back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Pravda o Seredi: Martin Tomčányi výstražné tabuľky používa bez súhlasu autora – VIDEO

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

Volená funkcia v samospráve má byť v prvom rade o morálke, cti a dodržiavaní aj „nepísaných pravidiel“, ktorými sa ľudská spoločnosť od nepamäti riadi. Tým skôr, volení funkcionári na všetkých úrovniach riadenia spoločnosti sú povinní rešpektovať zákony a práva iných.

U primátora Mesta Sereď Ing. Martina Tomčányiho sme si už zvykli na to, že je schopný zákon porušiť vedome a s cieľom dosiahnuť sledovaný cieľ a porušenie zákonov dokonca verejne obhajovať. Okrem uvedeného máme zadokumentované dokonca aj nerešpektovanie zákonov a podzákonných noriem napriek niekoľkým verejným upozorneniam, že k tomu na území mesta dochádza.

Martin Tomčányi, t.č. primátor Mesta Sereď  je ochotný a schopný privlastniť si aj to, čo patrí inému, čo on neobjednal, nezaplatil a čo je súčasťou projektu iných osôb, súkromných firiem, OZ, alebo dokonca mesta. Vyzerá to tak, že v momente, keď mu to vyhovuje či prinesie prospech, nepozná prekážku, ktorú by v ceste za svojim cieľom neprekonal…

V uplynulom predvolebnom boji sa v jeho predvolebnej kampani na jeho billboardoch objavil vizuál tržnice vyhotovený architektami pre Mesto Sereď.  Mesto Sereď architektonickej kancelárii nie malými finančnými prostriedkami za toto aj zaplatilo.

Toto bolo  kandidátovi Tomčányimu vyčítané aj verejne na sociálnych sieťach.

O konkrétnom prípade sme písali tu:

Pravda o Seredi: Martin Tomčányi vo svojej súkromnej kampani použil podklady vyhotovené pre Mesto Sereď

- Článok pokračuje pod reklamou -

Napriek tomu, že použitie vizuálu Mestskej tržnice  vyhotoveného pre Mesto Sereď a zaplateného Mestom Sereď v kampani súkromnej osoby Martina Tomčányiho na post primátora Mesta Sereď, bolo kritizované aj verejne, Martin Tomčányi sa ale nepoučil.

Asi si myslí, že on môže všetko…

– – –

Pred niekoľkými rokmi Mestská polícia v Seredi (rovnako aj v iných mestách) označovala verejné priestranstvá informačnými tabuľkami (vyhotovenými v súlade s vtedy platnou legislatívou) upozorňujúcimi verejnosť na priestory monitorované bezpečnostnými kamerami.

Po úspešnom plne bezpečnostnom vizuáli vyvinutom našou firmou na služobné vozidlá Mestskej polície (vizuál bol na náklady našej firmy inštalovaný na vozidlo MP a rok testovaný), sme pre Mestské polície (aj, no nielen v Seredi) vyhotovili aj vizuál týchto tabuliek. Následne sme realizovali aj ich výrobu a z časti aj ich montáž. (autorom diela –  vizuálu je autor článku a vlastník SOL)

Pre MP v Seredi bol text s nápisom Mestskej polície Sereď a napr. pre MP v Piešťanoch, vizuál rovnaký, no s nápisom Mestskej polície Piešťany. Na vlastnej nehnuteľnosti používame grafický vizuál bez označenia a samozrejme aj ďalšie špeciálne vizuály upravené na naše podmienky.

- Článok pokračuje pod reklamou -

„Verejná výzva Martinovi Tomčányimu, t.č. primátorovi Mesta Sereď – prestaň si už konečne privlastňovať a vo svoj prospech používať to, čo Ti nepatrí !!“

VIDEO:
 

– – –

Iba niekoľko dní dozadu, sa na plechovom oplotení súkromného pozemku Martina Tomčányiho „objavili“ tabuľky informujúce verejnosť o monitorovaní priestoru kamerami. Na tom by nebolo nič mimoriadne, keby sa nejednalo o grafický vizuál tabuliek vyhotovených pre Mestské polície všeobecne a Mesto Sereď, resp. Mestskú políciu.

 

Na predmetnom grafickom vizuáli je zreteľne viditeľné, že vizuál tabuľky je orezaný v spodnej časti o nápis „MESTSKEJ POLÍCIE SEREĎ“.

Je pri takomto opakovanom konaní primátora Mesta Sereď vôbec dostatočne výstižné označenie – HANBA Tomčányimu?

Použitie grafického vizuálu (diela) na súkromné účely (na iný účel, ako boli objednané, zaplatené a autorom odsúhlasené)   bez súhlasu jeho autora je v rozpore so zákonom.

- Článok pokračuje pod reklamou -

Zásah do grafického vizuálu (diela) bez súhlasu jeho autora rovnako nie je možný! (a autor so zásahom NEsúhlasí !)

Považujeme za potešujúce, že náš vizuál je kvalitný a žiadaný aj po asi desiatych rokoch, no to neznamená, že ho môže používať ktokoľvek a bez súhlasu autora. (autorský zákon)

Tabuľky s našim kvalitným a evidentne žiadaným grafickým vizuálom sú stále na mnohých miestach v Meste a viac ako desaťročie občanov informujú (upozorňujú) na verejné priestranstvo monitorované kamerami Mestskej polície.

Dnes popoludní sme označili zalaminovanú tabuľku s použitým našim vizuálom nápisom, ktorý vlastníka nehnuteľnosti na nezákonný stav upozorňuje. Zároveň sme o veci informovali vedenie MP v Seredi, ktoré sľúbilo zjednať nápravu.

Martinovi Tomčányimu, t.č. primátorovi Mesta Sereď, sme popoludní zaslali výzvu, aby nás bezodkladne kontaktoval vo veci používania nášho diela bez potrebného súhlasu. O ďalšom postupe verejnosť – občanov Mesta Sereď, (ktorými zaplatenú vec primátor Tomčányi využíva na súkromné účely), budeme informovať.