back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Zástupcovia seredskej farnosti sa stali víťazmi v diváckom hlasovaní súťaže amatérskych filmárov SAFI 2024

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

SAFI je súťaž pre amatérskych filmárov, ktorú TV LUX prvýkrát predstavila v septembri 2013. Táto súťaž má za cieľ podporiť amatérskych tvorcov videí a povzbudiť ich k rozvoju svojho kreatívneho potenciálu pri tvorbe krátkych filmov na stanovenú tému.

Minifilmy nesmú presiahnuť dĺžku 5 minút. Do súťaže sa môžu zapojiť amatérski filmári – jednotlivci, skupiny aj komunity. Víťaza vyberá odborná porota, pričom druhého víťaza určuje najvyšší počet hlasov v internetovom hlasovaní divákov.

V minulých ročníkoch sa súťažiaci venovali témam ako Moja farnosť, Moje ÁNO, Môj SAMARITÁN, Moja MAMA, Môj DAR, Moja OBETA, Moja MISIA, Moji STARKÍ a Môj UČITEĽ. Tento rok je témou Moja MODLITBA.

Do aktuálneho ročníka súťaže sa zapojila skupina mladých farníkov zo Serede, vedená hlavným režisérom a miništrantom Ondrejom Koštialom, s krátkym filmom „Zranený“. Ďalšími spolupracovníkmi na tomto projekte boli Matúš Bohunický, Michal Kavoň a Jakub Kurbel.  Vo filme tiež účinkovala herečka Andrea Süttöová, známa svojou epizódnou úlohou v seriáli Dunaj. Je stála herečka v Nitre v Starom divadle Karola Spišáka a hosťuje v Divadle Andreja Bagara.

Film „Zranený“ si v súťaži s ďalšími 18 videami vybojoval prvé miesto v diváckom hlasovaní.

Ondrej Koštial k obsahu filmu povedal nasledovné: Vzhľadom na požiadavku krátkej minutáže videa som musel prísť s nápadom na scenár, ktorý je úderný a výstižný. Pôvodná vízia súťažnej verzie filmu sa zásadne líši od videa, ktoré sme nakoniec prihlásili do súťaže a to tým, že mala obsahovať všetky scény, ktoré sa objavili v predĺženej verzii.“

- Článok pokračuje pod reklamou -

Celá verzia filmu

 

Vznikli teda dve verzie minifilmu. Jedna skrátená – súťažná verzia a druhá predĺžená o kompletné scény a scény navyše, ktoré sa do súťažnej verzie nezmestili. Prečo tomu tak bolo Ondrej Koštial vysvetľuje: „Bolo to zapríčinené mojim zlým odhadom výstupnej minutáže. Obsahom filmu som sa snažil zachytiť rozhovor s Bohom a fakt, že akýkoľvek boj s emóciami zvádzame, čokoľvek sa nám prihodí, vždy môžeme hovoriť o svojich ťažkostiach Bohu, ktorý nás dokáže z našich bolestí vyliečiť. Jeho odpovede na naše volania môžeme hľadať vo Svätom Písme, v skutkoch cudzích ľudí, vo vlastných skutkoch. Boh vždy zvolí spôsob odpovede, ktorá sa v daný moment môže javiť ako nerozumná, s odstupom času však dáva zmysel a zapadá do Božieho plánu.“

SKrátená verzia filmu

 

Pre dosiahnutie ucelenosti projektu sa Ondrej Koštial rozhodol prevziať zodpovednosť aj za produkciu titulnej piesne, ktorá pokrýva obe verzie filmu. Na napísanie textu a kompozíciu hudby povolal mladú talentovanú umelkyňu Tamaru Gablíkovú, ktorá piesni dodala jej charakteristický hlas, vrátane klavírnej interpretácie. Na violončele ju sprevádza Patrik Lúčan, zatiaľ čo za produkciu sa zodpovedajú Michal Ďuračka a Martin Lukáč.

Titulná pieseň

 

- Článok pokračuje pod reklamou -

Na záver spravili autori pomyselnú bodku za týmto projektom v podobe „Behind the scenes“ videa, kde ukázali priebeh natáčania a nepodarené klapky.

Zákulisné video

 

 

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Ďalšie články