back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Vďaka Národnej rade SR sa stal majetok aj primátora Tomčányiho vecou verejnou

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

Národná rada Slovenskej republiky iba nedávno zverejnila majetkové priznanie aj primátora mesta Sereď  Ing. Martina Tomčányiho.

Ide o verejnú informáciu a zverejňujeme ju z dôvodu informovanosti občanov a obyvateľov mesta.

Zo stránky NR SR ho preberáme bez akýchkoľvek zmien a úprav:

Interné číslo: P203055
ID oznámenia: 16657titul,

meno, priezvisko:
Ing. MARTIN TOMČÁNYI

oznámenie za rok:
2019
oznámenie bolo podané:
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia:
primátor mesta
príjmy za rok 2019:
51321 € (z výkonu verejnej funkcie), 2000 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.:
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.):
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.):
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.):
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA
(KOMPLEX – ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE OBCÍ)
požitky: ODMENA
ČLEN PREDSTAVENSTVA
(ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A.S.)
požitky: ŽIADNE
VALNÉ ZHROMAŽDENIE
(SPRÁVA MAJETKU SEREĎ S.R.O.)
požitky: ŽIADNE
VALNÉ ZHROMAŽDENIE
(MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK SEREĎ, SPOL. S R.O.)
požitky: ŽIADNE
VALNÉ ZHROMAŽDENIE
(NAŠA DOMOVÁ SPRÁVA, S.R.O.)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci:
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE – 2835/3, 2835/4; kat. územie SEREĎ; číslo LV: 3569; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA 640/1, 640/2, 640/3, ZÁHRADA – 641, RODINNÝ DOM , DVOJGARÁŽ; kat. územie SEREĎ; číslo LV: 2822; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE 2772/24, 2774/12, OSTATNÁ PLOCHA 4061/114; kat. územie SEREĎ; číslo LV: 702; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA – 19616, TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST 19856; kat. územie SPIŠSKÁ BELÁ; číslo LV: 6785; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA – 1669/1, 1669/2, 1669/3, 1670/1, 1670/2, 1670/3; kat. územie SPIŠSKÁ BELÁ; číslo LV: 864; podiel: 1/64
LESNÝ POZEMOK 20191; kat. územie SPIŠSKÁ BELÁ; číslo LV: 5580; podiel: 397/3643
OSTATNÁ PLOCHA 3739/30, 3739/31, 3739/36; kat. územie SEREĎ; číslo LV: 5693; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA 1397/202, 1398/201, 1398/203, 1399, 1404/2, 1600/1, 1635, 1636; kat. územie SEREĎ; číslo LV: 702; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA 1292/120, 1293/2, 1294/2, 1295/2, 1296/2, 1387, 1396, 1397/201; kat. územie SEREĎ; číslo LV: 702; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci:
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty:
FINANČNÉ PROSTRIEDKY, podiel: 1/2
existencia záväzku:
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby:
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby:
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody:
žiadne

 

- Článok pokračuje pod reklamou -
Link na zverejnené priznanie:

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/oznamenie&UserId=Martin.Tom%C4%8D%C3%A1nyi

 

Zdroj: NR SR

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Ďalšie články