back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Primátor mlčí ale fakty zostávajú

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

JUDr. Ladislav Skubeň |  Dňa 07.03.2018  som primátorovi zaslal požiadavku o doplnenie a špecifikovanie jednotlivých položiek a to :

1/  Aké boli náklady na zvoz odpadu  ;  uloženie odpadu  ;  na nádoby (čo je to za položka )

2/  špecifikovať vytriedený odpad : železo;  papier ; elektrooptika ; plasty . A kto je odberateľ ?

3/ náklady na zberný dvor : prečo sa oproti roku 2016 zvýšili o 41.571 €  a čo bolo dôvodom  

    zvýšenia, keď nepribudli zamestnanci a ani žiadne nové investične náklady ?

4/ Skládka odpadov Pusté Sady, aký bol finančný profit pre mesto ? Prečo sa utajuje tento príjem ?

- Článok pokračuje pod reklamou -

a načo bol použitý, keď prednostne má byť použitý v prospech občanov a to zmiernenie poplatkov

za odpad.

Do 20.03.2018 t.j. 14 dní p. Tomčányi nepovažoval za potrebné sa takýmto prkotinám venovať,

tak, že ani s odpoveďou sa nenamáhal a odpoveď nedal ! Tak som v uvedený deň urgoval podanie správy, ale ako to už býva u takéhoto funkcionára bolo to zbytočné a ani na urgenciu nereagoval.

 

Aby táto požiadavka nezapadla prachom tak som urobil šetrenie  u spoločnosti „Komplex odpadová spoločnosť, s.r.o Pusté sady „  kde sa nachádza skládka odpadu. Bolo zistené nasledovné:

1/ mesto Sereď je podielovým vlastníkom skládky vo výške cca 27%

2/ profit z predmetnej skládky mesto Sereď mácca 60%

3/ vytvorený zisk sa prerozdeľuje a to  40% ide pre podielnikov – združenie miest a obcií

- Článok pokračuje pod reklamou -

    a z tejto finanačnej čiastky pre mesto Sereď ide cca 60%

Ing. Serenčéš jeden deň podal tieto údaje, ale na druhý deň keď som požadoval podrobnejšiu špecifikáciu tak to odmietol, s tým aby som sa obrátil na primátora Tomčányiho, že on je predseda predstavenstva a vie o všetkom – zrejme dostal zákaz podávať informácie!!

Uvedené údaje boli zistené z účtovnej uzávierky – položka výkaz ziskov a strát a to „ výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení – ZISK !

rok  2016 celkový zisk 472.104.- €   ; 40% činí 188.841.-€  ; 60%  príjem Sereď    113.304.-€

rok  2015     —-“ —–   301.932.-€   ;    —-“—-   72.463.-€  ;     ——–“———-         72.462.-€

rok  2014     —-“——   274.520.-€   ;    —-“—- 109.808.-€  ;     ——–“———-        65.884.-€ 

rok 2013      —-“——   312.161.-€   ;    —-“—- 124.864.-€  ;     ——–“———-        74.918.-€

rok 2012      —-“——   355.294.-€   ;    —-“—- 117.142.-€  ;    ——–“———-         85.270.-€

                                                                  spolu za 5 rokov mesto Sereď získalo :     411.838.-€

 

- Článok pokračuje pod reklamou -

Pripúšťam, že tieto údaje sa môžu v malých detailoch odlišovať od účtovne zavedených , nakoľko Ing. Serenčeš nechcel poskytnúť presné informácie a pri telefonickom rozhovore uviedol  cit.“ aj tak som už povedal viac ako som mohol “ a položil telefón.

 

Tak, že je namieste aby p. Tomčányi upresnil údaje a uviedol :

1/ prečo sa zvýšili náklady na zberný dvor ???

2/ ako bolo naložené so ziskom zo skládky ? Poprípade spresnil tieto údaje!!

 

     Teraz je aj na Vás občania aby ste sa intenzívnejšie dožadovali informácií, nakoľko doposiaľ boli  UTAJENÉ !!   A čo Vy nato páni poslanci Vám je to šuma-fuk ? Alebo máte z toho nejaký profit ???, bolo by načase aby ste zaujali stanovisko, veď ste zástupcami občanov, alebo sa mýlim ????

 

s úctou  JUDr. Ladislav Skubeň

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Ďalšie články