back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Členovia okrskových volebných komisií v Seredi dnes zložili sľub

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

Blížia sa parlamentné voľby a s nimi aj povinnosti samosprávy pri zabezpečení ich riadneho priebehu. Členovia okrskových komisií v Seredi dnes, 7.9.2023 zložili vo veľkej zasadačke MsÚ sľub, v ktorom sa zaviazali k svedomitému a nestrannému vykonávaniu svojej funkcie. Súčasťou stretnutia bolo okrem zloženia zákonom predpísaného sľubu aj zvolenie predsedov a podpredsedov jednotlivých komisií, tak ako to ukladá Zákon o podmienkach volebného práva.

Podľa zákona o voľbách sa členovia okrskovej volebnej komisie ujali funkcie zložením sľubu, ktorý znel: „Sľubujem na svoju česť, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi.“

Primátor Ondrej Kurbel sa počas úvodu prítomným prihovoril slovami: „Verím, že počas volebného dňa budete prácu predsedov, podpredsedov, členov ale aj zapisovateľov volebných komisií vykonávať čestne a zodpovedne. Som presvedčený, že 30-teho septembra bude priebeh volieb v našom meste bezproblémový a dôstojný. Za to všetko Vám chcem vopred poďakovať.“

Stretnutie viedla Silvia Adamčíková, ktorá v Seredi organizačno-technicky zabezpečuje voľby. Prítomných informovala o postupe priebehu volieb a následnom spracovaní výsledkov. Hlavnou úlohou členov komisií je mimo iného zabezpečiť správny priebeh hlasovania a následne sčítavanie hlasov a vyhotovenie zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku. Za poriadok vo volebnej miestnosti zodpovedá predseda okrskovej volebnej komisie, počas jeho neprítomnosti podpredseda.

Voľby sa budú konať 30. septembra, na území Serede sa bude voliť v 13 volebných okrskoch.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_imgspot_img

Ďalšie články

spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Najčítanejšie

- Inzercia -spot_img

Aktuality

- Inzercia -spot_img