Samospráva

Interpelácie poslancov MsZ zo dňa 04.11.2021

Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta Sereď  /23 NOV 2021/ Ing. Mária Fačkovcová Bolo by možné   umiestniť monitorovací bezpeč. systém (kamery) z dôvodu prevencie voči vandalom a páchateľom deliktov na novovybudovanej oddychovej zóne „Nábrežie Garbiarska“? V meste pribudla vďaka zaangažovaniu sa množstva dobrovoľníkov, predovšetkým skautov a členov...

Mesto Sereď zverejnilo výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie

Samospráva mesta Sereď koncom každého roka uverejňuje výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií, ktoré sú určené na podporu občianskych združení a klubov pôsobiacich na území mesta. Dotácie budú v roku 2022 poskytované v 5 oblastiach: - oblasť kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti...

Sumár očkovania za víkend 20.-21. novembra 2021 vo všetkých siedmich okresných mestách Trnavského kraja

TT SK |MM|  Trnavský samosprávny kraj počas uplynulého víkendu 20. a 21.novembra 2021 očkoval vo všetkých siedmich okresných mestách kraja. Vakcínu sme podávali v dvoch veľkokapacitných očkovacích centrách, a to v Dunajskej Strede a Trnave, výjazdovo sme očkovali v obchodných domoch Tesco v Hlohovci,...

Nocľaháreň bude opäť slúžiť ľuďom bez domova

PhDr. Silvia Adamčíková, vedúca organizačného oddelenia  /19 NOV 2021/ Mesto Sereď plánuje aj v tomto roku otvoriť dvere nocľahárne pre ľudí bez domova. Klienti budú mať možnosť využívať jej služby od 15. decembra 2021 do 15. marca 2022 v priestoroch Domu kultúry v Seredi...

Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva v Seredi

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta   /19 NOV 2021/ Novembrové rokovanie Mestského zastupiteľstva v Seredi zvolal primátor mesta na štvrtok 4.11.2021 so začiatkom o 8.00 hod. Rokovanie bolo otvorené za prítomnosti  16 poslancov. Ospravedlnení boli JUDr. Červeňová a Mgr. Královič.   Do...

Župa zrekonštruovala ďalšie tri úseky ciest v okrese Trnava

TT SK |MM|   Trnavský samosprávny kraj zrekonštruoval ďalšie tri úseky ciest III. triedy v okrese Trnava za viac ako milión eur. Medzi vynovené úseky v celkovej dĺžke 6,8 kilometra patrí cesta z Dechtíc na Dobrú Vodu a medzi Košolnou...

Ako postupovať, ak sa stanete obstarávateľom pohrebu v Seredi

Mestský úrad / Oddelenie životného prostredia / 18 NOV 2021 / zdroj: seredskenovinky.sk

Cintoríny v Seredi prechádzajú pod správu mesta. Ako postupovať, ak sa stanete obstarávateľom pohrebu? Mestský úrad pripravil manuál

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta  /18 NOV 2021/ Od decembra tohto roku bude dve mestské pohrebiská spravovať mesto Sereď. Uzniesli sa na tom seredskí poslanci na svojom septembrovom zasadnutí. Táto zmena so sebou prinesie mierny nárast...

Kde sa môžete nechať zaočkovať počas víkendu 20. a 21.novembra 2021 ?

TT SK  |MM|  Trnavská župa aj počas najbližšieho víkendu ponúkne možnosť nechať sa zaočkovať proti ochoreniu Covid-19 vo všetkých siedmich okresných mestách. Prvé, druhé i tretie dávky vakcín Pfizer a Moderna budú dostupné v dvoch veľkokapacitných očkovacích centrách, a...

Župnú Cenu slobody Antona Srholca získali štyri osobnosti

TT SK |MM|  Trnavský župan po tretíkrát udeľoval Cenu slobody Antona Srholca osobnostiam verejného života za prínos v boji za slobodu a demokraciu. Galavečer sa konal symbolicky v stredu 17. novembra 2021 v Divadle Jána Palárika v Trnave. „Cenu slobody...

Župa uviedla knihu o histórii a súčasnosti Letiska Piešťany

TT SK |MM|  V utorok 16. novembra 2021 sa v priestoroch odletovej haly uskutočnilo uvedenie knihy „Civilné letisko Piešťany“, ktorej autorom je Marián Koricina. Trnavský samosprávny kraj ako majoritný akcionár Letiska Piešťany finančne podporil vznik publikácie, ktorú vydalo župné Balneologické múzeum...

SK 8: Vláda predstavila daňovú reformu bez konzultácie, môžu na to doplatiť obyvatelia regiónov

Jozef Viskupič, predseda SK 8 a trnavský župan  |MM|   SK 8 nesúhlasí, aby vláda svojvoľne zasahovala do financovania samosprávnych krajov. Predseda SK 8 a trnavský župan Jozef Viskupič v reakcií na predstavenie prvých dvoch častí daňovo-odvodovej reformy uviedol, že „mrzí ma,...

Seredskí poslanci schválili zmeny vo frekvencii zberu komunálneho odpadu

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta  /15 NOV 2021/ Aby sa poplatky za smeti pre Seredčanov dokázali udržať na úrovni roku 2021, schválilo v novembri zastupiteľstvo nové všeobecne záväzné nariadenie ohľadne zberu komunálnych odpadov v našom meste. Čo sa...

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šintave už dnes

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení § 13 ods. 4 písm. a/ tohto zákona, zvoláva týmto starostka obce riadne zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční v pondelok, dňa 15. novembra 2021 o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti...

Očkovanie v Trnavskom kraji počas soboty

TT SK |MM|  Trnavský samosprávny kraj počas uplynulej soboty 13. novembra 2021 očkoval vo všetkých siedmich okresných miestach kraja. V dvoch veľkokapacitných očkovacích centrách, a to v Dunajskej Strede a Trnave. Výjazdovo sa očkovalo v obchodných domoch Tesco v Hlohovci, Piešťanoch a Senici, na Základnej...

Sereď komunikuje: o vypílenom strome na Spádovej, o poplatkoch za smeti aj o Malom Háji

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta  /12 NOV 2021/ Prečo bol v novembri na Spádovej ulici vypílený strom? Jednalo sa o gledíčiu, ktorej stav mesto sledovalo tri roky, nakoľko sa na nej postupne prejavovala infekcie - infekt koreňovej sústavy. Hnilobný...

Vráťme sa na zem

Ľubomír Veselický /    Predpokladám, že sa medzi  zodpovednými ľuďmi nenájde nik, kto by  nízkouhlíkovú stratégiu mesta považoval za zbytočný dokument. Dosiahnutiu jej cieľov   smerujúcich k znižovaniu spotreby energie, využívaniu obnoviteľných zdrojov energie s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v...
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -