back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

„Kam to až primátor Tomčányi svojimi metódami doviedol toto mesto, keď sa už jeho obyvateľ bojí podpísať aj pod poďakovanie?“ – pýta sa poslanec MsZ verejne

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

Sereď / Včera dvaja poslanci MsZ zverejnili dve výzvy adresované primátorovi mesta Sereď Martinovi Tomčányimu, v ktorých ho osem poslancov verejne vyzýva k nepodpísaniu uznesení mestského zastupiteľstva. Primátor má právo (a povinnosť) nepodpísať uznesenie poslancov, ktoré je v rozpore so zákonom, alebo zjavne nevýhodné pre mesto.

Tak v právnom  štáte funguje zastupiteľská demokracia, výkon moci a jej kontrola aj v samosprávach. Áno a je to aj dôležitý prvok kontroly rovnako ako hlavný kontrolór – ak ovšem funguje tak, ako fungovať má.

Ani výzvy primátorovi by za normálnych okolností byť nemuseli, to by ale normálne okolnosti museli byť štandardom a nie skôr výnimkou.

Problémom príčetnej časti poslaneckého zboru a samozrejme aj občanov totižto je, že sporné body do programu rokovania MsZ predložil práve primátor a ich spracovateľmi a navrhovateľmi je prednosta úradu Tibor Krajčovič a mestská právnička Daniela Vargová. Teda nie niektorý populistický poslanec túžiaci po zviditeľnení sa zjavným nezmyslom, ktorý hlasovaním kolegov prešiel nie z rozumu, ale skôr z recesie.

Primátorom do programu predloženými bodmi boli totižto účelovo schválené nezmysly, na ktoré sme upozorňovali  ešte pred zastupiteľstvom nielen naše noviny, ale aj dvaja z poslancov, ktorí sa pri hlasovaní aj reálne pokúšali nezmyselnosť a účelovosť navrhovaných krokov kolegom vysvetliť. Neúspešne.

Tak sa stalo, že poslanci sa dobrovoľne vzdali významnej časti svojich práv nie z roztopaše zákonodarcu zverených do ich právomoci a tieto v takpovediac neakceptovateľnej výške presunuli na primátora Tomčányiho. Schválili primátorovi možnosť  prakticky odpustiť, znížiť či iným spôsobom manipulovať s pohľadávkami mesta, teda majetkom mesta?

- Článok pokračuje pod reklamou -

Či bola nutnosť takýto bod do rokovania predložiť práve teraz? Nuž, v kontexte dlhodobého porušovania zákonov primátorom (správa hlavnej kontrolórky) pri vyplácaní odmien viceprimátorovi Veselickému  a stiahnutí výzvy mesta na vrátenie  85 000 Eur nezákonne vyplatených odmien adresovanej Veselickému, sa to javí ako nevyhnutnosť.

Primátor Tomčányi totižto už viac krát aj pred orgánmi činnými v trestnom konaní použil ako argument obhajovania konania schválenie jeho konania či diania v mestskej spoločnosti poslancami MsZ. Taktika teda osvedčená a zatiaľ relatívne účinná aj keď ku „schváleniu“ došlo dodatočne – teda skutok sa stal. Či takto nezákonný stav poslanci  „odobrujú“ na základe neznalosti zákonov, zo solidarity, lebo sa za stav cítia byť spoluzodpovední, z dôvodu vhodnej motivácie (o forme vedia oni samotní a zisťovať ju musí polícia), alebo z vlastnej blbosti, je v podstate jedno, lebo na výsledku to nič nemení. Znovu pridávame – zatiaľ. Lebo  polícia a prokuratúra konanie a systematické porušovanie zákonov v našom meste  vyhodnocuje ako konanie netrestné našťastie len zatiaľ. Aj v prípade toľko medializovaného Kočnera to bolo len dočasu a a aj niektorí vysokopostavení policajti, prokurátori a sudcovia na svojich stoličkách už nesedia.

