrolovaného množenia psov, bolo v ňom popísané iba umiestnenie sučiek so šteniatkami (pôrodnica) v koterci o rozmeroch 1,40 x1 m. V prílohe predmetného úradného záznamu boli uvedené počty sučiek aj so šteňatami. Z celkového počtu psov 43 bolo iba 13 identifikovaných čipom. Ostatné psy boli identifikované iba plemennou príslušnosťou a číslom koterca. RVPS GA nepreukázala registráciu všetkých dospelých zvierat v CRSZ. ŠVPS SR predmetný úradný záznam, od ktorého sa odvíjal ďalší sled udalostí, posúdila ako vypracovaný nedostatočne. Vzhľadom na počet troch inšpektorov vykonávajúcich kontrolu mali byť všetky dospelé zvieratá identifikované čipom a skontrolované konzultáciou záznamov v CRSZ. Zároveň mohla RVPS GA skontrolovala cez CRSZ Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej, Botanická 17, 842 13 Bratislava IČO: 00156426 | Tel.: 02/602 57 212 | podatelna@svps.sk | http://www.svps.sk pohyby zvierat v RCHZ a dodržiavanie požiadaviek ustanovených v § 37 ods. 2 písm. b) zákona č. 39/2007 Z.z. o zmene vlastníka pri predaji šteniat, nahlasovanie úhynu a dodržiavanie ďalších zákonných požiadaviek vyplývajúcich z § 37 ods. 2 zákona č. 39/2007 Z.z. RVPS GA neprešetrila celý predmet podania dostatočne podľa Smernice ŠVPS SR na prijímanie, evidovanie a vybavovanie tzv. iných podaní a podnetov označenej číslom 02/2021 zo dňa 25.02.202 (ďalej aj „Smernica“). Neprešetrila dostatočne všetky námietky podania a skutočnosti overiteľné v čase výkonu úradnej kontroly. RVPS GA vyhodnotila podnet ako opodstatnený, vzhľadom k tomu, že bolo podanie anonymné, nemala komu adresne zaslať odpoveď s Oznámením o výsledku prešetrenia podania.

  Z bodu 14 odôvodnenia:
  Zároveň ŠVPS SR poukazuje na nariadenie Európskeho parlamentu (EU) 2017/625 a jeho článok 138, podľa ktorého mohla RVPS GA na základe kontrolných zistení pozastaviť registráciu chovného zariadenia do času, kým prevádzkovateľ nezosúladí všetky zákonné požiadavky. To znamená, mala konať razantnejšie, nenechávať prevádzkovateľovi napr. 10 dní na zabezpečenie záznamov vedených podľa vyhlášky č. 283/2020 Z.z. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej, Botanická 17, 842 13 Bratislava IČO: 00156426 | Tel.: 02/602 57 212 | podatelna@svps.sk | http://www.svps.sk Zároveň mohla nariadenými opatreniami uložiť zákaz prijímania nových zvierat do RCHZ, do odstránenia nedostatkov.

  Z bodu 15 odôvodnenia:
  …vo veterinárnych preukazoch vystavených súkromným veterinárnym lekárom MVDr. Domkom. Výsledkom kontroly bolo zistenie, že všetky psy, bez udania ich počtu, boli čipované bez zmienky počtu šteniat nachádzajúcich sa v RCHZ v čase kontroly. Zároveň RVPS GA zistila, že prevádzkovateľ je v CRSZ zaevidovaný viackrát (6x), kedy na jeho meno boli opakovane zapísané rovnaké údaje.

  V bode 16:
  Zároveň RVPS GA nevyhodnotila kontrolné zistenia, ani nedoplnila, že bude následne kontrolovať dodržiavanie požiadaviek ustanovených § 37 zákona č. 39/2007 Z.z. určených pre súkromného veterinárneho lekára MVDr. Domka pri zápise opakovaných údajov o psoch identifikovaných transpondérmi na prevádzkovateľa do CRSZ.

