back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Mestská knižnica bude po novom moderná a prístupná pre všetkých

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo 10.08.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19. Do výzvy sa zapojil aj Dom kultúry v Seredi s projektom, ktorý vypracovali Ing. Branislav Bíro a Bc. Branislav Koričanský. S finančnou podporou sa momentálne v knižnici realizuje množstvo dôležitých zmien a vylepšení.

Opis projektu

Cieľom projektu je modernizovať mestskú knižnicu a dosiahnuť jej úplnú bezbariérovosť. Súčasťou je vybudovanie vstupnej rampy do budovy a osadenie automatickej plošiny pre ZŤP osoby na schodisko. Vymenené budú aj všetky vchodové dvere do budovy knižnice, jedny z nich za úplne bezbariérové – automatické. Na toaletách v budove budú osadené automatizované systémy na odtok vody a dezinfekcie.

Projekt je ďalej zameraný na zvýšenie kvality poskytovaných služieb. Bude nainštalovaná klimatizácia, nová výpočtová technika do čitárne a osadený led poster s informáciami. Posledným krokom v rekonštrukcii bude výmena interiérového vybavenia – nábytku v knižnici.

Financovanie

Projekt realizuje Dom kultúry Sereď na čele s riaditeľom Františkom Čavojským v spolupráci s firmou Eurodotácie, ktorá zabezpečuje projektový manažment a verejné obstarávanie na projekt. Informáciu o rozpočte projektu poskytol projektový manažér mesta Sereď Branislav Bíro „Celkový rozpočet projektu je 198 105,84 EUR z toho výška nenávratného finančného príspevku (NFP) činila 188 200,55 EUR. Výška spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov prijímateľa NFP, teda Domu kultúry je 9 905,29 EUR.“ Skutočné náklady projektu by však nemali prekročiť 160 tis., keďže sa prostriedky ušetrili verejným obstarávaním.

Termíny

Nenávratné finančné prostriedky boli z dôvodu dlhého schvaľovacieho procesu pridelené Domu kultúry na konci roku 2022. „Schvaľovacia lehota projektu trvala približne päť mesiacov a dlhý bol aj proces verejného obstarávania, nakoľko bol projekt rozdelený na viac zákaziek,“ vysvetľuje B.Bíro. Finálne práce na samotnej realizácii prebiehajú práve v týchto dňoch. Poslednou aktivitou bude výmena nábytku, ktorá musí byť zrealizovaná najneskôr v polke decembra 2023. S tou bude súvisieť aj dlhšia odstávka prevádzky knižnice, ktorá je nevyhnutná keďže príde ku kompletnej výmene regálov na knihy.

Výsledkom bude moderná knižnica

Po novom bude inštitúcia prístupná a pohodlná pre všetkých návštevníkov. „Správa majetku Sereď, s.r.o. zabezpečila potrebné práce na realizáciu zmien ako prípojky elektriny, demontáž stropu. Po dokončení výmeny dverí je ešte v pláne rekonštrukcia maľoviek okolo dverí, el. osvetlenia a stropu v priestore medzi oboma starými radmi dverí, ktoré sa na knižnici odstránia. Zároveň je potrebná aj výmena radiátorov v knižničnom priestore a výmena okien na knižnici, tieto aktivity neboli oprávnenými vo výzve je preto potrebné ich realizovať z vlastných prostriedkov,“ uviedol riaditeľ Domu kultúry F. Čavojský a dodáva, že vedenie mesta Sereď prisľúbilo pri príležitosti tejto rekonštrukcie zafinancovať výmenu okien na knižnici, čo sa do budúcna nielen podpíše na príjemnejšom prostredí ale aj na úspore energie. Zároveň mesto zabezpečí aj opravu poškodeného zábradlia na vstupe do budovy knižnice. V priestoroch knižnice je ešte potrebné urobiť množstvo ďalších krokov na zvýšenie kvality a bezpečnosti poskytovaných služieb. Jedným z plánovaných je aj osadenie bezpečnostných kamier, už spomenutá výmena radiátorov a okien. Dom kultúry plánuje v roku 2024 predložiť projekt na pokračovanie modernizácie knižnice na ŠFU.

- Článok pokračuje pod reklamou -

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Ďalšie články