Školstvo

1. čitateľský babinec v ZŠ Juraja Fándlyho

ZŠ J. Fándlyho /  V kalendári svieti november, za oknom rozháňa vietor zlatisté listy, obloha čoskoro stmavne... Čo sa dá v takomto období robiť? Jednoducho sa zabaliť do deky, uvariť si šálku dobrého čaju a vziať do ruky knihu. A...

Ema Mančíková na legendárnych kubínskych doskách

Mgr. Katarína Valábková, GVMS  /  Ema Mančíková z III.A reprezentovala naše gymnázium na 67. ročníku Hviezdoslavovho Kubína, najprestížnejšej a najstaršej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy. Po rokoch malo teda aj GVMS zastúpenie v celoslovenskom finále súťaže. Na doskách dolnokubínskej divadelnej sály, kde...

V materskej škole na Ul. D. Štúra finišujú s prípravami na otvorenie

Mgr. Silvia Kováčová, vedúca odd. ŠRKŠ MsÚ  /19 NOV 2021/ Oznamujeme Vám, že od 22. novembra 2021 sa otvárajú ďalšie 2 triedy materskej školy na Ul. D. Štúra. Pavilón bývalých jaslí je adaptovaný pre jednu triedu, pristavený bol nový pavilón pre...

Úspešná zbierka pre OZ Tulák na ZŠ J.A. Komenského

ZŠ J.A. Komenského /  Je už tradíciou, že ZŠ J.A. Komenského si pripomína Svetový deň zvierat zbierkou pre OZ Tulák v Seredi. Preto sme neváhali ani tento rok a v priebehu necelých troch týždňov sme dokázali vyzbierať skutočne veľké...

Týždeň vedy a techniky na Gymnáziu V. Mihálika Sereď

Mariana Straková   /18 NOV 2021/ Počas Týždňa vedy a techniky na našom gymnáziu každoročne organizujeme sprievodné podujatia. Ani tento rok sme tradíciu neporušili. Napriek nepriaznivej pandemickej situácii sa nám podarilo zorganizovať prednášky s vysokou účasťou našich súčasných aj bývalých študentov tak,...

Rezort školstva z ušetrených finančných prostriedkov podporí ďalšie materské školy – projekt „Múdre hranie“ pokračuje

MŠVVŠ SR |MM|  Do rozvojového projektu „Múdre hranie 2“ boli zaradené všetky materské školy, ktoré vo februári 2021 neboli úspešné v projekte „Múdre hranie“. V roku 2021 tak ministerstvo celkovo podporilo 1 764 materských škôl v rozvojových projektoch „Múdre hranie“ a...

Magické knižné hody

Obchodná akadémia Sereď / Mariana Kamenská   /18 NOV 2021/ Jubilejnému 15. ročníku Knižných hodov sme dali názov MAGICKÉ. Magické preto, lebo sme načreli do našich dávnych zvykov a tradícií plných magických úkonov, zariekania, uriekania, čarovania. Každá trieda pripravila prezentácie podľa...

Na Slovensku študuje 133 558 vysokoškolákov

MŠVVŠ SR |MM|  Dátum 17. november sa spája s Medzinárodným dňom študentstva. Tento deň si však pripomíname aj ako Deň boja za slobodu a demokraciu. Boli to práve študenti, ktorých odvaha naštartovala zvrat v dejinách Československa. Vysokoškolskí študenti zohrávajú nemalú rolu...

Cieľom novely vysokoškolského zákona je skvalitniť vysoké školstvo

MŠVVŠ SR |MM|  Zákon prináša zásadné zmeny ako financovanie podľa kvality, výkonnostné zmluvy, kratšie externé štúdium, funkčné miesta docentov a profesorov, ako aj zmeny v riadení vysokých škôl. Vychádza zo zahraničných systémov a odporúčaní a jeho cieľom je skvalitniť...

Tradícia „Vianočnej pohľadnice“ rezortu školstva pokračuje. Žiaci majú na zaslanie návrhu ešte týždeň

MŠVVŠ SR |MM| Návrh vianočnej pohľadnice ministerstva školstva – to je výzva pre všetky druhy škôl, ktorá bola spustená začiatkom novembra. Stačí mať nápad, preniesť ho do výtvarného spracovania a poslať ho výlučne poštou na adresu ministerstva školstva. Okrem...

Žiaci ZŠ J.A. Komenského sa učia pracovať s peniazmi

ZŠ J.A. Komenského /  Tri predpoludnia si na našej škole deviataci zvyšovali svoju finančnú gramotnosť – učili sa, ako zaobchádzať v živote s financiami. Bolo to vďaka projektu s názvom Finančná sloboda, ktorý realizuje spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a...

Navždy nás opustila ďalšia osobnosť Novembra ´89 – zomrel Eugen Gindl

O Eugenovi sme písali pred rokom. Stretli sme sa v Bratislavskej reštaurácii neďaleko hradu, debatovali sme o revolúcii, vývoji po nej a súčasnosti. A Eugen nám do vtedy už pripravovaného múzea podpísal prvé číslo novín "Verejnosť", ktoré založil a...

Falg futbal na Základnej škole J.A. Komenského

ZŠ J.A. Komenského /   Žiaci 2., 3. a 4.ročníka ZŠ Jana Amosa Komenského sú zapojení do pilotného projektu MODUlY, ktorý zastrešuje Ministerstvo školstva. Cieľom projektu je priniesť do vyučovania telesnej výchovy na 1.stupni ZŠ zaujímavý, inovatívny a inšpiratívny obsah...

Ministerstvo školstva posiela školám 20 miliónov eur na modernizáciu a údržbu

MŠVVŠ SR |MM|  Každá základná a stredná škola dostane finančné prostriedky na dofinancovanie prevádzky podľa počtu žiakov. Pôjde o príspevok v sume 30 eur na žiaka, za ktorý môže škola modernizovať priestory, vybavenie, či zaplatiť prevádzkové náklady, údržbu alebo...

Prírodovedná gramotnosť

ZŠ J. Fándlyho /  Jeseň - jedno z najkrajších ročných období, v ktorom sa nám príroda prihovára farbami. Už od mala by sme mali u detí rozvíjať pozitívny vzťah k prírode. Ukázať im ako sa o prírodu postarať a...

Mesiac školských knižníc – Záložka do knihy spája školy

ZŠ J.A. Komenského /  Október - Mesiac školských knižníc, sme tento školský rok oslávili naozaj poriadne. Okrem dvoch návštev spisovateľov a mnohých vyučovacích hodín, ktoré absolvovali žiaci v školskej knižnici, sme sa zapojili aj do česko-slovenského projektu Záložka do...

Posily pre učiteľov a žiakov: Vyše 930 asistentov a pomáhajúcich profesií, 300 digitálnych koordinátorov či 340 pomocných vychovávateľov

MŠVVŠ SR |MM|  Vďaka úsporám z eurofondov v sume 16,6 milióna eur budú naďalej na školách pôsobiť asistenti a podporné profesie. V školstve pribúdajú tiež nové pozície ako koordinátor klienta, školský digitálny koordinátor a pomocný vychovávateľ. Žiakov so špeciálnymi...
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -