back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

PRÁVE TERAZ: V rodinnom dome vo Váhovciach je zriadená štátna karanténa – AKTUALIZOVANÉ

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

Váhovce / Včera, teda v stredu 22.7.2020 v priebehu dňa nás kontaktovali nespokojní obyvatelia obce Váhovce s prosbou o zistenie situácie s rodinným domom, ktorý stráži polícia a vojaci Ozbrojených síl SR. Obyvatelia, ktorí sa informácie (podľa ich vyjadrenia) nedozvedeli na Obecnom úrade vyjadrili svoje obavy o dianí v obci kde žijú.

V neskorších večerných hodinách sme sa s týmito obyvateľmi spojili aj telefonicky, kde nám v rozhovore  svoje obavy potvrdili a doplnili o SMS správu týkajúcu sa obsahu informácie vyhlásenej v  popoludňajších hodinách obecným rozhlasom . Títo obyvatelia vyjadrili znepokojenie nad tým, že na oficiálne webovej stránke obce Váhovce sa nenachádzajú žiadne informácie, ktoré by boli relevantné pre obyvateľov a občanov žijúcich v obci.

Znepokojilo ich vyhlásenie v obecnom rozhlase, kde boli vyzývaní k noseniu ochranných rúšok, k dodržiavaniu rozostupov a k tomu, aby nešírili poplašné správy.

Pripomíname, že „šírenie poplašnej správy“ je trestným činom. Má vedomosti starosta obce o páchaní trestnej činnosti občanmi, keď dal takúto správu vyhlásiť v obecnom rozhlase? Nejedná sa skôr o neinformovanosť obyvateľov obce a občanov, ktorú Obecný úrad, starosta a štatutár obce ani poslanci OZ mohli a mali zabezpečiť?

Aké informácie majú občania šíriť, keď oficiálne a potvrdené autoritou chýbajú? 

- Článok pokračuje pod reklamou -

Dnes doobeda sme sa telefonicky spojili s pracovníčkou úradu, ktorá oznam vyhlásila na príkaz starostu obce a potvrdila text, ktorý sme jej prečítali zo správy SMS.

Následne sme kontaktovali starostu obce  JUDr. Adriána Kubicu. Tento v telefonickom rozhovore potvrdil, že včera mu z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva oznámili skutočnosť, že v obci je jeden rodinný dom, v ktorom je zriadená štátna karanténa. Na toto ale obec dosah nemá.

Starosta sa intenzívne zaujímal o to, ktorí občania konkrétne nás kontaktovali. Samozrejme toto je vo vzťahu k veci irelevantné a túto informáciu ani starosta od nás nedostal. Podstatné pre voleného zástupcu by nemalo byť, ktorý občan je s predmetnou vecou nespokojný, ale či je jeho nespokojnosť opodstatnená. A aktívnemu občanovi by zo strany samosprávy následne mala patriť vďaka.

Počas neprítomnosti starostu sme telefonicky kontaktovali aj jeho zástupkyňu a poslankyňu OZ JUDr. Katarínu Kubicovú, ktorá v rozhovore potvrdila zriadenie karantény v jednej z nehnuteľností nachádzajúcej sa v obci s tým, že nemá dostatok informácií o veci. Na naše prekvapenie si poslankyňa a zástupkyňa starostu neželala ani citovanie z rozhovoru, čo nám napovedá, že poslankyňa Kubicová si buď neuvedomuje alebo zabúda na fakt, že je verejnou činiteľkou a jednou z niekoľkých zodpovedných ľudí v obci Váhovce. Možno by stálo za úvahu oboznámiť poslancov OZ a to nielen v obci Váhovce s tým, čo a do akej miery sú verejní činitelia povinní strpieť a že post poslanca OZ nie je len o honore a práve rozhodovať o veciach verejných ale aj o zodpovednosti, informovaní verejnosti v súlade so zákonom 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení a ďalšej legislatívy, ako aj o povinnostiach informovať obyvateľov a občanov o dianí v obci.

