back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šintave

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

Starostka obce Šintava v zmysle Zákona č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení § 13 ods. 4 písm. a) tohto zákona z v o l á v a  týmto riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 20. novembra 2023 (pondelok) o 18,00 h v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Šintave s týmto programom:

Pozvánka OZ 20.11.2023

 

zdroj: sintava.sk
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Ďalšie články