ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Mestský futbalový štadión je v rozklade. Doslovne…