back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Prieskum súčasného stredoškoláka 2024 priniesol zaujímavé výsledky: Dve tretiny stredoškolákov plánujú študovať na vysokej škole

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

MŠVVM SR |MM|  Rozsiahly prieskum medzi stredoškolákmi, ktorého sa zúčastnilo 15 000 študentov z celého Slovenska, priniesol výsledky, na ktorých môže rezort školstva v budúcnosti stavať. Prieskum, ktorý prebiehal od 15. februára do 5. marca 2024, realizovala Študentská rada stredných škôl pod záštitou rezortu školstva. Zahŕňal študentov zo štátnych, cirkevných aj súkromných stredných škôl. Jedno z kľúčových zistení poukazuje aj na vysoké percento žiakov, ktorí majú záujem odísť do zahraničia. 

Vďaka 7% reprezentačnej vzorke poskytuje prieskum presné a relevantné údaje, ktoré pokrývajú všetky druhy stredných škôl a okresov na Slovensku. Každý študent mohol prieskum vyplniť iba raz, čím bola zaistená vysoká kvalita a spoľahlivosť získaných dát.

„Ide o vysoko reprezentatívny prieskum, ktorý ukazuje, či a ako funguje napríklad naše kariérne poradenstvo a aké majú predstavy o štúdiu a budúcnosti mladí ľudia. Verím, že treba spolupracovať so študentmi, pretože sú to práve oni, ktorí nám povedia, čo sa často nedozvieme ani ako rodičia, a teda či sú spokojní a čo by chceli v rámci svojho štúdia zmeniť,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker. Zároveň poznamenal, že o zámere tohto prieskumu prebehlo niekoľko diskusií a taktiež prebehla spolupráca s prieskumnou agentúrou, aby boli získané čo najlepšie výsledky a aby sa zabezpečilo, že vzorka a metodika prieskumu sú čo najrelevantnejšie. „Mali by sme realizovať takéto prieskumy na pravidelnej báze, aby sme sledovali trendy a zamerali sa na to, ako zatraktívniť vysokoškolské vzdelávanie tak, aby študenti chceli ostať študovať na Slovensku,“ povedal minister Drucker.

Výsledky prieskumu prinášajú zaujímavé informácie o predstavách a plánoch slovenských stredoškolákov. Jedno z kľúčových zistení ukazuje, že mnoho žiakov uvažuje o možnosti pokračovať v štúdiu v zahraničí. V rámci výsledkov prieskumu súčasného stredoškoláka sa napríklad ukázalo, že až 23,6% stredoškolákov zo skúmanej vzorky si vybralo svoju súčasnú strednú školu na základe toho, že tam šli študovať ich priatelia. Podobné množstvo žiakov, 22,9%, šlo študovať na vybranú strednú školu, pretože im ju vybrali rodičia. Pozitívne je, že až 35,7% žiakov si vybralo svoju strednú školu za základe toho, že ich daný odbor pripraví na prácu, ktorú chcú vykonávať. Podobne, spolu 33,2% žiakov si vybralo svoju školu na základe toho, že je vnímaná ako veľmi kvalitná škola s dobrým menom.

Spolu 51,7% žiakov uviedlo, že im pri výbere strednej školy pomáhal výchovný poradca. Až 57,5% študentov si myslí, že by mali byť určité maturitné predmety delené na viac úrovní obťažnosti a vyžadovaných vedomostí. Pri otázke týkajúcej sa voľby okruhu predmetov, z ktorých by daný študent či študentka chceli maturovať, až 55,7% študentov uviedlo, že by si vybrali cudzí jazyk. Prírodovedné predmety by si vybralo 25,8% žiakov a spoločenskovedné a humanitné predmety  by si vybralo 23,2% žiakov.

Až 84% žiakov uviedlo, že nie je za zavedenie povinnej maturity z matematiky. Pri otázke podpory zavedenia povinnej maturitnej skúšky z matematiky by si však 23,6% žiakov z tých, ktorí maturovať z tohto predmetu nechcú, vedelo predstaviť túto skúšku v prípade viacerých možných úrovní matematiky.

- Článok pokračuje pod reklamou -

Z prieskumu zároveň vyplynulo, že takmer 45% študentov plánuje odísť po ukončení strednej školy do zahraničia. Spolu 31,6% študentov by si vybralo štúdium na slovenskej vysokej škole. Rezort školstva sa snaží zatraktívniť vysokoškolské štúdium na Slovensku, čoho dôkazom je aj štipendijná schéma „Študujem doma, Slovensko ma odmení”. Študenti majú dnes posledný deň na to, aby si podali žiadosť a získali tak štipendium v hodnote minimálne 9 000 eur na tri roky. Ak si študenti vyberú študijný program pripravujúci na nedostatkové povolanie, majú možnosť získať štipendium až 16 500 eur na tri roky.

Viac informácií tu: https://www.minedu.sk/maturanti-maju-posledne-dva-tyzdne-na-podanie-ziadosti-o-stipendium-vo-vyske-najmenej-9000-eur/.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Ďalšie články