– – –

Včera pod výzvu poslancov primátorovi občan napísal toto:

Ďakujeme 19. februára 2020, 22:14 at 22:14  v mene slušných občanov mesta Sereď. Zároveň sa ospravedlňujem za anonymné poďakovanie, no situácia v meste mi nedovoľuje inak.

a dnes ráno poslanec Kurbel poďakovanie občana komentoval takto:

Pavol Kurbel 20. februára 2020, 7:33 at 7:33Pýtam sa, kam to až primátor Tomčányi svojimi metódami doviedol toto mesto, keď sa už jeho obyvateľ bojí podpísať aj pod poďakovanie? Myslím, že ani komunisti nedokázali vytvoriť toľko strachu, ako dnes vládne v tomto meste.
Zdá sa vám to ako fikcia? Nie, občan a Kurbel majú pravdu. Netuším či občan (ak áno, tak v čom)  má osobné skúsenosti s rizikami plynúcimi z verejného prejavenia odlišných názorov na správu vecí verejných, postavenia sa na odpor voči nezákonnému konaniu primátora a kritizovaniu jeho konania, no Kurbel vie o čom píše. A nielen on. Ľudí, ktorí sa do zápasu o transparentnú samosprávu z obáv o vlastnú bezpečnosť a existenciu radšej nepúšťajú, je totiž viac.Podeľte sa o svoje osobné skúsenosti s občanmi žijúcimi v presvedčení, že v meste všetko funguje tak ako fungovať má  nebezpečenstvo pre občana, právo a demokraciu v meste u nás určite nehrozí?

 

Predpoludním čitateľ SOL do diskusie napísal:

Prečo sa niekto boji primátora? Kto je primátor?

- Článok pokračuje pod reklamou -

Otázka na mieste. A vzhľadom na udalosti z minulého rokovania MsZ sa občan pochopiteľne musí pýtať aj kto sú tí poslanci, ktorí sa dobrovoľne vzdajú významnej časti svojich právomocí daných im zákonom práve v prospech primátora? Prečo tak konajú a čo tým získa mesto, verejný záujem a na strane druhej oni, primátor prípadne iné strany?

Spýtal som sa poslanca Kurbela na obsah uznesenia, ktoré bolo poslancom predložené. Tu je jeho odpoveď: „Na vašu otázku vám odpovedám že ako poslanec som v materiáloch na zastupiteľstvo dostal úplne iné znenie uznesenia ako nakoniec prečítala kolegyňa Červeňová, čo považujem za podvod. To znamená podvod na poslancoch ale aj na kolegyni Čeveňovej. A na jej mieste by som sa cítil byť podvedený a zneužitý.“

– – –
Poslanci sú volení občanmi, majú zastupovať ich záujmy, presadzovať záujem verejný a tak majú hlasovaním aj rozhodovať. Konali vo verejnom záujme aj pri hlasovaní v týchto bodoch? Občania majú právo na vysvetlenie postojov poslancov vo veciach verejných týkajúcich sa výkonu ich mandátu. Takúto povinnosť im ukladá aj zákon  369/1990 Z.z.
Verejne preto poslancov MsZ žiadame o odpovede na nasledujúce otázky:1. Čo konkrétne vás presvedčilo o výhodnosti dobrovoľného zbavenia sa časti práv daných vám zákonom a ich presunutia na primátora mesta?2. Hlasovali ste ZA preto, lebo si myslíte, že toto právo (rozhodovanie o majetku mesta)  má prináležať primátorovi a nie poslancom MsZ?3. Viete povedať kedy a v akých prípadoch primátor vami schválené kompetencie využije?4. Viete zaručiť, že primátor na základe vami schválených kompetencií nebude konať v rozpore s verejným záujmom a nevykoná rozhodnutia, ktorými na majetku či právach nepoškodí mesto?5. Hlasovali ste  ZA dobrovoľne, na základe vlastného presvedčenia a znalosti faktov a dôsledkov, ktoré vaše hlasovanie a prípadné odsúhlasenie bodu môže spôsobiť?

6. Neboli ste na hlasovanie navádzaný / navádzaná inou osobou? Ak boli, kým?

7. Cítite sa byť v rozhodovaní a pri hlasovaniach nezávislý / nezávislá?

8. Vylučujete existenciu kompromitujúcich materiálov, ktorými by ste mohli byť priamo či nepriamo nútený / nútená ku konkrétnemu spôsobu hlasovania?

9. Vylučujete možnosť účelového hlasovania Vašou osobou z dôvodu získavania protislužby napr. podpora finančnej dotácie pre seba, sebe blízke osoby, sebe blízke kluby, občianske združenia alebo firmy, alebo inej formy zvýhodnenia?

10. Vylučujete možné korupčné správanie Vašej osoby pri výkone mandátu poslanca / poslankyne  MsZ ?

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_imgspot_img

Ďalšie články