back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Pravda o Seredi: Primátor Tomčányi argumentuje, že podania na políciu a prokuratúru boli neúspešné. No, ved to je problém. Ale nie tých, ktorí podania dali.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

O samospráve, jej predstaviteľoch a ich konaní, sa čitatelia vďaka SOL za dvanásť ročnej histórie novín dozvedeli hodne. Sľúbili sme, že postupne budeme verejnosti odkrývať  pravdu o Seredi a konaní volených zástupcov v samospráve.

Nie je to úloha ľahká hlavne preto, lebo v meste žijeme, podnikáme a vychovávame dieťa. No práve pre lepšiu budúcnosť našich detí písanie pravdy považujeme za povinnosť.

V publikovaných článkoch je napísaná skutočne len pravda a to napriek tomu, že sa možno nájdu ľudia, ktorí niektorým veciam veriť nebudú. Zdôrazňujeme, že všetky publikované veci sú preukázateľné listinnými dôkazmi, audio a video nahrávkami, prípadne svedectvami konkrétnych osôb.     

– – –

Poslanec Kurbel na záver článku ktorý uverejnil na  SOL pod titulom „Hlavná kontrolórka dala vyzývateľom z radov poslancov za pravdu“ napísal:

„Primátor mesta odignoroval odôvodnenú výzvu poslancov na vetovanie uznesenia, uznesenie podpísal, stalo sa platným. Napokon však aj hlavná kontrolórka potvrdila spornosť uznesenia hlavne však priebeh jeho schválenia. Otázka znie, kde je zvyšných 11 poslancov?“

- Článok pokračuje pod reklamou -

Celý článok poslanca Kurbela nájdete tu: http://www.seredonline.sk/2020/04/17/hlavna-kontrolorka-dala-vyzyvatelom-z-radov-poslancov-za-pravdu/

Primátor Tomčányi sa už niekoľko krát nechal počuť, že orgány činné v trestnom konaní napriek mnohým podaniam ako poslanca Kurbela, tak OZ Občan rozhodni, mňa osobne, ale aj niektorých poslancov MsZ a dokonca aj hlavnej kontrolórky, nikdy vec neukončili konštatovaním – „skutok sa stal“. Tomčányi sa opiera o uznesenia, v ktorých skutočne vyšetrovatelia venovali hodne času a energie odôvodneniu ľudovo povedané „ako vec nevyšetriť“ (konkrétne prípady máme analyzované a pripravené, no detaily nateraz pre rozsah článku nemá zmysel zverejňovať), prokurátori sa snažili predložené fakty a dôkazy, výsledky kontrol a listinné materiály bagatelizovať  (niekedy dokonca pôsobili skôr ako obhajcovia Tomčányiho alebo mesta, či ďalších podozrivých) a nie ich objektívne vyšetrovať tak, ako nezávislé orgány činné v trestnom konaní majú v povinnostiach.

Rozhodnutie súdu v Galante v niekoľkých konkrétnych veciach zatiaľ rozoberať nebudem, no opätovne máme pripravené záznamy pojednávaní, zápisnice ako aj záznam osoby hovoriacej o korumpovaní súdu v konkrétnej prejednávanej veci. (Pre menej zdatných, zato premotivovaných  jedincov – to netvrdím ja, ale možnej o korupcii vrátane mena osoby hovorí konkrétna osoba)

Tomčányi sa teda pred občanmi a poslancami oháňa výsledkami „vyšetrovania“ – a robí dobre. Osobne si myslím, že lepšie robiť ani nemôže. Práve svojim sebavedomým a arogantným prístupom k zrejmým a preukázateľným nezákonnostiam v samospráve pod jeho vedením, postupne odhaľuje pomerne slušnú štruktúru ľudí „na správnych miestach“, ktorí podľa informácií z jedného vyšetrovacieho spisu majú byť práve tým krytím, vďaka ktorému si pravdepodobne myslí, že „vyhral voľby a môže všetko“.

Už dávnejšie ale vidíme v prípade Kočnera, jeho opičiek a nebetyčného ko*ota vtedy generálneho prokurátora Trnku, že každé krytie je obmedzené časovo. Napríklad dovtedy, pokým nie sú v zastávaných pozíciách ohrozené osoby krytie poskytujúce. Posledné správy sú toho dôkazom. Ďalšie zatýkania vplyvných osôb, ktoré krytie a rozsudky na objednávku mafiánom a kriminálnym živlom zabezpečovali.

