back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Ocenenie pre DD a DSS v Seredi

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

Na pôde Úradu žilinského samosprávneho kraja sa 7. decembra konala konferencia pri príležitosti 10. výročia Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb, v rámci ktorej boli udelené aj ocenenia v oblasti riadenia kvality v sociálnych službách.

Nominovaní boli pracovníci v piatich kategóriách:
-Krízový manažér
-Manažér kvality junior
-Manažér kvality senior
-Inovatívny poskytovateľ sociálnych služieb

Vyhlasovateľom súťaže bola spoločnosť Tabita s.r.o., ktorá je zakladateľom Inštitútu kvality sociálnych služieb. Spoločnosť sa už 20 rokov svojej pôsobnosti špecializuje na problematiku kvality sociálnych služieb s vývojom vlastných obchodných produktov pre systémové zvyšovanie a zabezpečovanie kvality v sociálnych službách a s vlastnou odbornou publikačnou činnosťou. Vytvára jedinečný komplex služieb, ktorých jediným cieľom je slúžiť tým, ktorí slúžia ľuďom v núdzi.

Ocenenia v kategóriách Manažér kvality junior 2023 a Krízový manažér roka 2023 získal Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb v Seredi.

Domov dôchodcov bol odovzdaný do prevádzky v roku 1972. V tom čase išlo o prízemnú budovu, ktorá bola rozdelená na štyri pavilóny. Absenciou zariadenia pre mentálne postihnutých dospelých v okrese Galanta, zriadili v seredskom domove dôchodcov v roku 1990 oddelenie so zvýšeným psychiatrickým dohľadom. V roku 2002 sa zariadenie pretransformovalo na Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých. Od roku 2016 sa rozšírila forma poskytovanej služby o špecializované zariadenie. O postupe prijímania klientov a živote v zariadení sme pred rokom uverejnili článok, ktorý si môžete prečítať tu: Prijímanie klientov a život v DD a DSS Sereď

V súčasnosti sa v kombinovanom zariadení poskytujú tieto druhy a formy sociálnej služby: domov sociálnych služieb s kapacitou 45 miest, zariadenie pre seniorov s kapacitou 40 miest a špecializované zariadenie s kapacitou 30 miest. O klientov sa stará 70 zamestnancov. DD a DSS minulý rok oslávilo 50. výročie založenia. Článok si môžete pripomenúť tu: Polstoročnica zariadenia

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Ďalšie články

spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Najčítanejšie

- Inzercia -spot_img

Aktuality