  Môj komentár: Na tomto mieste je na mieste uviesť, že podľa zákona o veterinárnej starostlivosti č. 39/2007 Z.z. a to § 13, ods. 1, písm./g bol MVDr. Rastislav Domko ako: „Súkromný veterinárny lekár povinný oznámiť príslušnému orgánu veterinárnej správy každé podozrenie na porušenie tohto zákona.“ V žiadnej časti výsledku kontroly sa Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky nezmieňuje o tom, že by MVDr. Rastislav Domko oznámil RVPS GA takúto skutočnosť, hoci bezprostredne po mojom prvom podaní na RVPS GA dňa 12.10.2022 došlo ku klinickej prehliadke psov u Pavla Ščípu dňa 17.10.2024 MVDr. Rastislavom Domkom a následne dňa20.10.2024 RVPS GA vykonala kontrolu u Pavla Ščípu v jeho registrovanom chovateľskom zariadení a o týchto udalostiach sa Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky zmieňuje v bode svojho odôvodnenia č. 67.

  Z bodu 67 odôvodnenia:
  Sťažovateľ poukazuje na zmanipulovaný výkon klinickej prehliadky všetkých psov v RCHZ dňa 17.10.2022 zapísanej v ich očkovacích preukazoch MVDr. Domkom. Svoje tvrdenie podporil tým, že dňa 12.10.2022 bol na RVPS GA doručený podnet na RCHZ. MVDr. Domko na požiadanie prevádzkovateľa RCHZ, ktorý je jeho klientom, spolu členom rovnakého poľovníckeho združenia a voči ktorému bol podaný podnet z podozrenia na nevhodné chovné podmienky psov v RCHZ, vykonal dňa 17.10.2022 klinickú prehliadku zvierat s následným výkonom kontroly RVPS GA až dňa 20.10.2022. Úkon výkonu klinickej prehliadky psov bol zaznamenaný aj v úradnom zázname vyhotovenom dňa 20.10.2022 za účelom prešetrenia podania, bez uvedenia skutočnosti, že klinickú kontrolu vykonal MVDr. Domko, pričom nebol v úradnom zázname č. 2020272210200900 okrem hodnotenia dobrého výživného stavu chýba hodnotenie zdravotného stavu

  Z bodu 22 odôvodnenia:
  RVPS GA vykonala dňa 13.01.2023 DVK v RCHZ za účelom kontroly overenia splnenia nariadených opatrení zo dňa 20.10.2022, z ktorej vyhotovila úradný záznam. Opatrenie č. jedna, dva, štyri a šesť nebolo splnené v celom rozsahu. Opatrenie pod bodom tri (znižovanie počtu zvierat vzhľadom na kapacitu zariadenia) prevádzkovateľ daroval iba 19 psov, čo vzhľadom na kapacitu, ktorá nebola nikdy inšpektormi RVPS GA určená, nie je dostatočné. V priebehu kontrol nebolo preukázateľne overené zabezpečenie voľného výbehu pre psov ani splnenie opatrenia pod bodom päť a to preukázanie vedenia evidencie podľa požiadaviek vyhlášky č. 283/2020 Z.z. z dôvodu nedržania evidencie v RCHZ, čím RVPS GA nevedela posúdiť jeho splnenie. RVPS GA v úradnom zázname nevyhodnotila kontrolné zistenia, ani neuviedla nasledujúci postup vyplývajúci z kontrolných zistení.

  Z bodu 23 odôvodnenia:
  ŠVPS SR prešetrením predmetného úradného záznamu zo dňa 13.01.2023 identifikovala pochybenie RVPS GA. Hlavne v čase výkonu DVK, ktorá mala byť vykoná približne do konca novembra 2022, tzn. V primerane krátkej dobe po uplynutí lehoty 22.11.2022 na odstránenie nedostatkov s tým, že v nariadených opatreniach zo dňa 21.10.2022 bola stanovená lehota splnenia opatrenia číslo šesť „okamžite“ (zabrániť nekontrolovanému množeniu psov) a jedno opatrenie číslo päť (vedenie evidencie) do 31.10.2022. Z uvedeného vyplýva, že RVPS GA vykonala DVK veľmi neskoro po uplynutí Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej, Botanická 17, 842 13 Bratislava IČO: 00156426 | Tel.: 02/602 57 212 | podatelna@svps.sk | http://www.svps.sk lehoty na splnenie opatrení, hoci ŠVPS SR chápe problémy s personálnymi zdrojmi. V úradnom zázname neboli k jednotlivým vymenovaným opatreniam dopísané termíny na ich odstránenie/splnenie. Vzhľadom na zistenie, že v koterci č. tri a č. 14 boli držané spolu suky so psami sa nariadené opatrenie na zabránenie nekontrolovaného rozmnožovania jednoznačne neplnilo. Tým prevádzkovateľ porušil požiadavku podľa § 22 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z.z. Z toho dôvodu mu mala byť uložená sankcia za preukázané spáchanie priestupku podľa príslušného ustanovenia § 48 zákona č. 39/2007 Z.z. v príslušnej sadzbe. Zároveň mala RVPS GA razantne nariadiť bezodkladne opatrenia podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín a jeho čl. 138 ods. 2 písm. j) v zmysle pozastavenie alebo zrušenie registrácie alebo schválenia dotknutej prevádzkarne, závodu, chovu alebo dopravného prostriedku, povolenia prepravcu alebo osvedčenia o spôsobilosti vodiča. Využitím tohto nariadenia a príslušného článku 138 mohla RVPS GA pozastaviť, alebo úplne zrušiť registráciu do doby, kým sa prevádzkovateľ vysporiada s opatreniami, tzn. nemohol by svoju činnosť vykonávať ďalej. RVPS GA mala využiť nariadenie tohto opatrenia z dôvodu preukázaného nedodržiavania pravidiel, v ktorom obmedzenie chovu, prerušenie chovu, prerušenie registrácie je adekvátne k postupom prevádzkovateľa, ktorý nesplnil žiadne z nariadených opatrení, aj napriek oneskorenému dátumu výkonu kontroly ich splnenia.

