ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

28 obvinených osôb za neoprávnené stavby bez povolení – domčeky a chatky v chránených územiach pri Bratislave