back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Z nadácie SPP získali grant dva projekty zo Serede: školská komunitná záhrada a Vata fest

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

Nadácia SPP prostredníctvom grantov chce vytvoriť lepšie miestom pre život. Podporuje aktívne komunity podporia rozvoj regiónov, revitalizáciu životného prostredia a zlepšenie kvality života ľudí na Slovensku.

Granty sú smerované napríklad na podporu zdravého životného štýlu, ekovýchovy, budovania vzťahu k prírode, zakladanie školských záhrad, taktiež na oživenie tradícií, spájania mladej a staršej generácie, ale aj ľudí so sociálnym či zdravotným znevýhodnením. Nadácia SPP chce prispieť k oživeniu komunitného, kultúrneho alebo športového života v meste či obci. V roku 2021 bolo podporených 65 projektov v celkovej sume 90 000 eur, v roku 2022 to bolo 69 projektov v sume 100 000 eur.

V roku 2023 nadácia SPP znova podporí zaujímavé projekty, ktoré mohli mimovládne organizácie školské zariadenia, kultúrne inštitúcie, samosprávy, obce a mestá, predkladať v termíne od apríla do mája 2023. Podporené budú aj dva projekty zo Serede. ( zdroj: nadácia SPP )

ZÁKLADNÁ ŠKOLA JURAJA FÁNDLYHO, SEREĎ získala grant vo výške 2 300 eur na založenie komunitnej záhrady.

Projekt bude zameraný na podporu praktického vzdelávania v oblasti environmentálnej výchovy. Hlavnou časťou projektu bude revitalizácia záhrady, ktorá sa nachádza na pozemku školy a ktorá bola donedávna v súkromnom prenájme. Záhrada sa bude využívať nielen na hodinách ekológie, ale i na iných predmetoch ako vonkajšia učebňa.

Počas prázdnin si budú môcť záhradku adoptovať obyvatelia okolitej školskej komunity, budú sa starať o ovocné kríky a stromčeky a pestovať zeleninu. Priestor záhrady bude slúžiť na organizáciu komunitných aktivít ako sú napr. swapy, besedy, workshopy, výstavy. Realizácia tohto projektu zlepší život okolitej komunity, ktorá žije na priľahlých sídliskách, zvýši povedomie o ochrane životného prostredia, žiaci sa budú môcť vzdelávať nielen teoreticky ale i prakticky. Nadobudnú nové zručnosti v oblasti pestovania plodín, kompostovania, starostlivosti o zeleň a prostredníctvom sprievodných aktivít sa naučia vážiť si dary prírody, tak ako si ich vážil Juraj Fándly.

- Článok pokračuje pod reklamou -

Finančné prostriedky budú použité na opravu studne, pomôcky na vedecký jarmok, kancelárske potreby, tabuľu, kompostér, náradie, altánok.

KC PRIESTOR získal grant vo výške 3 000 eur na kultúrne podujatie Vata fest.

Projekt Vata fest koncentruje umenie a občiansky sektor do historického prostredia Zámockého parku v Seredi. Zo žurnalistického žargónu používa slovo, ktoré predstavuje nepotrebnú banalitu, vhodnú na vyškrtnutie. Presne tak sa do roku 2018, kedy vznikol Vata fest, cítili umelci, výrobkárky, kreatívni ľudia a aktivisti v Seredi. Vata fest preto spája hudobné koncerty, výstavy, premietanie vizuálneho umenia a filmov, diskusie so zaujímavými hosťami z umeleckého a občianskeho sektora, bábkové divadlo, literatúru a ďalšie.

Cieli na širokú verejnosť so špeciálnym zameraním na kreatívnych ľudí zo Serede a z okolia, na rodiny s deťmi s cieľom prehĺbiť vzťah najmladšej generácie k umeniu a k mestu Sereď. Svojou dramaturgiou prepája všetky vekové kategórie a rôznorodé komunity. Teraz sa Vata vracia v jej jednodennom festivalovom formáte a prinesie Nový impulz do malomestského života a odprezentuje bohatstvo, ktoré Sereď ukrýva – v umení, v histórii, no najmä v ľuďoch. Finančné prostriedky budú použité na tvorivé dielne, tlač fotografií, výtvarné inštalácie

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Ďalšie články

spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Najčítanejšie

- Inzercia -spot_img

Aktuality