back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Pravda o Seredi: Súd poslal späť do zastupiteľstva poslanca Michala Hanusa

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

a tak potvrdil, že bol primátorom mesta Martinom Tomčányim  poslaneckého mandátu zbavený nezákonne !!

– – –

Dnešné rokovanie MsZ v Seredi bude takpovediac historické a svojim významom sa zapíše do mestskej kroniky ako aspoň čiastočný návrat demokracie a práva do Mesta Sereď a jeho samosprávy.

Po dlhom čakaní na právo a spravodlivosť, sa totiž do poslaneckých lavíc na základe rozhodnutia súdu vráti poslanec Michal Hanus.

Práve tohto poslanca MsZ viac ako tridsať rokov po Nežnej revolúcii a páde totalitného režimu v našej krajine, podlo, zákerne a hlavne nezákonne zbavil mandátu primátor mesta  Martin Tomčányi. Mandátu, v demokratických voľbách od voličov získaného legálne a vykonávaného k ich spokojnosti.

- Článok pokračuje pod reklamou -

Poslanec Hanus ale v niektorých prípadoch nekonal a v zastupiteľstve nehlasoval podľa predstáv primátora a skupiny ľudí zvyknutej práve cez samosprávu dosahovať svoje ciele a záujmy.

Od prvého momentu nielen vedenie SOL, ale aj niekoľko poslancov MsZ zastávalo názor, že primátor mesta Tomčányi koná v rozpore so zákonom, ale aj etikou, morálkou a spôsobom nezlučiteľným so základnými demokratickými princípmi. Poslanci MsZ  Mária Fačkovcová, Pavlína Karmažínová, Michal Irsák, Dušan Irsák, Ondrej Kurbel a Pavol Kurbel  sa svojou prítomnosťou v minulosti  odmietli podieľať na nedemokratickej fraške obdobnej, ako sa za Mečiara odohrala v NR SR, kedy bol nezákonným spôsobom zbavený mandátu iný názorovo vtedajšiemu vedeniu nepohodlný a dnes už nežijúci Gaulieder.

Rokovaciu sálu pri akte súvisiacom s prípadom, niektorí odvážni a charakterní poslanci MsZ  demonštratívne opustili.

Treba povedať, že aj jeden a aj druhý prípad sa zapísali do histórie štátu ako svojvôľa a arogancia „mocných“, ktorí sú ale mocnými výlučne pre slabosť ostatných a ich neschopnosť s aroganciou moci a nezákonnosťou v krajine sa včas a účinne vysporiadať.

Nezákonné zbavenie mandátu poslanca Hanusa potvrdil aj súd a poslanca poslal späť do poslaneckej lavice. Síce prakticky na konci volebného obdobia, no predsa. Aj to je pre štát občanom ukradnutý parazitmi existujúcimi v politike, polícii, na prokuratúre, v justícii a vlastne naprieč celou spoločnosťou akýmsi pomysleným „svetielkom na konci tunela“. Svetielkom dávajúcim slušným občanom šancu, že sa spoločnosť s ľuďmi konajúcimi vo verejných funkciách ako napr. v tomto prípade primátor Tomčányi, dokáže vysporiadať.

Práve tí spravodliví poslanci, ktorí už v minulosti ukázali, že sa vedia k faktom postaviť morálne, eticky a čestne aj verejne, by aj dnes mali konať rovnako. Na základe rozhodnutia súdu potvrdzujúceho nezákonné zbavenie poslanca mandátu  primátorom, by Tomčányiho mali verejne vyzvať k odstúpeniu z dôležitej volenej funkcie v meste, keďže očakávať takýto krok ako výsledok sebareflexie, je od Tomčányiho komické.  

Nielen štát, ale aj samospráva v meste Sereď zvádza morálne náročný  zápas o hodnoty. Tie, na ktorých budú v budúcnosti stáť.

 

Prípadu sme sa venovali tu:

Samospráva a Mesto Sereď zvádza zápas o svoj charakter. Demokracia kľačí na kolenách

- Článok pokračuje pod reklamou -

AKO TO BOLO CELÉ S MICHALOM HANUSOM ?

http://www.seredonline.sk/2021/02/16/stanovisko-michala-hanusa-k-zaniku-mandatu-poslanca/

„Trvám na tom, že mi mandát poslanca MsZ nezanikol.“ – Michal Hanus k vyjadreniam primátora Tomčányiho

http://www.seredonline.sk/2021/04/08/dnes-zvitazila-arogancia-jesitnost-a-pomstychtivost-v-nasom-meste/

Súd rozhodol: Poslanec Hanus bol mandátu zbavený NEZÁKONNE !!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_imgspot_img

Ďalšie články