back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Vlani dostali milosť deviati odsúdení, tento rok zatiaľ jeden

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

MS SR |MM|  Prezidentka Slovenskej republiky dňa 27. marca 2024 udelila milosť odsúdenému Milanovi M., ktorý si odpykával trest pre drogovú trestnú činnosť v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove.

Odsúdenému odpustila uvedenú časť trestu pod podmienkou, že odsúdený po dobu  štyroch rokov a ôsmich mesiacov odo dňa udelenia milosti nespácha úmyselný trestný čin. Tento rok je to zatiaľ prvý prípad udelenia milosti. Vlani hlava štátu udelila milosť deviatim odsúdeným. V štyroch prípadoch bol výkon trestu odňatia slobody odložený, respektíve prerušený, pokiaľ nebude o milosti rozhodnuté .

Pri udeľovaní milosti sa vždy zvažuje niekoľko faktorov. V predkladacej správe, ktorá sa zasiela kancelárii prezidentky SR, sú všetky údaje o odsúdenom. „Sú v nej uvedené rozhodnutia súdov, v ktorých žiada udeliť milosť, nástup a koniec výkonu trestu odňatia slobody aj dôvody, pre ktoré žiada udelenie milosti, takisto odsúdenia žiadateľa zistené z odpisu registra trestov ako aj priestupky, ktorých sa dopustil. Nechýbajú ani záverečné hodnotenia, napríklad či sa stará o svoje maloleté deti a či ide o predtým netrestanú osobu alebo recidivistu,“ vysvetľuje štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti SR Michal Sedliak.

„Odbor väzenstva a referát milostí na základe správy o zdravotnom stave rovnako hodnotí aj zdravotný stav žiadateľa, či je bezprostredne ohrozený na živote a neochorel na nevyliečiteľné ochorenia a je zdravotne spôsobilý vykonávať trest odňatia slobody v zariadeniach Zboru väzenskej a justičnej stráže. Z vypracovanej správy môže vyplývať, že ochorenia žiadateľa sú, prípadne nie sú liečiteľné v zariadeniach ZVJS, pričom je zdravotne spôsobilý alebo nespôsobilý vykonávať trest odňatia slobody,“ doplnil Bronislav Pongrác, riaditeľ odboru väzenstva a referátu milostí MS SR.

Ak sa zo spisového materiálu napríklad zistilo, že žiadateľ je doposiaľ 10-krát súdne trestaný recidivista, pričom počas skúšobnej doby podmienečného prepustenia sa znova dopustil úmyselnej trestnej činnosti, za ktorú bol následne aj právoplatne odsúdený, navrhuje minister spravodlivosti prezidentke SR žiadosti o milosť nevyhovieť. Dôležitým faktorom je tiež skutočnosť, či je odsúdený jediným živiteľom maloletých detí. Tu sa však zohľadňuje aj dĺžka trestu, ktorá bola udelená odsúdenému. „Ak žiadajúci o milosť pri prečine odsúdenom na trest kratší ako 12 mesiacov má choré maloleté deti, ktoré by museli byť umiestnené v centre pre deti a rodiny, nakoľko ich druhý rodič nezvládne celodennú starostlivosť o maloleté deti popri svojich zdravotných problémoch, v tomto prípade je zdravotný stav maloletých detí natoľko vážny, že ho je možné považovať za výnimočnú a osobitnú okolnosť.  V takýchto prípadoch môže minister spravodlivosti navrhnúť prezidentke SR žiadosti o milosť vyhovieť,“ hovorí B. Pongrác.

Minister spravodlivosti môže navrhnúť prezidentke vyhovieť žiadosti o udelenie milosti, pokiaľ sú v žiadosti o milosť uvedené a následne aj materiálmi vyžiadanými ministerstvom spravodlivosti verifikované výnimočné a osobitné okolnosti tohto prípadu. „Každej žiadosti o milosť pristupuje ministerstvo spravodlivosti maximálne zodpovedne a individuálne zisťuje, či existujú také skutočnosti, ktoré by bolo možné považovať za výnimočné a osobitné okolnosti, na základe ktorých by mohla prezidentka SR udeliť milosť,“ dodáva M. Sedliak.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Ďalšie články

PRIDAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!

Potvrdzujem, že som sa oboznámil a pochopil pravidlám diskusie.

Zadajte svoje meno tu

spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Najčítanejšie

spot_img
- Inzercia -spot_img

Aktuality