Samospráva

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi vo štvrtok

P R I M Á T O R   M E S T A   S E R E Ď z v o l á v a v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi na deň   24. júna 2021 o 8,00 hod.  do veľkej...

V Trnavskom kraji odštartovalo premiérové podujatie „Z regiónov do sveta“

TT SK |MM  Trnavský samosprávny kraj (TTSK) v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) zorganizoval podujatie „Z regiónov do sveta“. Táto interaktívna prezentácia potenciálu ekonomickej diplomacie a štátne formy pomoci na podporu exportu slovenských...

Kraj podal trestné oznámenie v súvislosti s aktivitami neziskovej organizácie Čistý deň

TT SK |MM| V piatok 18. júna 2021 Trnavský samosprávny kraj podal na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky oznámenia o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchaniu trestného činu. Tieto kraj nadobudol v rámci prípravy na prebiehajúce súdne spory, v ktorých proti neziskovej organizácií...

Mestské povrchy 28

Peter Sabo /16 JÚN 2021/ Za tieto povrchy zodpovedá mesto Sereď. Bez komentára...   zdroj: seredskenovinky.sk  

Bežné opravy v meste a prečo je chodník v Zámockom parku opäť asfaltový

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta /15 JÚN 2021/ Seredské novinky vám prinášajú sumár hotových a prebiehajúcich investičných zámerov a tiež odpoveď na aktuálne najčastejšiu otázku občanov, s ktorou sa obracajú na Oddelenie rozvoja mesta Sereď: Prečo...

Vzťah k mestu

Ľubomír Veselický /15 JÚN 2021/ Na informácie o okolí reaguje každý inak. Možno je to spôsobené vyššími dennými teplotami, možno je chyba niekde úplne inde. No logika akoby sa z niektorých hláv vytrácala. Na sociálnych sieťach sa potom objavujú zvrátené...

Župa začína rekonštruovať Zrkadlovú sálu Divadla Jána Palárika

TT SK |MM|  Trnavský samosprávny kraj ukončil verejné obstarávanie na rekonštrukciu Zrkadlovej sály Divadla Jána Palárika v Trnave, ktorého je zriaďovateľom. Úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť Pamarch, ktorá vo verejnom obstarávaní ponúkla práce za 502 tisíc eur.   „Ukončili sme verejné...

Servis informácií z mesta: Dnes odpovedá Oddelenie životného prostredia (téma odpady a cintorín)

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta /14 JÚN 2021/ Dnes odpovedá Oddelenie životného prostredia MsÚ Sereď Odpady: O: Prečo platíme za odpad z roka na rok viac, ak separujeme? O: Podľa miery vytriedenia odpadov v celom meste Sereď je následne...

Župné stredné školy ponúkajú 551 miest v druhom kole prijímacích skúšok

TT SK |MM|  V pondelok 14. júna 2021 uplynie termín na podanie prihlášok v druhom kole prijímacích skúšok pre školský rok 2021/2022. Po vyhodnotení prvého kola ostalo nenaplnených 551 miest pre budúcich študentov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka...

Mestský úrad v Seredi bude dňa 18.06.2021 ZATVORENÝ!

Mestský úrad /11 JÚN 2021/ OZNAM Mestský úrad v Seredi bude dňa 18. júna 2021 (v piatok) ZATVORENÝ z dôvodu pravidelného povinného školenia BOZP a cvičenia PO a CO zamestnancov úradu.       zdroj: seredskenovinky.sk

V prvom kole župa rozdelila 300 tisíc eur z Fondu na rozvoj Trnavského kraja

TT SK |MM| Trnavská župa vyhodnotila prvé kolo premiérového ročníka výzvy na predkladanie žiadostí o podporu z Fondu na rozvoj Trnavského kraja. Z celkového objemu 450 tisíc eur, ktoré sú vyčlenené na túto výzvu, bolo v prvom kole rozdelených 300 tisíc eur. Spolu...

Sucho a teplo v meste: pozývame vás k spolupráci pri zálievke našej zelene

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta /10 JÚN 2021/ Aktuálne pretrvávajú horúce dni. Oddelenie údržba mesta pracuje na plné obrátky a snaží sa svojimi kapacitami zabezpečiť zálievku mestským stromom, kríkom a záhonom. „Denne posielame do terénu dve...

Cyrilo-metodská cesta získala významné ocenenie

TT SK |MM| Cyrilo-metodská cesta získala certifikáciu Kultúrna cesta Rady Európy. Ide o prvú z takto certifikovaných ciest, ktorá je zameraná na slovanské kultúrne dedičstvo. Lídrom medzinárodnej iniciatívy je Zlínsky kraj, pričom Trnavský samosprávny kraj je členom partnerskej siete. „Trnavská...

Župa podpísala zmluvu na rekonštrukciu Hlavnej 17, kde vznikne Kreatívne centrum Trnava

TT SK |MM|   Trnavský samosprávny kraj v stredu 9. júna 2021 uzatvoril zmluvu na rekonštrukciu budovy na Hlavnej 17 v Trnave s akciovou spoločnosťou DAG Slovakia. Úspešný uchádzač predložil vo verejnom obstarávaní ponuku vo výške necelých 4,4 mil. eur....

Kraj prináša elektrické kolobežky do viacerých miest

TT SK |MM|  Trnavský samosprávny kraj spolupracuje so spoločnosťou Bolt na zavedení zdieľaných elektrických kolobežiek vo viacerých menších mestách. V pondelok 7. júna 2021 boli uvedené v Galante, Hlohovci a Piešťanoch. Najbližšie by sa služba mala rozšíriť do Holíča....

Spolupracovala prokurátorka galantskej prokuratúry s mafiou v Seredi?

Dochádza na naše slová. Podozrenia naberajú jasnejšie kontúry... V piatok 21. mája 2021 SME  uverejnilo materiál popisujúci možnú spoluprácu okresnej prokurátorky Bégerovej so sereďským kriminálnym podsvetím. Toto mal potvrdiť tzv. "kajúcnik", teda osoba obvinená z drogovej trestnej činnosti. Článok nájdete aj...

Servis informácií z mesta: dnes odpovedá Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu (O bytoch vo vlastníctve mesta)

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta /7 JÚN 2021/ Dnes odpovedá Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu Odpovede pripravila Mgr. Jana Vadovičová O: Môžem si požiadať o nájomný byt? O: Všetky podmienky, ktoré treba splniť pre zaradenie do zoznamu záujemcov...
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -