back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Ľudia odišli do práce, no domov sa nemali ako vrátiť. Most uzatvorili okamžite a – úplne!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

Sereď | Presne pred rokom (11.mája 2023) som sa na základe neoficiálnej informácie zúčastnil stretnutia zvolaného správcom mosta ponad železnicu v Seredi. Zvolal ho náhle, oslovil dotknuté inštitúcie, až na tých najpodstatnejších – občanov a obyvateľov mesta, ktorých sa vopred naplánované rozhodnutie dotklo najviac a – dlhodobo.

Na stretnutí bolo prítomných hodne kompetentných a to od statika, cez železnice, OU, políciu a jeden zástupca bol aj z MsÚ Sereď. Akurát tí najpodstatnejší, teda dotknutí občania tam neboli. O ich účasť nemal záujem nikto z kompetentných.

Priamo na stretnutí správca prítomným rozdal v tlačenej podobe pripravený materiál, v ktorom už okamžité uzatvorenie mosta bolo plánované. Jeho správca teda o problémoch, ktoré vyvolá občanom a priamo dotknutým  tisícom ľudí vedel. A nechal si to pre seba až do momentu, stretnutia.

Most uzatvorili okamžite. Ľudia teda odišli napr. do obchodu alebo práce a nazad sa nemali ako dostať!! Kompetentných a hlavne správcu mosta vyvolaný stav nezaujímal.

Problémy vzniknuté uzatvorením mosta počas jeho rekonštrukcie, resp. prác na moste novom, sme predpokladali. No mali sme záujem predísť jeho predčasnému uzatvoreniu z dôvodu NEkonania kompetentných na jeho ochrane pred nadmerným opotrebovávaním protiprávnym prejazdom tisícov kamiónov.

Vedeli sme o ignorovaní potrieb prípadným uzatvorením mosta dotknutých obyvateľov a občanov predchádzajúcou samosprávou pod vedením primátora Tomčányiho a tak sme dlhodobo (min. rok a pol) telefonicky informovali zodpovedné osoby o nedodržiavaní dopravného značenia a požadovali sme osadenie mechanických zábran na príjazdy k nadjazdu.

- Článok pokračuje pod reklamou -

Argumentovali sme snahou predísť uzatvoreniu mosta skôr, ako začne jeho reálna rekonštrukcia.

NEpomohlo!! Naše požiadavky boli kompetentnými odignorované A žiadne mechanické zábrany neosadili. Kompetentní teda NEkonali, až most následne predčasne uzatvorili.

Na predchádzajúce verejné stretnutia s vedením mesta a občanmi pozvaní zástupcovia SSC  neprišli, ignorovali potreby občanov a svojim NEkonaním stovkám až tisícom občanov spôsobili priame náklady a tým vlastne škody.

A čo je nemenej dôležité, nevyužili možnosti nimi spravovaný verejný majetok dostatočne chrániť pred jeho predčasným opotrebením. NEkonaním tam, kde konať mali, tak výrazným spôsobom napomohli súčasnej situácii.

Už rok náklady a škody nesieme všetci občania a aj tí, ktorí vysoko nad rámec svojich povinností, resp. proaktívne kompetentných upozorňovali na nezákonný stav.

. . .

V sobotu od úplného a okamžitého uzatvorenia mosta ponad železnicu v Seredi uplynul rok, čo je dostatočne dlhý čas na  vyčíslenie nákladov, ktoré dotknutí občania museli vynaložiť na dopravu navyše len z dôvodu uzatvorenia mosta. Keby kompetentní včas a účinne konali, most by dosť určite pre osobnú dopravu fungoval dodnes.

Správca mosta a úrady mali zabrániť nadmernému poškodzovaniu mosta ak už nie z vlastnej iniciatívy a na základe povinností uložených im zákonom, tak aspoň na základe mnohých upozornení.

Náklady na obchádzku uzatvoreného mosta sú vyčísliteľné!

- Článok pokračuje pod reklamou -

Dnes vieme, že navyše sme počas roka museli autom prejsť  18 až 24 000 km!! (nie každý samozrejme jazdí za prácou a pod. rovnako často)

Na stretnutí poškodených občanov konanom pred niekoľkými týždňami, sme prítomných vyzvali na vytvorenie skupiny troch či štyroch ľudí,ktorí by v ich mene rokovali so správcom mosta o náhrade škody, ktorá je im predčasným uzatvorením mosta už rok spôsobovaná.

Postavia sa po roku občania za svoje práva?

– – –

Pred rokom most uzatvorili v priebehu hodiny a úplne. Aj pre peších!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Ďalšie články