ISSN 1337-8481

Archív SeredOnLine

Obchádzka rozpadajúceho sa už uzatvoreného mosta ponad železnicu spôsobuje nadmerné opotrebovanie ďalších ciest