Primátor Tomčányi v 2015 roku s tímom ľudí  neváhal týždeň (podľa jeho vyjadrenia) pripravovať mimoriadne rokovanie MsZ, ktoré zmanipuloval čo do obsahu, aby ním ovplyvnil pozvanú verejnosť a hlavne – manipuloval poslancov MsZ. (videozáznamy s ich vyjadreniami potvrdzujúcimi túto skutočnosť  máme pripravené na publikovanie)

Tomčányi poslancom verejne klamal, na základe čoho dokonca odhlasovali primátorovi mandát vykonať právne kroky proti poslancovi Kurbelovi vo veci ohovárania vedenia mesta. (uznesenie zastupiteľstva)

Primátor Tomčányi proti Kurbelovi  teda aj konal. A Kurbel necúvol. Nasledovalo niekoľko rokov verejného ponižovania a odsudzovania. Až odvahou a prispením poslanca JUDr. Michala Irsáka jeho výzvou vykonať kontrolu v MsBP hlavnou kontrolórkou sa veci zmenili. Prvou a následne ďalšími kontrolami bolo potvrdené, že Kurbel síce toho vedel veľa, ale stále minimum oproti  konštatovaným kontrolným zisteniam a nálezom nezákonností kontrolórkou Horváthovou. A to Horváthová sa dostala do funkcie cez výberové konanie, ktorého podmienky  tiež neboli v súlade so zákonom, takže si dovolím úvahu, že v kontrole bola mierna. Napriek tomu jej výsledok musel byť šokom pre poslancov. Tí kontrolu zobrali na vedomie, požiadali primátora aby veci nechal preveriť Najvyšším kontrolným úradom – a uznesenie neprávom namierené proti kolegovi Kurbelovi napriek návrhu poslanca Karmažína nezrušili. Ide o psychickú poruchu niektorých poslancov, lojalitu voči primátorovi, alebo nejakú z foriem motivácie? Primátor sa ku kontrole NKÚ verejne vyjadril, že ju zváži. A zvažuje ju dodnes, teda niekoľko rokov… (prečo primátor Tomčányi neukončí podľa neho neoprávnené kritizovanie jeho konania kontrolou  nezávislého NKÚ? Má z hĺbkovej kontroly strach?

Tomčányi sa napriek všetkým prúserom stále verejne v podstate vysmieva poslancom, ktorí sa už na nezákonnosti v samospráve nemohli pozerať, odmietsli sa spolupodielať na „obielovaní“ protizákonného stavu a verejne sa postavili za transparentnosť  v samospráve a návrat práva a spravodlivosti do rozhodovacích procesov v seredskej samospráve. (jeho posledné vyjadrenie v SN je toho dôkazom. Poslanci podali podnety na prokuratúru a trestné oznámenie)

- Článok pokračuje pod reklamou -

Vysmieva sa aj preto, lebo v MsZ je stále dosť poslancov, ktorí si buď neuvedomujú svoju individuálnu zodpovednosť za každé hlasovanie (uznesenia schvaľujú v zbore, no hlasuje a za hlasovanie nesie zodpovednosť každý individuálne), alebo majú dôvod (motiváciu?) hlasovať  tak, aby boli ľudovo povedané vlastnou prikrývkou naoko „legalizovali“ nezákonností v meste? (hlasovania poslancov sú verejné a tak občan jednoduchou analýzou môže zistiť, ktorý poslanec v akých veciach ako hlasuje)

Skutky sa ale stali. Že ich zatiaľ príslušné orgány nehodnotia ako trestné? Ako som už písal, aj Kočnerov „biznis“ a mafiánske praktiky  vďaka Kočnerovmu nebetyčnému ko*otovi vtedy generálnemu prokurátorovi Trnkovi  (výrok Mariána Kočnera, nie môj) dlho prokuratúra a polícia prehliadala a aj Kočner sa dlho vysmieval z exkluzívnych relácií vysielaných televíziami, držiac sa okolo krku s politikmi a známymi osobnosťami. Dnes je Kočner pred televízne kamery eskortovaný z väzby v nepriestrelnej veste a za doprovodu desiatok samopalmi ozbrojených kukláčov špeciálnej jednotky  ZVJS. A jeho kamoši ľutujú, že mu kedy čo i len odpísali aj na tú najnevinnejšiu  esemesku.

