ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Aktuálne zo stavenísk obnovovaných vnútroblokov: búracie práce aj rysujúce sa chodníky