ISSN 1337-8481

Archív SeredOnLine

Zmena ÚP v Malom háji odsúhlasená ….