ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Nepomenovať zlo pravým menom znamená schvaľovať ho v plnom rozsahu