  Z bodu 24 odôvodnenia:
  ŠVPS SR poukazuje na vzniknutú situáciu. Tým, že RVPS GA bezodkladne nenariadila opatrenia v súlade s nariadením EÚ 2017/625 vznikla komplikovaná situácia, nakoľko opatrenia nariadené dňa 20.10.2022 boli ukončené dňom skontrolovania ich splnenia a konštatovaním, že neboli splnené v plnom rozsahu. RVPS GA mala bezodkladne nariadiť pre prevádzkovateľa NOVÉ opatrenia s ustanovením lehoty na ich odstránenie s určením lehoty na ich splnenie. RVPS GA dopustila komplikovaný stav, kedy prevádzkovateľ už nemal nariadené žiadne opatrenia a vykonával svoju činnosť v nevhodných podmienkach s množstvom zvierat umiestnených v nich, bez zabezpečenia voľného pohybu, bez vedenia evidencie podľa Vyhlášky č. 283/2020 Z.z. a množil zvieratá neohrozene ďalej. RVPS GA svojim konaním neprispela k odstráneniu protiprávneho stavu pretrvávajúceho v RCHZ.

  Z bodu 25 odôvodnenia:
  ŠVPS SR prešetrila postup RVPS GA zo dňa 27.01.2023 v RCHZ, kedy RVPS GA vykonala kontrolu v RCHZ s cieľom zhabať psov. Kontrolné zistenia zaznamenala do úradného záznamu č. 202027/230127/0900. V preukázaných kontrolných zisteniach uviedla, že je kontrola zameraná na prešetrenie podania (bez uvedenia jeho identifikácie) a na zhabanie piatich psov v držbe prevádzkovateľa s ich súčasným odobratím a umiestnením v štátnej karanténe Veľký Krtíš, za nesplnenie opatrení nariadených podľa § 8 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z.z. zo dňa 21.10.2022 (č.z. 1587/2022). V úradnom zázname nebol vyhodnotený stav plnenia opatrení nariadených dňa 21.10.2022 a aktuálne kontrolné zistenia.

  Z bodu 26 odôvodnenia:
  RVPS Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej, Botanická 17, 842 13 Bratislava, IČO: 00156426 | Tel.: 02/602 57 212 | podatelna@svps.sk | http://www.svps.sk GA odôvodňuje nariadenie opatrení zhabania piatich psov z dôvodu nevyhovujúcich chovných priestorov bez voľnosti pohybu, v malých kotercoch bez sociálnych vzťahov.

  Z bodu 27 odôvodnenia:
  Tým, že RVPS GA zhabala a odobrala iba päť psov nezabezpečila súlad podmienok držby zvyšných zvierat v RCHZ voči legislatívnym požiadavkám. ŠVPS SR sa vzhľadom na uvedené dôvody zhabania piatich zvierat poukazuje nato, ako RVPS GA mohla naďalej ponechať zvyšné zvieratá v takých zlých podmienkach ako sú popísané v danom odôvodnení. RVPS GA v úradnom zázname 202027/230127/0900 uviedla v cieli kontroly, že bude zhabávať zvieratá, ale bez uvedenia kontrolných zistení, ktoré si toto konanie vyžiadalo.

