back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

TAG

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šintave

Starostka obce Šintava v zmysle Zákona č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení § 13 ods. 4 písm. a) tohto zákona z v o l...

Najčítanejšie