back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Slovensko bude mať  národnú správu o duševnom zdraví žiakov a študentov 2026

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

MŠVVM SR |MM| Duševné zdravie detí a študentov na Slovensku dostane nový impulz. V reakcii na zhoršujúci sa stav duševného zdravia, ovplyvnený aj pandémiou Covid-19, predstavuje rezort školstva národný projekt Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP), ktorý prinesie komplexnú správu o duševnom zdraví študentov do roku 2026.

Doteraz sa stav duševného zdravia často posudzoval len podľa návštevnosti internetových liniek a online poradní či nárastu intervencií u psychológov, čo neposkytovalo dostatočne relevantné údaje. Preto Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na realizáciu národného projektu „Dáta o duševnom zdraví“. Tento projekt bude systematicky a dlhodobo monitorovať duševné zdravie detí a študentov sledovaním ich vzdelávacieho, kognitívneho, emocionálneho a sociálneho vývinu.

Cieľom projektu je vytvoriť robustný systém zberu dát, ktorý nám umožní pravidelne analyzovať kľúčové oblasti života detí a študentov a vydávať detailné správy o ich duševnom zdraví. Týmto spôsobom získa spoločnosť relevantné a reprezentatívne dáta, ktoré pomôžu zlepšovať kvalitu duševného zdravia našich detí a študentov.

„Duševné zdravie detí a študentov na Slovensku dostane nový impulz. Národná správa o duševnom zdraví žiakov a študentov nám umožní systematicky monitorovať ich vzdelávací, kognitívny, emocionálny a sociálny vývin. Tento projekt je kľúčovým krokom k lepšiemu porozumeniu a zlepšeniu duševného zdravia našej mládeže a poskytne nám relevantné a reprezentatívne dáta,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker.

V súlade so zisteniami národnej správy sa učitelia a odborníci zaškolia na prácu s nástrojmi pre autoevaluáciu duševného zdravia na školách. Budú schopní správne interpretovať zhromaždené dáta a nastavovať programy a stratégie na základe identifikovaných potrieb v jednotlivých regiónoch. Projekt tak vytvorí priestor pre prvý ucelený pohľad na duševné zdravie detí a študentov na Slovensku.

Tento národný projekt sa bude realizovať v rámci Prioritnej osi 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, s celkovou indikatívnou výškou finančných prostriedkov 5 753 281,88 EUR, z čoho 4 890 289,60 EUR bude pochádzať zo zdrojov EÚ.

- Článok pokračuje pod reklamou -

Už teraz VÚDPaP realizuje projekt „Systémová podpora duševného zdravia a prevencie detí, žiakov a študentov“, ktorý nastavuje systém podpory duševného zdravia pre všetky úrovne poradenského systému a prevencie. Tento projekt bol schválený 6. novembra 2023 a pripravuje zariadenia na systematický prístup k podpore a sanácii duševného zdravia v školách a špeciálnych výchovných zariadeniach.

Nový národný projekt „Dáta o duševnom zdraví“ predstavuje významný krok k tomu, aby sme mali komplexný a aktuálny prehľad o duševnom zdraví našej mládeže, čo nám umožní lepšie reagovať na ich potreby a zlepšiť ich životnú pohodu a budúcnosť.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Ďalšie články

PRIDAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!

Potvrdzujem, že som sa oboznámil a pochopil pravidlám diskusie.

Zadajte svoje meno tu

spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Najčítanejšie

- Inzercia -spot_img

Aktuality