  Z bodu 28 odôvodnenia:
  ŠVPS SR aj v tomto kroku identifikovala pochybenie RVPS GA, ktorá vzhľadom na znenie odôvodnenia nariadených opatrení o zhabaní piatich psov mala nariadiť zhabanie všetkých zvierat nachádzajúcich sa v RCHZ. RVPS GA ponechala zvyšných psov v nevyhovujúcich podmienkach, ktoré sú v rozpore s § 22 zákona č. 39/2007 Z.z. ŠVPS SR poukazuje na znenie § 22 ods. 2 písm. a) až d) zákona č. 39/2007 Z.z., podľa ktorých mohla RVPS GA kvalifikovať správanie prevádzkovateľa voči držaným psom až ako týranie. Tento typ úvahy RVPS GA prešetrením všetkých predložených dokumentov ŠVPS SR nezaznamenala.

  Môj komentár: Video, ktoré je súčasťou príspevku, ale i obsah citovaných dôvodov v Oznámení o výsledku prešetrenia bolo pre mňa dostatočným dôkazom pre dôvodné podozrenie, že psy v chovnom zariadení boli týrané a že (ne)konanie RVPS GA a MVDr. Rastislava Domka ( ktorí mali vedomosť o podmienkach chovu psov ) je opodstatnené vyšetriť v rámci trestného konania, ktoré som inicioval prostredníctvom svojej advokátskej kancelárie na Okresnej prokuratúre v Galante v deň 21.6.2024.

  Z bodu 29 odôvodnenia:
  Dňa 28.04.2023 RVPS GA vydala rozkaz o uložení sankcie za priestupok podľa § 48 ods. 5 písm. k)
  zákona č. 39/2007 Z.z. a v spojení s § 48 ods. 10 zákona č. 39/2007 Z.z. a v súlade s § 123 ods. 2 zákona SNR č. 372/1990 o priestupkoch v platnom znení uložila prevádzkovateľovi 500 eur pokutu. RVPS GA nepredložila ŠVPS SR zápisnicu z ústneho pojednávania, ktoré má predchádzať uloženiu pokuty za priestupok. Nakoľko RVPS GA v Rozkaze jednoznačne preukázala prevádzkovateľovi RCHZ spáchanie priestupku, pokutu uložila rozkazom a od ústneho pojednávania upustila.

  Z bodu 30 odôvodnenia:
  ŠVPS SR má za to, že RVPS GA mala po vydaní rozkazu nariadiť prevádzkovateľovi nové opatrenia na zabezpečenie nastolenia zákonnosti v chove psov v RCHZ z dôvodu, že nevhodné podmienky chovu zvierat nepominuli a prevádzkovateľ neprejavil súčinnosť na ich zlepšovaní.

  Z bodu 33 odôvodnenia:
  RVPS GA v úradnom zázname nevyhodnotila kontrolné zistenia, voči legislatívnym požiadavkám, ktoré boli porušené, ani neuviedla ďalšie postupy RVPS GA na základe kontrolných zistení. ŠVPS SR poukazuje na to, že RVPS GA bola povinná po vykonaní tejto kontroly uložiť pokutu prevádzkovateľovi za nevedenie povinnej evidencie ustanovenej vo vyhláške č. 283/2020 Z.z., ktorú mal predložiť do 30.10.2022, tzn. pred ôsmimi mesiacmi. RVPS GA nevykonala konzultáciu s CRSZ za účelom preverenia správnosti evidencie chovných psov registrovaných na prevádzkovateľa voči záznamom v CRSZ, ani neprekontrolovala záznamy o vakcinácii z CRSZ so záznamami v očkovacích preukazoch psov. Zároveň ponechala 11 psov a jedno šteňa naďalej v nevhodných podmienkach bez voľného výbehu.

  Môj komentár: Týmto konaním ( opomenutím konania ) si RPVS Galanta nesplnila povinnosť vereného činiteľa konať v zmysle zákona a umožnila získať Pavlovi Ščípovi neoprávnený prospech z predaja psov, ktorých množenie bolo tak neobmedzené a neohrozené v nevyhovujúcich podmienkach.

