Kontrolné merania na moste ponad železničnou traťou

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Slovenská správa ciest ako správca mosta ponad železničnú trať v Seredi informovala v septembri tohto roku, že predpoklad začatia rekonštrukcie stavby je naplánovaný na druhú polovicu roka 2022. Dĺžka realizácie sa predpokladá na cca 12 mesiacov. Stavba bude realizovaná za vylúčenia premávky po obchádzkových trasách. Pešia doprava bude zabezpečená dočasnou lávkou pre peších a cyklistov.

V uplynulých dňoch bolo geodetmi na moste vykonané monitorovanie nosnej konštrukcie. Martin Guzi z SSC pre noviny povedal, že išlo o priebežné monitorovanie mosta: ” Kontrolné merania sa vykonávajú štyrikrát ročne. Výsledky zatiaľ nevykazujú významné zvislé posuny a deformácie konštrukcie.”

 

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články

- Inzercia -