ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Seredské nábrežie – aj tento skvost dnes vykopal Patrik s Rišom