  Z bodu 35 odôvodnenia:
  ŠVPS SR preskúmala úradný záznam zo dňa 22.08.2023 označený 2020392208230900, v ktorom sú zdokumentované kontrolné zistenia z úradnej veterinárnej kontroly v RCHZ bez uvedenia účelu a cieľa kontroly. Kontrolou RVPS GA zisťovala splnenie opatrení nariadených 21.10.2022. Konkrétne porovnávala stav prítomných zvierat s počtom zvierat identifikovaných dňa 25.05.2023, ktorý bol znížený o jedného psa, ktorého prevádzkovateľ predal tzn. v RCHZ sa nachádzalo 11 psov + dve 14 dňové šteniatka (aj napriek zákazu rozmnožovania psov), vyhodnotila prerobenie kotercov tak, že iba tri koterce boli prerobené a splnili požiadavky Vyhlášky č. 283/2020 Z.z. a sedem kotercov neprerobených, s konštatovaním, že sa v RCHZ nachádza kotná suka s termínom pôrodu o týždeň (napriek zákazu pripúšťania) bez svetla a vetrania v koterci o rozmeroch 1,4 x 1 m, bez predloženia evidencia vedenia záznamov a bez zabezpečenia výbehov pre psov. Pre inšpektorov bolo preukázanie venčenia to, že sa prevádzkovateľ v čase kontroly vracal z vychádzky s poľovným psom, ktorý bol jeho súkromným majetkom a nebol určený na komerčné účely. Výbeh v priestoroch záhrady nebol vybudovaný.

  Z bodu 26 odôvodnenia:
  Členovia OZ natočili z priestorov RCHZ video, ktoré zverejnili na sociálnych sieťach. V predmetnom videu sú zdokumentované podmienky držby a chovu zvierat v RCHZ spolu s komentármi v písanej podobe ako screenshoty. Členovia OZ mali v úmysle odobrať iba troch psov. Z dôvodu zistenia katastrofálnych podmienok držby psov, ktoré na mieste vyhodnotili ako nevhodné pre psov, prijali darom všetky zvyšné zvieratá tzn. deväť psov aj dve šteňatá s príslušným komentárom vo videu k danej veci. Predmetným videom disponuje aj ŠVPS SR, nakoľko tvorilo prílohu sťažnosti S 7/2024 od Sťažovateľa.

  Môj komentár: V odôvodnení sa video spomína a žiadnym spôsobom nespochybňuje ani Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky a ani Regionálnou veterinárnou a potravinou správou Galanta v zastúpení MVDr. Bohuslavou Miškovičovou a ani MVDr. Rastislavom Domkom, ktorý na svoju obranu v bode 62, ktorý ešte odcituje v celku uvádza: „Za chov je zodpovedný majiteľ ( chovateľ).“

  Z bodu 37 odôvodnenia:
  ŠVPS SR opakovane uvádza, že RVPS GA mala razantnejšie konať už 13.01.2023, keď zistila, že prevádzkovateľ nesplnil ani jedno nariadené opatrenie, napríklad zhabaním všetkých psov nachádzajúcich sa v RCHZ a postupne ich umiestňovať buď do štátnych karantén, alebo ako prebytočný majetok štátu ponúknuť na trvalý prevod vlastníctva na inú osobu, v súlade so zákonom č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu.

  Z bodu 43 odôvodnenia:
  ŠVPS SR ale identifikovala aj nesprávne úradné postupy, procesné chyby, ktoré zapríčinili predlžovanie lehôt na zabezpečenie zákonnosti v RCHZ. Ako bolo vyššie uvedené, RVPS GA nevyužila všetky zákonné možnosti na včasné dosiahnutie zákonnosti v RCHZ. Postupovala veľmi pozvoľna, nenariadila nové opatrenia po uložení pokuty, ani nepozastavila v primeranej lehote registráciu chovnému zariadeniu vzhľadom na protizákonné podmienky držby a chovu psov v RCHZ, čo preukazuje aj lekárska správa zo dňa 27.4.2023, ktorá potvrdzuje, že psy boli vzhľadom na nevyhovujúce podmienky držby choré a trpeli svrabom.

  Z bodu 57 odôvodnenia:
  Sťažovateľ vzhľadom na znenie námietky č. 1 a č. 2 vyjadruje svoju pochybnosť na úlohu, ktorú v celej kauze zohráva súkromný veterinárny lekár MVDr. Domko vykonávajúci veterinárnu starostlivosť v RCHZ a jeho manželky, aktuálne bývalej zamestnankyne RVPS GA. Sťažovateľ poukázal na možný konflikt záujmov.

  Z bodu 58 odôvodnenia:
  Z toho dôvodu ŠVPS SR v rámci žiadosti o poskytnutie súčinnosti pri prešetrení sťažnosti S 7/2024 požiadala RVPS GA popísať spôsob, akým sa vysporiadala s možným konfliktom záujmov v zmysle Smernice č. 1100/2011 „Vnútorná smernica pre postup pri podozrení na vznik možného konfliktu záujmov“.

  Z bodu 59 odôvodnenia:
  RVPS GA doručila na ŠVPS SR kópiu vypracovanej Vnútornej smernice č. 2/6/2014 pre postup pri podozrení na vznik možného konfliktu záujmov určenú pre RVPS GA spolu s odpoveďou na vyjadrenie sa k danej problematike MVDr. Domkovej a následne aj MVDr. Domku. Obidve odpovede boli datované 18.04.2024, bez oficiálneho popisu spôsobu vysporiadania sa s konfliktom záujmu.

  Z bodu 60 odôvodnenia:
  ŠVPS SR prešetrením zistila, že MVDr. Domková bola zamestnankyňou RVPS GA od 01.04.1980 do 31.08.2023, zaradená na odbore potravinového dozoru a hygieny potravín. MVDr. Domková sa na základe jej slov nikdy nezaujímala kedy a kde budú inšpektori z odboru zdravia a ochrany zvierat vykonávať kontroly. Nikto z uvedeného odboru ju o tom neinformoval, nakoľko je to v kompetencii každého odboru zvlášť.

  Môj komentár: Ak bol podnet na kontrolu u Pavla Ščípu podaný dňa 12.10.2022 na RVPS GA a MVDr. Rasislav Domko dňa 17.10.2022 vykonal na žiadosť Pavla Ščípu klinickú prehliadku psov v chovnom zariadení a kontrola RVPS GA bola vykonaná dňa 20.10.2022 šlo o naozaj zvláštnu zhodu okolností v časovej nadväznosti, ak bližšie vzťahy chovateľa s MVDr. Domkom, ktorý je manželom MVDr. Domkovej pracujúcej na RVPS GA s týmito okolnosťami nesúvisia.

  Z bodu 61 odôvodnenia:
  ŠVPS SR identifikovala, že sa MVDr. Domková nevyjadrila k hlavnej téme možnej zaujatosti, nakoľko na spoločných poradách RVPS GA mohli byť rozoberané problémy týkajúce sa postupov v RCHZ atď. Z toho vyplýva, že aj keď nepriamo, MVDr. Domková mohla disponovať informáciami o postupoch inšpektorov z odboru zdravia a ochrany zvierat, čo je domnienka.

  Z bodu 62 odôvodnenia:
  MVDr. Domko sa vo svojej odpovedi vyjadril v zmysle, že je SVL a odborné veterinárne činnosti v chovoch zvierat vykonáva iba na požiadanie majiteľa chovu. Za chov je zodpovedný plne majiteľ (chovateľ). Na pomerne blízky vzťah prevádzkovateľa RCHZ s MVDr. Domkom poukázal Sťažovateľ z dôvodu spoločného členstva v poľovnom združení Hubert Nebojsa. MVDr. Domko uviedol, že pozná veľa chovateľov psov, ktorí sú súčasne členmi poľovného združenia. Uviedol úvahu, či je problémom, Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej, Botanická 17, 842 13 Bratislava IČO: 00156426 | Tel.: 02/602 57 212 | podatelna@svps.sk | http://www.svps.sk že predsedom poľovného združenia je veterinárny lekár, ktorý zároveň pozná chovateľov poľovných psov (pán Ščípa vlastní štyroch poľovne upotrebiteľných psov). Zároveň obhájil svoju manželku s tým, že nemala s RCHZ v pracovnej sfére nič spoločné. Odpoveď ukončil konštatovaním, že vzniknutá sťažnosť nie je o chove p. Ščípu, ale o pozemkoch susediacich vedľa stavby tohto chovu.

  Môj komentár: Žiadne vyvracanie nevhodných podmienok chovu, žiadne vyvracanie nekontrolovaného množenia, žiadne vyvracanie zlého zdravotného stavu chovaných psov, ale len susediace stavby v územnom pláne zaradené v zónach na bývanie bez možnosti zriaďovanie registrovaných chovných zariadení.

  Z bodu 63 odôvodnenia:
  ŠVPS SR identifikovala, že k možnej zaujatosti z pozície manžela zamestnankyne RVPS GA a predsedu Poľovného združenia, ktorého členom je aj p. Ščípa sa explicitne nevyjadril.

