back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

AKTUÁLNE: Hrozí KOMPLETNÉ a v podstate OKAMŽITÉ UZATVORENIE nadjazdu ponad železnicu. Aj pre peších a cyklistov!!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

Sereď / Dnes o 10.00 hod. sa pri nadjazde ponad železnicu v Seredi uskutočnilo stretnutie zvolené Slovenskou správou ciest, na ktorom padli mimoriadne vážne prognózy používania nadjazdu za súčasných podmienok.

Projektant sa vyjadril, že stav nadjazdu je kritický a v podstate už z technického hľadiska je problémom, aby držal sám seba.

Stav nosnej konštrukcie je mimoriadne zlý, zhrdzavené sú oceľové komponenty. Podľa vyjadrení, ktoré padli od prítomných odborníkov na stretnutí, mosty tohto konštrukčného riešenia nedávajú o sebe vedieť kedy sa chystajú padnúť – jednoducho k tomu príde. V prípade tohto nadjazdu o jeho zlom stave vieme dlhodobo.

Z uvedeného dôvodu požaduje správca nadjazdu okamžite resp. veľmi rýchlo uzatvorenie nadjazdu nielen pre osobnú dopravu, ale dokonca aj pre cyklistov a peších.

Následne má prísť k podopreniu mostnej konštrukcie, aby sa predišlo pádu na železnicu, prípadne a v tom najhoršom na prechádzajúci vlak.

Na otázku pracovníčky Okresného úradu z Trnavy, kadiaľ budú ľudia chodiť pešo, zástupcovia železníc odpovedali, že najbližšie oficiálne, teda legálne priecestie – nechránené priecestie je asi 2 km smerom na Šúrovce. Na mysli má priecestie cez Horný Čepeň. Problémom je, že prítomní sa nespýtali, ako sú 2 km merané. Ide totiž o vzdialenosť po železnici (údaj je pochopiteľný, nakoľko dostal otázku železničiar. Keby bolo možné chodiť po železnici, s najväčšou pravdepodobnosťou by sa nenašiel ani jeden človek, ktorý by tie 2 km po koľajach prešiel, aby išiel na železničné priecestie a potom sa vracal po cestnej komunikácii ale logicky by využil prechod 50 m od mosta kolmo cez koľaje. Čo by bolo nepochybne bezpečnejšie).

Reálna vzdialenosť, ktorú budú musieť ľudia pešo prejsť bez porušenia platných zákonov je cca 8 km !!

- Článok pokračuje pod reklamou -

Na stretnutí nebol prítomný nikto, koho by sa stav konkrétne dotýkal a aj mesto a samosprávu zastupovala len jedna osoba – úradník.

Máme za to, že takto závažné stretnutie malo byť priamo na Mestskom úrade za prítomnosti vedenia mesta a zástupcov dotknutých občanov, nakoľko sú to práve oni, ktorí budú takto rýchlym a razantným opatrením, teda úplným uzatvorením nadjazdu výrazne dotknutí. A je to práve samospráva, ktorá bude musieť okamžite vykonať opatrenia zmierňujúce následky uzatvorenia nadjazdu.

V súvislosti so vzniknutou situáciu si dovoľujeme pripomenúť a zdôrazniť, že konkrétne kompetentné osoby resp. úradníkov sme upozorňovali pred min. rokom a pol na fakt, že na skutočné zamedzenie prejazdu kamiónov cez nadjazd je NEVYHNUTNÉ OSADENIE MECHANICKÝCH ZÁBRAN a to z dôvodu predídenia stavu, ktorý bol riešený na stretnutí práve dnes.

Zhruba do februára prešlo cez nadjazd 6 800 kamiónov a to hovoríme o kamiónoch, ktoré sú Mestskou políciou zdokumentované a bola im udelená sankcia. Samotná Mestská polícia pripúšťa, že cca 30% prešlo mimo sankciu a teda evidenciu. Či to nie je 50 alebo 100% navyše sa môžeme len domnievať.

Samotní prítomní odborníci sa vyjadrili, že prejazd áut nad 3,5 t súčasný stav výrazne urýchlil.

Dnes je teda nadjazd v stave, kedy odborníci tvrdia, že bezpečne neunesie ani osobné autá do 3,5 t a dokonca sa odmietajú podpísať aj pod povolenie prechodu cez nadjazd peším a cyklistom.

Pre obyvateľov mesta, pracujúcich v časti za nadjazdom a samozrejme aj vedenie mesta ide o kritickú situáciu. Bývalé vedenie mesta pre reálne zamedzenie premávky (aj náhodných kamiónov) neurobilo nič. Neboli urobené ani prípravy, čo bude v momente, kedy dôjde k súčasnému stavu.

Je zrejmé, že nedostatočná bola údržba nadjazdu a opätovne značnú časť povolení a nevyhnutnej dokumentácie riešime až v čase, kedy je de facto neskoro. Je nemysliteľné neskúmať zodpovednosť konkrétnych ľudí za súčasný stav a tváriť sa, že sa vlastne nič nestalo a všetko nechať na nákladoch a platbách občanov, ktorí týmto budú jednoznačne poškodení.

S najväčšou pravdepodobnosťou ku kompletnému uzatvoreniu nadjazdu príde v najbližších dňoch s tým, že žiadne dobré ani zlé riešenia už ani pri najlepšej vôli nájsť nedokážeme. Zostali len riešenia zlé a ešte horšie.

- Článok pokračuje pod reklamou -

Bližšie informácie prinesieme po ich získaní čo najskôr.

Nadjazd ponad železnicu je v dezolátnom stave. Čo vieme o jeho oprave?

 

Súvisiace články:

AKTUÁLNE: Hrozí KOMPLETNÉ a v podstate OKAMŽITÉ UZATVORENIE nadjazdu ponad železnicu. Aj pre peších a cyklistov!!

AKTUÁLNE: Hrozí KOMPLETNÉ a v podstate OKAMŽITÉ UZATVORENIE nadjazdu ponad železnicu. Aj pre peších a cyklistov!!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_imgspot_img

Ďalšie články