ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Škody na OR Dolnostredské počas podnikania obce na ňom