Školstvo

Ako antibiotiká ovplyvňujú vodný ekosystém

ZŠ Jána Palárika Majcichov /   Vysoká spotreba antibiotík ovplyvňuje nielen tráviaci systém človeka, ale dostávajú sa do odpadových vôd a cez ne do riek , potokov... Nespôsobujú zmeny len v našom tele, ale v celom vodnom ekosystéme. V čakárňach ordinácií alebo v médiách...

Podľa sčítania obyvateľstva v Rakúsko-Uhorsku v roku 1900, Šoporňa bola posledná obec na juh od Hlohovca s čisto slovenským obyvateľstvom

Miroslav Plocháň Šoporňa Viete že, podľa sčítania obyvateľstva v Rakúsko-Uhorsku v roku 1900, Šoporňa bola posledná obec na juh od Hlohovca s čisto slovenským obyvateľstvom? V roku 1905 vyšiel XXIII. diel "OTTOV NÁUČNÝ SLOVNÍK" začínajúci písmenom "S". Prvý diel začínajúci písmenom "A"...

Darujme si zdravie zo záhrady

ZŠ Jána Palárika Majcichov /  Gregor, mladý reportér pre životné prostredie, zo ZŠ Jána Palárika sa zameral na pestovanie ovocia a zeleniny. Za domom máme záhradu. Pracujeme v nej všetci. Nás mladších učia starí rodičia, ako pestovať bez postrekov....

Slávnostné oceňovanie najlepších pedagogických zamestnancov

Byť učiteľom je krásne ale aj nesmierne zodpovedné povolanie. Dobrý pedagóg berie svoju prácu ako poslanie, do ktorého vkladá aj kus svojho srdca. Učiteľ nielen odovzdáva vedomosti ďalej ale má vplyv na celkové formovanie novej generácie. Predchádzajúce mesiace boli v...

Škola získala ďalší grant na organizáciu „Letnej školy hrou“

ZŠ J. Fándlyho/ Po tom, ako naša škola získala grant na organizáciu „Letnej školy hrou“, máme znova dôvod na radosť., pretože sme získali ďalší grant od nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis. Získali sme ho za projekt „Letná...

B. Gröhling: Zjednotenie kompetencií školstva je prelomovým krokom, ktorý prinesie efektívnejší a prehľadnejší systém

MŠVVŠ SR |MM| Koniec nelogickému a komplikovanému systému riadenia školstva. Prelomové zjednotenie kompetencií a financovania po rokoch duplicitnej administratívy a komplikovaného systému v stredu schválila vláda. Nový systém prinesie zefektívnenie a zjednodušenie v riadení školstva.   Školstvo bolo od roku 2013...

Ministerstvo vnútra rozváža respirátory a ochranné pomôcky pre školy

MV SR |MM| Na základe žiadosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rezort vnútra opäť pomáha s dodaním FFP2 respirátorov, rukavíc a štítov zo Štátnych hmotných rezerv. Ochranné pomôcky sú určené pre zamestnancov materských, základných, stredných a...

O týždeň sa školy otvoria aj pre väčšinu ôsmakov a deviatakov ZŠ

MŠVVŠ SR |MM|  Otváranie škôl bude pokračovať. Od budúceho pondelka 19. apríla 2021 sa môžu vrátiť k prezenčnej forme výučby aj žiaci ôsmych a deviatych ročníkov zo základných škôl mimo čiernych okresov. O týždeň nato – od 26. apríla...

60. výročie prvého človeka vo vesmíre

 Od Gagarina po naše členstvo v ESA MŠVVŠ SR |MM| Na podnet Medzinárodnej leteckej federácie bol 12. apríl v roku 1968 vyhlásený za Svetový deň letectva a kozmonautiky a Valné zhromaždenie OSN v roku 2011 vyhlásilo 12. apríl za Medzinárodný deň...

Mesto Sereď pripravuje návrat žiakov II. stupňa ZŠ do škôl

Mgr. Silvia Kováčová, vedúca odd. ŠRKŠ / 12 APR 2021 / Základné školy Jana Amosa Komenského a Juraja Fándlyho sa v spolupráci so zriaďovateľom mestom Sereď pripravujú na prezenčné vyučovanie pre žiakov II. stupňa. Má sa tak stať najskôr od 19....

Od 12. apríla sa plošne otvára prvý stupeň a materské školy pre deti všetkých rodičov

MŠVVŠ SR  |MM|  Materské školy a prvý stupeň základných škôl budú otvorené pre deti všetkých rodičov. Spolu s nimi sú aj naďalej otvorené špeciálne školy, stredné zdravotnícke školy, stredné školy v posledných ročníkoch či ďalšie školské zariadenia. Materské školy a...

Magické knižné hody – pranostiky na apríl

Mariana Kamenská / 7 APR 2021 /   zdroj: seredskenovinky.sk

Rezort školstva na projekt doučovania vyčlenil v prvej fáze pol milióna eur

MŠVVŠ SR |MM| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyčlenilo v prvej fáze na doučovanie v rámci projektu „Spolu múdrejší“ pol milióna eur. Touto iniciatívou podporí desaťtisíce žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Doučovať sa budú v predmetoch ako matematika, slovenčina, cudzie jazyky,...

Župa motivuje stredoškolákov zapojiť sa do systému duálneho vzdelávania

TT SK |MM|  Trnavská župa rozvíja systém duálneho vzdelávania a balíkom výhod motivuje študentov svojich stredných škôl, aby sa doň zapojili. Ide o jedinečnú formu štúdia, ktorá účelne kombinuje získavanie teoretických znalostí s ich aplikáciou v praxi. Študenti si...

Informácie k zápisu do 1. ročníka pre šk. r. 2021/2022

  V súlade s Vyhláškou  MŠ SR č.320/2008 Zb. o základnej škole a Zákonom č. 245/2008 Zb. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov riaditeľ školy oznamuje rodičom, že zápis do 1. ročníka CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi...

B. Gröhling: V najbližších týždňoch by sa mohli otvárať ďalšie ročníky

MŠVVŠ SR |MM|  Ako sa epidemiologická situácia na Slovensku zlepšuje, prechod z celoslovenského na regionálny Covid automat je čoraz reálnejší. S tým súvisí aj umožnenie otvárania ďalších ročníkov v školách. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling...

15. ročník magických Knižných hodov

Mariana Kamenská / 1 APR 2021 /   V dnešnej „pandemickej“ dobe prísnych opatrení, keď sme zatvorení v domácnostiach a nemôžeme sa spoločne vo väčších skupinách venovať zaužívaným každoročným slávnostiam, rozhodli sme sa pripomenúť študentom, rodičom a širokej verejnosti slovenské...
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -