back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

S Ukrajinou budeme úzko spolupracovať v oblasti CBRN bezpečnosti

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

MV SR |MM|  Posilnenie medzinárodnej a bilaterálnej spolupráce v oblasti  chemickej, biologickej, radiačnej a jadrovej bezpečnosti /CBRN/ je predmetom dohody medzi Ministerstvom vnútra SR a Správou Štátnej hraničnej správy Ukrajiny o interakcii a spolupráci v týchto oblastiach. 

Dohodu počas spoločného rokovania vlád  vlád Slovenska a Ukrajiny vo štvrtok 11.  apríla 2024  podpísali minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a vedúci správy ukrajinskej pohraničnej stráže Serhii Deineko.

Dohoda upravuje spoluprácu v oblasti predchádzania a boja proti nelegálnemu pohybu zbraní hromadného ničenia a zaisťovania nebezpečných materiálov na ukrajinsko-slovenskej hranici. Prebiehať má formou výmeny informácií a realizáciou seminárov a cvičení v rámci projektov, ako aj vzájomnou pomocou pri zásahoch počas CBRN udalostí a incidentov na ukrajinsko-slovenskej hranici.

„Téma CBRN hrozieb naberá v poslednom čase na aktuálnosti. Preto výmena skúseností a rozvoj odborných štandardov a ich zapracúvanie do výkonnej a úradnej činnosti sú kľúčové pre stabilitu a bezpečnosť ktoréhokoľvek štátu v ktoromkoľvek regióne,“ spresnil  minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Ďalšie články