back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

TAG

Zákaz používania pyrotechniky v Seredi

Priestor na zábavu a odpaľovanie pyrotechniky v meste je nachystaný

Mestská polícia Sereď / Pódium nachystané, zábava môže začať. Na parkovisku je vyhradený priestor, kde môžete umiestniť a odpáliť pyrotechniku typu F1, P1, T1. Pozor...

Rozlúčka so starým rokom, diskotéka pod hviezdami, zakázaná a povolená pyrotechnika

Už zajtra sa rozlúčime so starým rokom. Silvestrovskú noc a vítanie nového roka budú môcť Seredčania prežiť štýlovou diskotékou pod holým nebom, ktorá bude...

Ako je to s používaním pyrotechniky v Seredi?

Mestská polícia Sereď /  V Seredi je schválený všeobecný zákaz používania pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 celoročne bez výnimky. Do kategórie F2 zaraďujeme produkty,...

Celoročný zákaz pyrotechniky v Seredi. Všeobecne záväzné nariadenie šité na mieru Silvestra 2023 v našom meste

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď /   Niekto hromží, niekto si z duše vydýchol. Od decembra v Seredi platí všeobecný zákaz používania hlučnej pyrotechniky! Sereď...

Silvester bude bez petárd a delobuchov. Do platnosti vstupuje celoročný zákaz používania pyrotechniky na území mesta Sereď.

Dňom 2.1.2024 vstúpi do platnosti novela zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii v znení neskorších predpisov a zákon č.372/1990...

HLASUJTE: Ste za zákaz pyrotechniky v našom meste?

Zakáže mesto používanie pyrotechniky na území Serede? Dvaja poslanci MsZ predkladajú na rokovanie MsZ návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď o zákaze používania pyrotechnických...

Zakáže mesto používanie pyrotechniky na území Serede? Predložený je nový návrh VZN.

Poslanci Mestského zastupitel'stva v Seredi Erik Štefanek a L'ubomír Švorc predkladajú na rokovanie Mestského zastupitel'stva v Seredi, ktoré sa bude konat' dňa 16.11.2023, návrh všeobecne...

Najčítanejšie