  Z bodu 64 odôvodnenia:
  ŠVPS SR nebolo doručené ani oficiálne stanovisko k tejto veci od riaditeľky RVPS GA. ŠVPS SR preštudovaním vnútornej smernice č. 2/6/2014 pre postup pri podozrení na vznik možného konfliktu záujmov určenú pre RVPS GA zistila, že v čl. 2 ods. 1 písm. b) je uvedené, že zamestnanci sú povinní oznámiť priamemu nadriadenému podozrenie na vznik konfliktu záujmu. Riaditeľka RVPS GA neposkytla ŠVPS SR informáciu, či MVDr. Domková v súlade so smernicou 2/6/2014 oznámila priamemu nadriadenému možný konflikt záujmov vo vzťahu k aktivitám MVDr. Domku, ako súkromného veterinárneho lekára, ako zmluvného veterinárneho lekára vykonávajúceho štátne veterinárne činnosti na základe zmluvy s RVPS GA, ako člena a predsedu poľovného združenia.

  Z bodu 65 odôvodnenia:
  Z uvedeného vyplýva, že MVDr. Domko, okrem toho, že je manželom bývalej zamestnankyne RVPS GA, je aj súkromným veterinárnym lekárom vykonávajúcim štátne odborné veterinárne činnosti zmluvne pre RVPS GA.

  Z bodu 66 odôvodnenia:
  Z vyjadrenia riaditeľky RVPS GA v liste zo dňa 28.08.2023 určenom Sťažovateľovi vyplynulo, že MVDr. Domko vykonáva odborné veterinárne činnosti podľa § 10 zákona č. 39/2007 Z.z., čo znamená, že RVPS GA má s ním podpísanú zmluvu na výkon odborných veterinárnych činností, ktoré sú výkonom štátnej správy vo veterinárnej oblasti v určených chovoch za úplatu. O čom sa MVDr. Domko ani MVDr. Domková vo svojej odpovedi nezmienili.

  Môj komentár: Vedomosť MUDr. Domka o podmienkach chovu ako vykonávateľa odborných veterinárnych činností na základe zmluvy uzatvorenej z RVPS GA ho robia spoluzodpovedným za podmienky, v ktorých boli psy chované spoločne s Pavlom Ščípom, keďže tieto neoznámil v zmysle povinnosti ktorú mu ukladá zákon o veterinárnej starostlivosti č. 39/2007 Z.z. a to § 13, ods. 1, písm./g podľa ktorého bol MVDr. Rastislav Domko ako: „Súkromný veterinárny lekár povinný oznámiť príslušnému orgánu veterinárnej správy každé podozrenie na porušenie tohto zákona.“

  Z bodu 69 odôvodnenia:
  ŠVPS SR uvádza, že v žiadnom úradnom zázname nie je zaznamenaná snaha RVPS GA o zlepšenie zdravotného stavu zvierat, ktorého zhoršenie zaregistrovala už 13.01.2023. Zákonným spôsobom nevyžadovala od prevádzkovateľa jednoznačné dodržiavanie požiadaviek z § 22 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z.z. a to zabezpečiť dobrý zdravotný stav zvierat a v prípade ich zhoršeného stavu im zabezpečiť bezodkladne veterinárnu starostlivosť.

  Môj komentár: MVDr. Bohuslava Miškovičová ako riaditeľka RVPS Galanta zúčastnená už na kontrole dňa 13.1.2023 je plne zodpovedná za tento stav pretrvávajúci niekoľko kalendárnych mesiacov, keďže napriek jej vedomostiam a odborným znalostiam podľa úradných záznamov neuskutočnila potrebné kroky, na ktoré mala oprávnenia.

  Z bodu 70 odôvodnenia: :
  RVPS GA bola doručená dňa 27.04.2023 lekárska správa z veterinárnej kliniky Vet. – Centrum, Akademická 3, 949 01 Nitra o vyšetrení desiatich darovaných psov z RCHZ s uvedením čísiel ich transpondérov. Veterinárni lekári skonštatovali výrazne zanedbaný zdravotný stav všetkých jedincov, s výskytom alopetických ložísk na hyperemickej koži s chronickou pigmentáciou. Vo VET _Centre SVL vykonal laboratórne vyšetrenie na kvasinky, koky, vyšetril zoškrab z kože na svrab a demodex. Závere lekárskej správy znel – nedostatočný výživný stav, neliečené zápaly kože, nakazenie psov sarkoptovým svrabom a demodikózou.