Telefonicky sme sa spojili s RÚVZ v Galante, kde nám okresná hygienička MUDr. Iveta Šuleková  informáciu potvrdila s tým, že skutočne vo Váhovciach v troch nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa na jednom pozemku je zriadená štátna karanténa v súvislosti s COVID-19. Objekty sú strážené políciou a nebezpečenstvo pre verejnosť  a obyvateľov obce nehrozí.

V súvislosti s týmto prípadom je nutné uviesť, že skutočne obec nemôže zasahovať do zriadenia karantény vytvorenej štátom, ani do využívania súkromnej nehnuteľnosti na prenájom. Zároveň je potrebné pripomenúť, že práve samospráva, ktorá je k obyvateľom a občanom najbližšie, by mala podstatne aktívnejšie pristupovať k ich informovaniu, aby zamedzila šíreniu možno nepravdivých správ a zbytočnej panike.

Obyvatelia obce a občania majú právo vedieť čo sa deje v ich obci, byť informovaní o veciach verejných a práve túto úlohu musí zabezpečiť Obecný úrad vedený starostom a štatutárom obce (obecný rozhlas, oficiálna webová stránka a médiá, ktoré obyvatelia preukázateľne sledujú) a tiež prostredníctvom poslancov OZ. Je smutné, že samotná poslankyňa OZ a zástupkyňa starostu „nemá dostatok informácií“. Čo potom bežný občan?

Starosta obce JUDr. Adrián Kubica prisľúbil zaslanie informácie podanej telefonicky aj e-mailom, čo dodržal.

- Článok pokračuje pod reklamou -

Stanovisko obce
info@vahovce.sk
11:11 (pred 1 hodinou)
komu: majko

„Osoby, ktoré sú v karanténe vo Váhovciach, tu boli umiestnené po dohode medzi Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Nitre a medzi súkromnou firmou. Obec Váhovce sa dozvedela o ich umiestnení až po ich prevoze a ubytovaní. Obec na to súhlas nedala. Na mieste je zriadená oficiálna štátna karanténa. Podľa vyjadrenia polície a majiteľa objektu tieto osoby vôbec neprišli do styku s našimi občanmi a neopustili karanténu, čo dokazujú kamerové záznamy.“

JUDr. Adrián Kubica, starosta obce Váhovce 

Na obecnej stránke sa informácie dnes doobeda skutočne nenachádzali a starosta obce v telefonickom rozhovore prisľúbil, že budú zverejnené.

 

Na obecnej stránke sa však nachádza rovnaká  fotografia starostu obce a to hneď dva razy nad sebou.

V sekcii týkajúcej sa starostu je predmetnú fotografia uverejnená dokonca  3 X.

Možno by stálo za uváženie, či  namiesto jednej z fotografií, by pre obyvateľov obce a občanov nebolo účelnejšie oficiálne webové sídlo obce využiť na aktuálne informovanie verejnosti.

- Článok pokračuje pod reklamou -

 

Na oficiálnej webovej stránke sa nenachádzajú ani bližšie informácie o poslancoch  OZ, kontakty na nich a to ani e-mail a ani kontakt na mobil. Majú teda vôbec záujem poslanci o komunikáciu s občanmi?

Je skutočne len na samotných občanoch ako intenzívne budú tlačiť na samosprávu, aby s nimi komunikovala a aké dôsledky pri nedostatočnej komunikácii voči predstaviteľom samosprávy vyvodia.

 

– – –

AKTUALIZOVANÉ 23.7. o 17:35 hod.

Vyjadrenie hovorkyne KR PZ Trnava mjr. JUDr. Márie Linkešovej k uvedenej veci:

„Túto informáciu Vám môžeme potvrdiť.“

Na doplňujúcu otázku redakcie, od ktorého dňa je polícia na mieste hovorkyňa odpovedala:

„Od včera rána“.

 

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img