back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Zelená plocha na verejnom priestranstve uvedených ulíc nie je vôbec udržiavaná.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

Do redakčnej pošty sme dostali e-mail, ktorý bol zaslaný aj na príslušný odbor MsÚ. Opätovne sa týka zlého stavu udržiavania zelene na verejných priestranstvách v meste.

E-mail uverejňujeme v plnom znení:

Dobrý deň pani Vohláriková.

Nižšie posielam fotografie zo sídliska na Novomestskej / Mlynárskej ulice. Ako pracovník spoločnosti Domová správa, s.r.o. Trnava Vás žiadam ako vedúcu oddelenia o informáciu kedy bude uvedené sídlisko pokosené. Majitelia bytov pod našou správou sa na mňa neustále obracajú s touto otázkou. Už pred 4 týždňami sa obyvatelia informovali u p. Duboveckého na plán kosenia. Bolo im povedané, že sa postupuje podľa harmonogramu. Nerozumiem aký harmonogram mal pán Dubovecký na mysli, ale zjavne nie je správny. Zelená plocha na verejnom priestranstve uvedených úlíc nie je vôbec udržiavaná. Tento stav nielenže znižuje estetickú hodnotu nášho mesta, ale predstavuje aj hygienické rizika napríklad pre výskyt komárov, kliešťov (ktorí sú prenášačmi rôznych ochorení) a alergií. Vysoká tráva neumožňuje využívať vonkajšie cvičiace prvky, detské ihrisko a oddychových lavičiek. Mesto neustále informuje koľko detských ihrísk vybuduje, ale o ich údržbu sa nestará.
Podľa verejne dostupných informácií mesto zakúpilo tento rok traktorovú kosačku za viac ako 23tis. EUR. V tomto roku otvorilo zrekonštruované plochy na sídlisku Garbiarska a D. Štúra, kde tieto plochy nie je nutné ešte v takom rozsahu udržiavať. Na Spádovej ulici bolo otvorené nové športové ihrisko, kde taktiež nie je nutné kosiť. Preto sa pýtam ako je možné, že mesto nie je schopné udržiavať tieto plochy, pričom za minulého vedenia to problém nebol v takej miere.

Rovnako ako minulý rok Vás žiadam o zabezpečenie udržiavania pozemku na ulici Mlynárska – objekt bývalej výmenníkovej stanice, ktorý mesto odpredalo súkromnému vlastníkovi a ktorý danú nehnuteľnosť neudržiava (kosenie a odpratanie odpadkov, ktoré tam sú už niekoľko rokov).

Nižšie prikladám fotodokumentáciu z dnešného dňa.

- Článok pokračuje pod reklamou -

Ing. Peter Tóth, Domová správa, s.r.o.

foto: Ing. Peter Tóth

– – –

Samozrejme sa budeme snažiť uverejniť aj odpoveď. V najbližšej dobe otázku ohľadom nedostatočej údržby verejných priestranstiev položíme aj primátorovi a štatutárovi Mesta Sereď, Ondrejovi Kurbelovi.

Vzhľadom na množstvo podnetov sme sa pozreli aj na ďalšie miesta v Seredi. Na výzvu zasielať fotografie žiaľ reagoval iba autor tohto e-mailu, ktorý je však rovnako atakovaný vlastníkmi bytov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_imgspot_img

Ďalšie články