  Môj komentár: Uvedený dôkaz mi potvrdil opodstatnenosť podania trestného oznámenia.

  Z bodu 71 odôvodnenia:
  Postupnosť aktivít – prijatie podnetu na RVPS GA, ktorej zamestnankyňou v tom čase bola manželka súkromného veterinárneho lekára, ktorý podľa vyjadrení na žiadosť prevádzkovateľa RCHZ vykonal klinické prehliadky psov päť dní po doručení podnetu na RVPS GA, a RVPS GA vykonala úradnú veterinárnu kontrolu o ďalšie tri dni po vykonaní klinickej prehliadky MVDr. Domkom – je prinajmenšom zvláštnou zhodou okolností.

  Z bodu 72 odôvodnenia:
  RVPS GA navyše nedoručila ŠVPS SR jasné stanovisko vo veci konfliktu záujmu jej zamestnanca, ktorý je v rodinnom zväzku so SVL vykonávajúcim veterinárnu starostlivosť v RCHZ a okrem toho vykonáva štátne veterinárne činností podľa § 10 zákona č. 39/2007 Z.z. na základe zmluvy uzatvorenej s RVPS GA. Z vyššie uvedeného ŠVPS SR nemôže vylúčiť, že určitý stupeň konfliktu záujmu sa v kauze RCHZ vyskytol, avšak dostupnými kontrolnými metódami nedokázala existenciu konfliktu záujmu ani preukázať, ani vyvrátiť.

  Môj komentár:
  Možno by ani nebol potrebný, keďže každý z Vás si vie vytvoriť obraz o tomto príbehu sám. Venoval som však tomuto príbehu 2 roky, a teda napíšem ešte zopár riadkov, ktoré sú na zamyslenie, či už naozaj sme ľahostajní k tomu, čo sa okolo nás deje a v čom žijeme. Viem, že téme ochrany zvierat nie je primárnou, ktorú je v našej spoločnosti riešiť, ale po zvieratách nasledujeme my ľudia.

  V bode 55 odôvodnenia na svoju obhajobu RVPS Galanta uviedla, že zverejňujem výsledky zo sprístupnených úradných záznamov na sociálnych sieťach, útočím na inšpektorov RVPS GA a žiadam personálne zmeny.

  Má sa dnes človek, ktorý má podozrenie, že sa pácha neprávosť, hľadá a získava informácie o tom, či jeho podozrenie je odôvodnené a nakoniec, ak sa presvedčí, že sa jeho podozrenie naplnilo v celom rozsahu, mlčať?
  Je zverejnenie faktov, pochybení, zjavného zanedbania povinností a prehliadanie protizákonnosti s menovaním tých, ktorí za tým stoja útokom? Je personálna zodpovednosť a jej vyvodenie na základe preukázateľne pravdivých zistení prekročenie hranice slušnosti?

  Stojím si za tým, že bolo mojou povinnosťou ( a predovšetkým mojím vnútorným presvedčením ), že nemôžem mlčať. Dnes je už v moci iných vyvodzovať personálnu zodpovednosť ( hoci mám obavu, že na to nebude dostatok odvahy, ako to často krát býva ), ale možno je namieste výzva na sebareflexiu a odstúpenie.

  Keď sú správne nastavené pravidlá, dokážu ich pokaziť iba ľudia. Kto robí, robí aj chyby. Nikto nie sme neomylní. Avšak je rozdiel medzi vedomím konaním a nekonaním a nevedomou chybou.

  Vraj pravda oslobodzuje. Nepísalo sa mi to ľahko a zámerom nie je nikomu škodiť, zámerom je napraviť to, čo je pokazené. A ak sa pokazené nedá opraviť, je potrebné to vymeniť.

  Nemožno mlčať, lebo aj tým schvaľujeme to, čo sa okolo nás nedeje, hoci s tým nesúhlasíme.

  A ja sa zamýšľam nad tým, kedy sa asi tak nefungujúce premení na fungujúce…?!

  Prosím, aby sa každý zdržal útočných alebo nenávistných komentárov.

  Ak ste stotožnení s mojím pohľadom, každý „palec hore“ k príspevku a každé zdieľanie príspevku pomôže k šíreniu a naplneniu odkazu, ktorý má príspevok zanechať.

  Ďakujem Vám aj v mene zvierat, ktoré nevedia rozprávať…

  0

PRIDAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!

Potvrdzujem, že som sa oboznámil a pochopil pravidlám diskusie.

Zadajte svoje meno tu

spot_img