back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

V rámci registrácie z úradnej moci FS eviduje už 102 914 subjektov

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

FS SR |MM| Finančná správa (FS) tento mesiac uľahčí registráciu ďalším daňovým subjektom.  Registráciu z úradnej moci, jednoducho povedané automaticky, vykonáva FS  od januára 2023 na základe legislatívnej úpravy. Registrácia z úradnej moci sa týka fyzických a právnických osôb, ktoré sú zapísané do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), zo zdrojových registrov – Obchodný register a Živnostenský register.

Zavedením tejto registrácie finančná správa zaregistrovala z úradnej moci za rok 2023 celkovo 82 082 daňových subjektov, ku koncu marca tento počet zaregistrovaných daňových subjektov vzrástol celkovo na 102 914.

S účinnosťou od 15. apríla 2024 finančná správa rozširuje preberanie údajov z RPO z ďalších zdrojových registrov – Register spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov a Register pozemkových spoločenstiev. Údaje z týchto registrov sú podkladom pre správcu dane pre vykonanie registrácie z úradnej moci ďalšej skupiny daňových subjektov vedenej v RPO. Uvedené daňové subjekty nebudú mať povinnosť predkladať formulár Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia.

Pre daňové subjekty, ktoré nie sú zapísané do RPO zo zdrojových registrov – Obchodný register, Živnostenský register, Register spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov a Register pozemkových spoločenstiev, platí naďalej legislatívna povinnosť podať žiadosť o registráciu u miestne príslušného správcu dane.

Na základe údajov z iných registrov bude správca dane vykonávať registráciu na daň z príjmov z úradnej moci až na základe oznámenia, ktoré bude zverejnené na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Ďalšie články