back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Zasadajúcich poslancov MsZ v Seredi podľa programu čaká náročný deň

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

Sereď / MsZ rokuje pod vedením primátora mesta Ing. Martina Tomčányiho.

Už v interpeláciách sa opätovne primátor Tomčányi ukázal ako arogantný človek, ktorý je schopný „postaviť sa nad zákon“ vždy, kedy mu to vyhovuje, alebo to vyhovuje jeho zámerom. A je schopný a ochotný verejne útočiť na poslanca MsZ v momente, keď poslanec len využíva svoje právo a interpeluje primátora.

Už na jednom z predchádzajúcich rokovaní MsZ bol primátor  na neprípustné správanie a konanie pri vedení rokovania, mimoriadne dôrazne upozornený hlavnou kontrolórkou Horváthovou.

Primátor prečítal správu o dianí v meste – vyberáme:

Budova bioplynovej stanice na mestskom pozemku v Malom háji ide do dražby.

– Rozsudok súdu s poslancom Hanusom ktorého primátor mesta Tomčányi nezákonne zbavil  mandátu poslanca, ešte súdom nebol doručený procesným stranám.

- Článok pokračuje pod reklamou -

– Primátor Tomčányi pochválil novo otvorenú budovu požičovne náradia HRACHOSTAV a úpravu okolia.

O stretnutí kompetentných orgánov a inštitúcií v súvislosti s výmenou nadjazdu ponad železnicu v Seredi primátor síce poslancov a verejnosť informoval, no ani slovom nespomenul dôvod, prečo nebola prizvaná verejnosť, ktorej sa budú výrazné obmedzenia vážne dotýkať a navrhnuté riešenia jej spôsobia značné a neakceptovateľné náklady.

a veľa ďalších činností v meste.

Poslanci MsZ interpelovali primátora mesta. Reč bola o Hanusovi, ale aj nelegálne vozenom odpade do areálu bývalého MILEXu a na pozemok primátora Tomčányiho a jeho brata v rovnakom areáli. Na tento problém systematicky po niekoľko rokov upozorňujeme a je vidieť, že to má zmysel.

Správu z vykonanej kontroly poslancom MsZ predložila hlavná kontrolórka Horváthová.

Aj z jej správy vyplýva, že konateľ spoločnosti GreenCon Recycling s.r.o. Krošlák a nevytriedený bioodpad (peniaze na triedenie mesto spoločnosti zaplatilo) je i naďalej problémom. A nielen pre mesto, ale aj iné kontrolné orgány.

Kto, kedy a z akých dôvodov spôsobil, že jeho firma napriek upozorneniam niektorých poslancov získala pozemok do prenájmu, preberieme v inom článku.

MsZ rokuje ďalej, priamy prenos môžete sledovať tu:

 

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Ďalšie články