back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Nové cyklostojany v Seredi

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

Za posledné roky enormne rastie záujem o cyklistiku ako alternatívu k iným formám dopravy. TTSK si okrem budovania cyklotrás a zvyšovania povedomia o cyklistike, zobral za cieľ aj poskytnutie bezpečných, ľahko dostupných a vhodne rozmiestnených stojanov na bicykle. Z tohto dôvodu na Gymnáziu Vojtecha Mihálika a Obchodnej akadémii v Seredi, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja pribudli nové cyklostojany. Ďalšie budú nainštalované aj v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Sereď.

Krajská cyklokoordinátorka Silvia Prokopová pre naše noviny uviedla: “ Podpora cyklistiky ako udržateľného módu dopravy je prioritou TTSK pre zlepšovanie dopravnej situácie, ale aj v kontexte klimatickej zmeny. Preto sme sa rozhodli podporiť organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti župy a oslovili sme ich so zistením záujmu o stojany na bicykle. Ozvalo sa nám celkom 34 organizácií v rámci kraja – vrátane dvoch seredských škôl ako aj DD a DSS v Seredi.“

Na gymnáziu Trnavská župa osadila jeden stojan pre 8 bicyklov a jeden pre 16 bicyklov, na Obchodnú akadémiu jeden stojan pre 8 bicyklov. Sú typu obráteného U, ktoré umožňujú uzamknutie rámu bicykla ku konštrukcii, čo je dnes najbezpečnejší spôsob uzamknutia. V DD a DSS budú inštalovanné dva stojany po 6 bicyklov.

Podpora rozvoja cyklistickej dopravy je veľmi dôležitá, na Slovensku sme však stále na začiatku. Krajská cyklokoordinátorka S. Prokopová uvádza: „Podpora cyklistiky ako súčasti aktívneho životného štýlu prináša mnohé výhody, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť zdravie, životné prostredie a sociálnu súdržnosť mladých ľudí v regióne. Cyklistika podporuje nielen fyzickú kondíciu a duševné zdravie, ale má aj mnohé iné benefity. Okrem ekonomických výhod pomáha napr. znižovať emisie oxidu uhličitého a znečistenie ovzdušia, čo je dôležité pre zdravie životného prostredia. Mladí ľudia, ktorí si osvoja cyklistiku ako dopravný prostriedok, prispievajú k udržateľnejšej budúcnosti a ekologickejšiemu spôsobu života. Čo sa týka aktívneho životného štýlu mladej generácie, práve podpora sociálnej interakcie a komunitných aktivít pomáhajú mladým ľuďom byť súčasťou zdravšieho a udržateľnejšieho spôsobu života, čo má pozitívny dopad na jednotlivcov aj na spoločnosť ako celok. Preto je aj cieľom TTSK prostredníctvom budovania cyklistickej infraštruktúry a ďalších aktivít zvyšovať povedomie obyvateľov o udržateľnej mobilite.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Ďalšie články

- Inzercia -spot_imgspot_img
spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Najčítanejšie

- Inzercia -spot_img

Aktuality