ISSN 1337-8481

Archív SeredOnLine

Ako nás poslancov zase „podviedli“ – namiesto výpovede z nájmu, dostáva neplatič pôžičku.