Každá rozprávka sa skôr či neskôr končí – deti vyrastajú, dostanú rozum a už sa nenechajú klamať. Aj keď niekedy je to klamanie pred spaním pre ne príjemné.

Volení zástupcovia nazývaní poslancami MsZ, ale deťmi nie sú. Rozhodujú o majetku mesta a rozpočte vo výške 12 až 15 miliónov Eur. Každé ich hlasovanie svojim spôsobom mení naše životy a podnikanie v meste, kde žijeme a v ktorom je chod samosprávy financovaný z našich daní. Prečo niektorí poslanci sú napriek výslovnému upozorneniu na nezákonné konanie ochotní hlasovať  a „obielovať“ nezákonnosti v meste, budú mať možnosť vysvetliť nielen orgánom činným v trestnom konaní, ale aj občanom. (stačí vypočuť si záznam upozornenia vysloveného verejne poslancom JUDr. Irsákom, či oboznámiť sa s našimi článkami publikovanými pred rokovaniami MsZ, či dokonca listami odovzdanými do rúk každého poslanca MsZ, kde sa upozornenia nachádzajú)

Takže, primátor Tomčányi argumentuje, že podania na políciu a prokuratúru boli neúspešné. No, ved to je problém. Ale nie tých, ktorí podania dali, ale pre kompetentné osoby vo funkciách , ktorí sa oznámeniami občanov i poslancov MsZ dlhodobo nevysporiadavali tak, ako im ukladal zákon. (do vraždy J.Kuciaka boli naše snahy napr. o vyšetrovanie objednávateľa podpálenia auta ignorované. Po vražde sme na GP vypovedali a vyšetrovanie prebieha dodnes. Možstvo informácií a obsah vyšetrovacieho spisu nám ale nedovolí mlčať.)

Držiac v ruke napríklad obžalobu a rozsudok vo veci úmyselného podpálenia nášho auta nájomným podpaľačom Andom a následne listujúc vo vyšetrovacom  spise vzniknutom až po vražde novinára Kuciaka (dovtedy bola ignorácia kompetentných od okresnej, cez krajskú až po generálnu prokuratúru priam ukážková) sám vidím, že niekedy ide právo a spravodlivosť veľkou okľukou, no nakoniec si zpravidla tú správnu adresu nájde…

– – –

Poznámka autora na záver:

Je prirodzené, že očakávam podanie trestného oznámenia na moju osobu, prípadne žalobu na ochranu osobnosti, preto mám zabezpečené potrebné kópie, zbalené a pripravené podklady preukazujúce všetky publikované tvrdenia v písomnej podobe vrátane výpovedí svedkov na audio a videozáznamoch. Zároveň mám pripravené aj fotokópie výpovedí vykonaných na Generálnej prokuratúre a pred niekoľkými vyšetrovateľmi a to spolu s kľúčovými časťami konkrétnych vyšetrovacích spisov, v ktorých je väčšina zo spomínaných materiálov a dôkazov vložená a citovaná už niekoľko mesiacov  až rokov.

Rád sa budem v prípadnom trestnom alebo občiansko právnom konaní do nového spisu pýtať aj na dôvody, prečo sú predmetné veci konkrétnymi vyšetrovateľmi buď nevyšetrované vôbec, alebo sa dodnes niektorí z nich len tvária, že vo veci konajú.

- Článok pokračuje pod reklamou -

O podrobnostiach a menách konkrétnych ľudí podpísaných pod obžalobou, rozsudkom OS a uzneseniami vyšetrovateľov vo viacerých veciach  a ďalších dôležitých skutočnostiach sa u nás dočítate neskôr.

Už pred rokom boli mojou osobou vypracované viaceré  vyhlásenia s úradne overeným podpisom, v ktorých sa nachádzajú podrobnosti a všetko podstatné, čo sa verejnosť a médiá dozvedia v momente, kedy sa obdobný nátlak akým bolo napr. podpálenie auta, voči mojej rodine, alebo mne  zopakuje.

(autor je vlastníkom média, v ktorom je tento článok publikovaný)

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_imgspot_img

Ďalšie články

  1. mne sa zdá,že tu niekomu totálne preplo.Treba navštívit psychiatra :))))