back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Ministerstvo školstva predstavuje plán optimalizácie siete stredných škôl

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

MŠVVM SR |MM|  Optimalizácia siete stredných škôl na Slovensku má zo strany rezortu školstva jasnú podporu. Dlhodobý stav, v ktorom sa udržiavajú predimenzované a neefektívne kapacity, je už ďalej neúnosný. Súčasná sieť stredných škôl trpí prílišnou zotrvačnosťou, pričom jej štruktúra zodpovedá inému demografickému vývoju a iným požiadavkám trhu práce. Ministerstvo školstva prichádza s konkrétnymi krokmi na zlepšenie tejto situácie.

Mnohé zo stredných škôl majú v súčasnosti stanovené rozpočty iba na prežitie a aj preto nemajú prostriedky na modernizáciu priestorov či vzdelávacích postupov. „Ak nezačneme konať, bude to mať zlé následky pre celú sieť stredných škôl. Budú chýbať schopní a manažérsky pripravení riaditelia, kvalitní učitelia, bude narastať investičný dlh a peniaze štátu sa budú používať na prežívanie neudržateľného systému. Stav, keď máme necelých tristo žiakov priemerne na jednu strednú školu, je jednoducho neudržateľný,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker.

Cieľom ministerstva školstva je v spolupráci so samosprávnymi krajmi, zamestnávateľmi a ďalšími rezortmi pripraviť súbor opatrení, ktoré ozdravia sieť stredných škôl. „Nejde o znižovanie počtu budov škôl, ale o podporu ich spájania do silnejších celkov so silnejším manažmentom,“ zdôraznil T. Drucker. Rezort školstva podporí zriaďovateľov a manažmenty škôl pri vytváraní efektívnych klastrov škôl alebo samostatných silných škôl. Kvalitnejšie stredné školy budú silnejšími partnermi pre firmy aj vysoké školy a lepšie pripravia žiakov na univerzity alebo trh práce. Cieľom je zároveň podpora vzniku moderných škôl, ktoré reagujú na zmeny a výzvy a ponúkajú možnosti rozvoja v oblasti neformálneho a celoživotného vzdelávania.

Rezort školstva pozýva štátnych aj neštátnych zriaďovateľov stredných škôl, aby do konca augusta 2024 predložili ministerstvu školstva projekty optimalizácie siete vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Projekty budú zahŕňať víziu zriaďovateľa, rozvoj ľudských zdrojov, efektívnosť prevádzky a financovania, udržateľnosť vybavenia škôl a vytváranie partnerstiev. Každý projekt bude posúdený na expertnej úrovni, s odporúčaniami prerokovanými s príslušnými organizáciami. V marci 2025 budú môcť zriaďovatelia predložiť žiadosti o zmenu v sieti, aby mohla byť optimalizácia schválená od školského roka 2025/2026.

Od roku 2025 pripravilo ministerstvo viacero legislatívnych zmien, ktoré uľahčia optimalizáciu siete stredných škôl. Zmeny sa týkajú zjednodušenia priradenia organizačnej zložky k škole, lepšej ochrany zamestnancov a zabezpečenia plynulého prechodu zamestnancov pod nový subjekt. Ministerstvo zvýši podporu pre školy pri zavádzaní pozícií supervízorov a budovaní stredného manažmentu a pomôže pri implementácii podporných opatrení a starostlivosti o duševné zdravie žiakov aj zamestnancov. Medzi systémové opatrenia patrí stanovenie kritérií kvalitnej školy a vytvorenie mechanizmu pravidelného hodnotenia škôl na základe logických a merateľných ukazovateľov.

„Slovensko potrebuje pružnú a kvalitnú sieť stredných škôl, schopnú reagovať na nové požiadavky. Samosprávne kraje aj neštátni zriaďovatelia, ktorí už nastúpili na cestu optimalizácie, vidia pozitívne dopady. Chceme tak podporiť a zvýšiť dynamiku týchto nevyhnutných a efektívnych procesov na národnej úrovni,“ dodal minister školstva Tomáš Drucker.

- Článok pokračuje pod reklamou -

 

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_imgspot_img

Ďalšie články